Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 4

Grupp 4

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 3:4

  Vi tror att många personer är tveksamma till att vaccinera sig mot influensa efter vaccinet mot svininfluensan 2009 som visade sig ha biverkningar. Framförallt narkolepsi har uppmärksammats i media och det har även bekräftats av rapporter att narkolepsi var en biverkan av det vaccinet. Enligt en studie av McIntyre, Zecevic & Diachun (2013) var ett av de största hindren hos äldre till att vaccinera sig mot influensa rädsla för biverkningar. Studien bekräftar att vårdpersonal bör utbilda äldre vuxna i exakta influensasymtom, vaccinets effekt, och vilka personer som är i riskgrupp för att utsättas av influensa. Fokus bör läggas på att rätta till de missuppfattningar som finns om biverkningar. Vi tror att många fler skulle vaccinera sig mot influensa idag om de fick kunskapen om att det inte finns något samband mellan säsongsinfluensavaccin och narkolepsi (Smittskyddsinstitutet, 2013b).

  Vi tror även att många väljer att inte vaccinera sig eftersom de vet att det inte ger ett 100% skydd och ser därför ingen mening med det. Dessa personer saknar säkert kunskap om att symtomen då oftast blir lindrigare och komplikationerna färre (Smittskyddsinstitutet, 2013a).

  Vi tror att det är främst människor som inte tillhör riskgrupperna som väljer att inte vaccinera sig mot influensa. Dessa personer tänker nog inte på att de själva då kan smitta andra personer i sin omgivning som kanske tillhör en riskgrupp som löper större risk för en svårare sjukdomsbild. Vidare tror vi att flertalet som inte vaccinerar sig mot influensa använder argumentet att de aldrig tidigare fått influensa. Till de personerna måste man nog vara tydlig med att någon gång är den första.

   

  Referenser

  McIntyre, A., Zecevic, A., & Diachun, L. (2013).Influenza Vaccinations: Older Adults’ Decision-Making Process. Canadian Journal on Aging. doi:10.1017/S0714980813000640

  Smittskyddsinstitutet. (2013a). Hämtad 2013-12-06 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/...mar/influensa/

  Smittskyddsinstitutet.(2013b). Hämtad 2013-12-02 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/...gen-2012-2013/ 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.