Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > BCG

BCG

  Table of contents
  No headers

  Grupp 3: Britt-Marie Andersson, Marika Liljegren, Annica Jakobsson

  BCG

   

  Tuberkulos (tbc) är en smittsam infektionssjukdom som man kan få i alla organ i kroppen men är vanligast i lungorna. Symtomen vid tbc i lungorna är hosta och ibland även smärtor i bröstkorgen. Det bildas även slem och det kan finnas blod med i upphostningarna. Trötthet och viktminskning hör också till. Tuberkulos sprids genom luften från människa till människa genom droppar från hosta och nysningar.. Dropparna binder sig till damm på golvet. Vanligtvis krävs nära och upprepad kontakt med en person för att smittan ska föras vidare. Sjukdomen sprids i första hand till familjemedlemmar eller partners. Lungtuberkulos kan endera vara smittsam eller inte smittsam. De här bakterierna kan även växa i lungvävnaden och i de lymfkörtlar som finns i bröstkorgen. Immunsystemet i kroppen reagerar och de vita blodkropparna går till försvar. Man får då en primärinfektion som bara ger lätta symtom. Tuberkelbakterierna kapslas in av immunsystemet i en typ av ärrvävnad runt bakterien som heter ”granulom”. Man kan ha dessa inkapslade i lungorna eller i andra organ i många år utan att man får några symtom på sjukdom. Detta kallas latent tuberkulos som inte är smittsam, men den kan åter bli aktiv och smittsam (Vaccinportalen).

  Mot tbc finns bara ett vaccin som kallas för BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin-vaccin). Detta skyddar bra mot de allra farligaste tbc-formerna. BCG framkallar ett immunförsvar som ger ett varierande skydd mot tuberkulos och dess utveckling. Vaccinet innehåller försvagade tuberkelbakterier. BCG-vaccin har inget adjuvans. Skyddseffekten avtar efter de fem första åren och efter 10 år är skyddseffekten tveksam.(Smittskyddsinstitutet)

   

  Boosterdos finns ingen för tbc-vaccin (Smittskyddsinstitutet).  Boostereffekt har inte kunnat påvisa bra effekt efter genomförda studier därför rekommenderas revaccination (Vaccinationsguiden).

   

  Vilka vaccineras?

  Då man sedan 1970 talet slutat ge detta vaccin på BB rutinmässigt, erbjuds vaccinet endast till de som anses ha en förhöjd risk att drabbas, samt utsättas för risk att smittas. Det gäller då främst invandrarfamiljer från länder där förekomst av tuberkulos är hög, samt även till barn som planeras befinna sig i sådana områden. Även till vissa yrkesgrupper erbjuds vaccin, och det rör sig oftast till hälso- och sjukvårds personal.

  Riskgrupper:

  Med riskgrupper att utsättas för smitta har ovan beskrivits. Det finns dock risker med själva vaccinet och de som inte bör vaccineras, och dessa är framförallt de barn som har en medfödd immunbrist, eller barn som av annan orsak, ex sjukdom ej har ett fungerande immunförsvar, så kallad, förvärvad immunbrist. Även de med överkänslighet mot någon del i vaccinet bör ej vaccineras, och då är en absolut kontraindikation, en svår allergisk reaktion tidigare, mot någon av komponenterna i vaccinet.

   

  Internationellt:

  Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och många är bärare av bakterien. Så mycket som en tredjedel av jordens befolkning beräknas vara bärare. Aktiv tuberkulos räknas med ha skördat så mycket som 2 miljoner människor varje år, och 9 miljoner räknas varje år smittas och har den aktiva formen av TBC. Afrika, Asien och Latinamerika har de flesta fall av aktiv TBC. Sjukdomen har ökat kraftigt i Östeuropa de senaste åren (Smittskyddsinstitutet).

   

  Länkar:

  http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Behandling-med-BCG-vaccin-tuberkulosvaccin-mot-ytlig-urinblascancer-Jonkopings-lan/

   

  Referenser:

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/vaccination

  http://www.vaccinationsportalen.se

  http://www.vaccinationsguiden.se

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  ni kan med fördel skriva mer om hur vaccinationen går till då det ju inte ges som de flesta andravacciner intramuskulärt och föregås av tuberkulinprov vilket ni inte nämner något om. Ni kan nog också hitta en bättre källa till patofysiologin för tuberkulos än vaccinationsportalen.se Med vänlig hälsning, Sara Hager edited 17:39, 19 Dec 2013
  Posted 17:05, 19 Dec 2013
  Hade gärna fått mer info om tbc. (Tips: Ni kan hitta ganska mycket om tbc på internetmedicin.se och på WHO sida. Länk till intressant artikel i Läkartidningen där de bl.a. skriver att ett kraftigt positivt ppd-test inte längre anses som något bra. http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo28518)
  Posted 15:26, 29 Dec 2013
  Hej! Jag vill också gärna se lite mer information om hur vaccinet ska ges och vad som händer om det inte ges på rätt sätt. Blev förvånad över att det inte är livslångt skydd efter BCG-vaccinet, det var jag helt säker på, jag trodde att jag själv var skyddad mot TBC men tydligen inte... :(
  Mvh Susanne.
  Posted 10:46, 30 Dec 2013
  Hej!
  Skulle vara intressant att läsa lite om de stammar av TBC som blivit resistenta tex xdr-tb och problemen som följer med de och problematiken med vaccin/behandling som inte fullföljs. Finns även ett nytt läkemedel som utvecklas i USA tror jag som kan vara spännande att läsa om.
  Posted 16:21, 30 Dec 2013
  Berätta gärna om andra kliniska symtom på TBC. Bakterierna kan ju infektera praktiskt taget alla organ och vävnader i kroppen.
  Berätta gärna mer om vaccinet, hur det administreras och skyddseffekt.
  Posted 19:10, 12 Jan 2014
  Jag kan inte se att problematiken med PPD före ev vaccination presenteras eller diskuteras.
  Posted 16:02, 13 Jan 2014
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.