Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Betygskriterier vaccinationer

Betygskriterier vaccinationer

  Table of contents
  No headers
  Betyg U-G
   
  Wiki 3:1

  Kriterier för G

  Texten är en beskrivning om aktuella vaccinationer, och omfattar högst 3 A4-sidor. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från minst två olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är aktuella fackböcker, expertgranskade webbsidor och/eller vetenskapliga artiklar. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten.

  Wiki 3:2

  Kriterier för G

  Relevanta kommentarer som leder till ett förbättrat arbete för minst två andra texter ska göras enskilt.

  Wiki 3:3

  Kriterier för G

  Arbetet redovisas skriftligt i form av en poster samt muntligt med inriktning till allmänheten. Därefter följer en diskussion som kräver aktivt deltagande.

  Wiki 3:4

  Kriterier för G

  Varje grupp skriver ett arbete om "Hur bemöter man föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer". En vetenskaplig artikel med korrekt angiven referens ska ingå och omfattningen är högst en A4 sida. Under redovisningsdagen kommer en diskussion att hållas vilken kräver aktivt deltagande.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.