Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 10

Grupp 10

  Table of contents
  No headers

  ThUppgift 3:4 Bemötande av tveksamma föräldrar till vaccination

  Det svenska barnvaccinationsprogrammet är rekommendationer som barn erbjuds. De sjukdomar som ingår i programmet kan vara så pass sällsynta och okända för småbarnsföräldrar att de inte vet vad dessa sjukdomar kan orsaka. Detta kan medföra att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. I dagens samhälle söker många föräldrar information på nätet och är därmed mer pålästa om olika vaccinationer. Många gånger kan informationen i media vara skrämselpropaganda vilket kan avskräcka men även styrka föräldrarnas beslut att vaccinera.

  I en studie från Nya Zeeland (Bland, Clear, Grogand, Hoare & Waldock, 2009) intervjuades 20 ungdomar om deras, samt föräldrarnas, beslut om meningokock B-vaccination. Ungdomarna tillsammans med föräldrarna ansåg att information om nyttan respektive risker med vaccinationen skulle finnas med för annars upplevdes informationen partisk. Vi anser också att det är väldigt viktigt med information till föräldrarna om effekten av vaccinet men även dess biverkningar. Det innebär att vårdpersonalen ska ha god kunskap i vaccinationsfrågor. I Bland et al. (2009) framkom funderingar hos ungdomar att om andra vaccinerar sig behöver inte de själva göra det då risken att bli smittad minskar.

  I studien (Bland el al., 2009) fick ungdomarna och föräldrarna se bilder på ett sjukt barn vilket fick dem att inse faran med sjukdomen medan andra ansåg detta obehagligt och hade svårt att relatera till sin egen åldersgrupp. Vi tror inte föräldrar blir motiverade till vaccination utav bilder på sjuka barn. Det känns som skrämseltaktik och även oetiskt. Vi förstår att det kan vara svårt att inse behovet av vaccination om det är en sällan förekommande sjukdom i landet. Här är det då viktigt att förklara för föräldrarna att det är tack vare vaccinationsprogrammet som vissa sjukdomar eliminerats (t ex smittkoppor). Om någon i omgivningen skulle insjukna så tror vi att folk blir mer medvetna av sjukdomen samt ser nyttan med vaccinationen. Bland et al (2009) visade att ungdomarna som kände någon som hade drabbats av sjukdomen var mer benägna att vaccinera sig.

  Som vårdpersonal är det viktigt att vi arbetar evidensbaserat. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2009) överstiger nyttan med det allmänna vaccinationsprogrammet i hög grad över biverkningarna. Därför anser att det är distriktssköterskans ansvar att informera och stötta föräldrar till att vaccinera sina barn. Vi ska ändå acceptera deras beslut om de väljer att inte vaccinera.

  Källor

  Bland, M., Clear, G., Grogan, A., Hoare, K. & Waldock, J. (2009). Mum’s the word: factorsthat influenced young adults’ participation in the New Zealand Meningococcal B immunisation programme. Journal of the New Zeeland Medical Association 122 (1307), 30-38. Hämtad från databasen PubMed.

  Statens Beredning för medicinsk Utvärdering. (2009). Vacciner till barn: skyddseffekt och biverkningar. Från: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Vacciner-till-barn---skyddseffekt-och-biverkningar/is page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.