Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 5

Grupp 5

  Table of contents
  No headers

  Föräldrar och vaccinationer

  Ann-Charlotte Larsson och Sofie Eriksson

  Trots att vaccinationer kraftigt minskat sjukdomsbördan och dödligheten i Sverige och i övriga världen finns de som ställer sig skeptiska till att vaccinera sig själva och sina barn. Detta kan ha sin förklaring i att de framgångar vi nått med vaccination, det vill säga att sjukdomarna vi vaccinerar mot har blivit ovanliga, gör att vaccinering känns som ett onödigt ingrepp att utsätta sig själv eller sina barn för skriver Lindberg (2013) i Läkartidningen.

   

  Att alla barn rekommenderas de vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet beror på att de sjukdomar man vaccineras mot är allvarliga sjukdomar och att de i vissa fall kan orsaka bestående skador. De så kallade barnsjukdomarna kan dessutom leda till allvarliga följdsjukdomar om de drabbar ungdomar eller vuxna som är ovaccinerade. Det innebär att när tillräckligt många är vaccinerade så upphör sjukdomen att cirkulera. För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även sedan en sjukdom försvunnit från landet, åtminstone så länge den finns kvar i omvärlden. Antalet mottagliga ökar annars och sjukdomen kan få fäste igen (socialstyrelsen.se, 2013).

   

  Olpinski (2012) konstaterar i sin review att i USA möter barnläkare och barnmottagningar allt fler föräldrar som ifrågasätter vaccinationsprogrammen och som väljer att inte vaccinera sina barn enligt de befintliga vaccinationsprogrammen. Hon skriver att rädslan för sjukdomarna som vi vaccinerar mot idag har bytts ut mot rädslan för de biverkningar som har registrerats samt de sjukdomar och symtom som kopplas samman med vaccin av lekmän och sprids via olika forum, så som internet utan att ha någon evidens bakom sina uttalanden.

   

  Hälso- och sjukvården ser som regel stora fördelar med barnvaccinationer.

  De sjukdomar som vi i Sverige vaccinerar emot finns nästan inte kvar i Sverige. Detta kan medföra att föräldrar funderar på varför de ska vaccinera sina barn.

  Hälso- och sjukvårdens uppgift är att lyssna på föräldrarnas frågor och svara med utgångspunkt från vad vi vet. Möt föräldrars oro med saklighet. Det är viktigt att respektera dem som har en annan inställning och ta deras frågor och invändningar på allvar. Beslutet om barnet ska vaccineras ligger hos föräldrarna (Rikshandboken, barnhälsovård, 2013)

  Referenser

  Lindberg, A. (2013). Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt: Trots vaccinkritik är anslutningen till barnvaccinationsprogrammet unikt hög. Läkartidningen, 16(110), 822-824.

   

  Olpinski, M. (2012). Anti-Vaccination and Parental Refusals of Immunization of Children in USA. Pediatria Polska, 87, 381-385.

  Rikshandboken Barnhälsovård, 2013. http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Nar-hur-och-varfor/Tveksamma-foraldrar/#topmenu

   

  Socialstyrelsen, 2013, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/detsvenskavaccinationsprogrammetforbarninformationtillforaldrar

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Bra reflekterat och diskuterat. Intressant också med en polsk referens.
  Posted 15:28, 14 Jan 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.