Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 8

Grupp 8

  Table of contents
  No headers

  Att vaccinera barn till föräldrar som motsätter sig vaccination

   

  Det är viktigt att vaccinera barnen i tidiga år för att undvika sjukdomar och död. Trots detta så är det många barn som inte får något vaccin på grund av att deras föräldrar motsäger sig detta. De vet inte varför det är viktigt att vaccinera sig, de förstår inte innebörden i det. De kan motsätta sig en vaccination för att de är osäkra på hur vaccinet fungerar samt vad det ger för biverkningar. I en studie av Kaufman, Synnot, Ryan, Hill, Horey, Willis, Lin & Robinson (2013) undersöks om man kan vidta åtgärder och om möjligt öka antal vaccinationer genom att ha möten med föräldrar för att informera dem samt utbilda dem så de bättre förstår hur viktigt det är att vaccinera sina barn. Få dem att förstå att det är viktigt för hela samhället i stort. Studier gjordes på sammanlagt 2978 deltagare, möten gjordes både enskilt med föräldrar samt möten i grupp. Författarnas slutsats var att det tyvärr inte verkade ha någon inverkan på föräldrarna, de enskilda mötena verkade inte förbättra förståelsen eller kunskapen om vaccination. Författarnas förslag är att en kommunikation samt undervisning om vaccinationer borde integreras i hälsovården i stort och inte ske vid sidan av.

  Det verkar ju trots allt som det ofta är en okunskap hos de föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn. En del föräldrar är rädda för biverkningar att dessa ska vara värre än vad själva sjukdomen är. Ett aktuellt fall av detta är vaccineringen mot svininfluensa som gav ett antal barn och ungdomar narkolepsi som en allvarlig biverkning.

  Det vi som distriktssköterskor kan göra i våra möten med föräldrar som är emot vaccin är ändå att informera samt försöka få dem förstå konsekvenserna dels för deras barn men även samhället i stort som kan bli när man avstår vaccination. Alla föräldrar kommer man naturligtvis inte att kunna påverka och det är inte meningen att försöka tvinga dem till något utan endast ge information som är evidensbaserad. Vi måste förklara att konsekvenserna av sjukdomarna är större än vad biverkningarna är.

  Det finns en broschyr som socialstyrelsen har gett ut som är information till föräldrar om vaccination för barn. Där finns beskrivet om varför man vaccinerar, att de sjukdomarna som vaccin ges för är allvarliga och kan ge skador för livet om man nekar till vaccination. Det finns fakta om de olika sjukdomarna som vaccin ges för samt biverkningar av själva vaccinen.

  Denna broschyr är lättläst och intressant samt är ett mycket bra hjälpmedel att använda sig av i mötet med föräldrar.

   

   

  Referenser:

   

  Kaufman, J., Synnot, A., Ryan, R., Hill,S., Horey, D., Willis, N., Lin, V & Robinson, P. (2013). Face to face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination. The Cochrane library, Issue 5. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text.

   

  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-1-2/sidordefault.aspx

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.