Search:

PM-arbeten

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 22:25, 13 Dec 2018 by h17masig with version 09:40, 8 Jan 2019 by lvi.
  Lägg in era arbeten under denna sida. Tryck på New page och namnge sidan med namn på projektet samt era namn NMES som komplement till träning vid axelinstabilitet. Kim Malmberg & Jeanette Sigfusson Nordgren Basal kroppskännedom för personer med reumatisk sjukdom: En genomförbarhetsstudie studie, Katarina Berggren Maria Signeul En kartläggning av användandet av postoperativa rörelserestriktioner efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker. Paula Eriksson och Sofia Söderström. Förekomst av muskuloskeletal knäsmärta under amfibiesoldatutbildningen. En prospektiv observationsstudie inom den svenska försvarsmakten. Anna-Carin Hultqvist och Stina Oknelid.  Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada, Samuel Johansson Implementering av Hjärna Tillsammans - ett projekt för att stärka stöd och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Caroline Andersson och Maria Bondesson Sambandet mellan ökad rektusdiastas, ländryggs- och bäckensmärta och rörelserädsla. Anna Ärlebäck och Carina Maineborn. Framtagande, validering och reliabilitetstestning av en svensk version av MDS-UPDRS för utvärdering av Parkinsons sjukdom - Linn Enqvist & Katarina Hesselgren Strokepatienters upplevelse av gångträning med exoskelett. Terese Landin, Hanna Bergling Utvärdering multimodal rehabilitering. Peter Lamers och Linda Sagnérius
  Utvärderingsinstrument vid endometrios, Lisa Nüth och Åsa Österlund

  Version from 22:25, 13 Dec 2018

  This revision modified by h17masig (Ban)

  Lägg in era arbeten under denna sida. Tryck på New page och namnge sidan med namn på projektet samt era namn

  NMES som komplement till träning vid axelinstabilitet. Kim Malmberg & Jeanette Sigfusson Nordgren

  Basal kroppskännedom för personer med reumatisk sjukdom: En genomförbarhetsstudie studie, Katarina Berggren Maria Signeul

  En kartläggning av användandet av postoperativa rörelserestriktioner efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker. Paula Eriksson och Sofia Söderström.

  Förekomst av muskuloskeletal knäsmärta under amfibiesoldatutbildningen. En prospektiv observationsstudie inom den svenska försvarsmakten. Anna-Carin Hultqvist och Stina Oknelid. 

  Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada, Samuel Johansson

  Implementering av Hjärna Tillsammans - ett projekt för att stärka stöd och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Caroline Andersson och Maria Bondesson

  Sambandet mellan ökad rektusdiastas, ländryggs- och bäckensmärta och rörelserädsla. Anna Ärlebäck och Carina Maineborn.

  Framtagande, validering och reliabilitetstestning av en svensk version av MDS-UPDRS för utvärdering av Parkinsons sjukdom - Linn Enqvist & Katarina Hesselgren

  Strokepatienters upplevelse av gångträning med exoskelett. Terese Landin, Hanna Bergling

  Utvärdering multimodal rehabilitering. Peter Lamers och Linda Sagnérius

  Utvärderingsinstrument vid endometrios, Lisa Nüth och Åsa Österlund

  Version as of 09:40, 8 Jan 2019

  This revision modified by lvi (Ban)