Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 9

Grupp 9

  Table of contents
  No headers

   

  Många av de sjukdomar som för drygt hundra år var dödliga har försvunnit från Sverige och delar av världen tack vare vaccinationer. När tillräckligt många människor blir vaccinerade upphör sjukdomar att cirkulera (Socialstyrelsen, 2010). Målsättningen med det svenska vaccinationsprogrammet är att helt få bort sjukdomar eller att begränsa dess förekomst (Läkemedelsboken, 2014). De sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och därmed erbjuds alla barn, är allvarliga och kan orsaka bestående men som svåra hjärnskador och hörselskador. Vissa av sjukdomarna vi vaccinerar mot kan också leda till död även om vi ha tillgång till förstklassig sjukvård. Barnsjukdomarna kan leda till allvarliga följdsjukdomar om de drabbar ungdomar eller vuxna som är ovaccinerade och i vissa fall ge fosterskador. Sjukdomar skulle snabbt komma tillbaka och på nytt kunna få fäste om vi slutade vaccinera befolkningen (Socialstyrelsen, 2010). För människor som inte sett de sjukdomar som vi vaccinerar mot kan det vara svårt att förstå vikten av att detta görs. Det kan handla om bristande kunskap om vad det skulle innebära om dessa sjukdomar åter spred sig i befolkningen och vilka konsekvenser det skulle få med sjukdom och död. Vi ser i litteraturen att diskussioner sker runt vaccin mot rotavirus, något som är aktuellt idag och många drabbas av. Även vaccin mot HPV-virus accepteras i samhället. Här kan människor se nyttan av vaccination och själva relatera till det. Vi tror att med information om vad sjukdomar kan innebära kan vi hjälpa människor som är tveksamma till vaccinationer att göra ett val med kunskap som grund.

  Vaccination ger människor skydd mot sjukdomar förhindrar också att de smittar andra. En eventuell smitta kan inte få fäste utan stoppas snabbt genom att de allra flesta har ett fungerande skydd (Gust, Darling, Kennedy & Schwartz, 2008; Socialstyrelsen, 2010). Det finns inga krav på obligatorisk vaccination utan det är upp till föräldrar att avgöra om deras barn ska ta del av vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen, 2010). God individanpassad information och respektfull kommunikation mellan sjukvården och föräldrar är av största vikt (Gust et al., 2008; Socialstyrelsen, 2010). Människor reser och flyttar över hela världen och kan därmed smittas av sjukdomar som är ovanliga eller inte finns i Sverige. De kan även föra med sig smittor till Sverige och en spridning skulle kunna ske.

  Bra levnadsvanor och amning ökar motståndskraften mot sjukdomar, men garanterar inte på något sätt att en sjukdom inte blir dödlig eller medför komplikationer. Det finns ingen evidensbaserad dokumentation som visar att något annat än vaccination skyddar mot de sjukdomar vi vaccinerar barn mot i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Vi tycker att det är viktigt att informera föräldrar även om detta så att beslut runt vaccinationer bygger på kunskap.

  Referenslista

  Gust, D., Darling, N., Kennedy, A. & Schwartz, B. (2008). Parents With Doubts About Vaccines: Which Vaccines and Reasons Why. Pediatrics. 122:4, 718 -725.

   

  Läkemedelsboken. (2014). Vaccination av barn och ungdomar. Tillgänglig på internet.

  http://www.läkemedelsboken.se/files/v0.1.1/LB2014.pdf[Hämtad 131216].

   

  Socialstyrelsen. (2010). Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till föräldrar. Tillgänglig på Internet. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17855/2010-1-2.pdf[Hämtad 131216].

   

  Skrivet av Marina Sandgren och Lina Mårtensson


   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.