Search:

Alzheimers

  Table of contents
  No headers

  Version as of 20:22, 22 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Allmänt

  Alzheimers hör till en av de allra vanligaste demenssjukdomarna och i Sverige idag är ca. 100 000 personer drabbade. Samtidigt insjuknar ca 15 000 personer årligen i sjukdomen medan lika många går bort till följd av den1.

   

  Historia

  Namnet på sjukdomen härstammar från Dr. Alzheimers upptäckt av plack i hjärnan hos en av hans patienter som led av den sjukdomen vi idag kallar Alzheimer2.

   

  Alzheimers olika typer

  Familjär / Presenil Alzheimers-sjukdom

  Debuterar oftast före 65 års ålder. Har man en förälder som har Alzheimer löper man som barn ca 50% större risk att själv drabbas av sjukdomen. Orsaken beror på en genmutation som gör att detta skadade arv sen kan gå vidare även till barnen3.

  Sporadisk Alzheimers - Senil demens av Alzheimers-typ

  Den vanligaste typen av Alzheimer som drabbar 90% av de insjuknande. Den uppträder främst efter 65 års ålder och i dessa fall vet man inte varför vissa människor drabbas4

   

  Sjukdomsförloppet

  Begynnande fasen

  Vid insjuknandet av Alzheimers får personen svårt att komma ihåg vart hen lagt saker och ting, bekymmer med tidsuppfattningen, får svårt att hänga med i Tv-program och kan inte hålla tråden i samtalsämnen5.

  Mild demens

  I denna fas uppträder mer kognitiv problematik där den drabbade får svårt att minnas hur en telefon eller tv-dosa fungerar6. Den sjuke får svårt att orientera sig och glömmer saker som att betala räkningar och handa mat5.

  Medelsvår demens

  Mer psykiatriska tillstånd träder in i denna fas och den drabbade kan uppleva hallucinationer, vanföreställningar och känna stor förvirring. Hen kan bli aggressiv och vara irriterad. Det blir även allt svårare för den drabbade att upprätthålla en god personlig hygien5.

  Svår demens

  Personen kan ha förlorat förmågan att gå och röra sig, talet är borta och ofta upprepar patienten samma ord gång på gång. Smak och luktsinnena är borta och den sjuke kan inte längre äta själv. I princip allt minnesmaterial har gått förlorat och det innebär att den sjuke ofta lever i den tid då de har kvar minnesmaterial4.

  Dödsorsak

  Immunförsvaret är borta och risken för lunginflammation då personen oftast är sängliggande större del av tiden är stor och detta är också en av de sekundära sjukdomar som Alzheimers drabbade till slut ofta avlider av6.  

  Man kan leva ungefär 10år med sjukdomen innan skadorna i hjärnan blir allt för påtagliga och den drabbade dör6.

   

  Inne i hjärnan

  Har man Alzheimers så har man via EEG kunnat konstatera ett överskott av proteinet Beta-amyloid som bildas som en plack över synapserna på nervcellerna och då förhindrar dem att föra impulser vidare7.

  En annan förändring i hjärnan som endast drabbar personer med demens är så kallade Tau eller tangles, som är en trådliknande struktur. Den bildas inuti cellkroppen och hindrar cellen att tillgodogöra sig näring. Detta medför att cellen tillslut dör7.

   

  Diagnostisering

  ·       Anamnes

  ·       Funktionsprov, känsel-, språk-, syn-, tanke- och minnesförmågan testas.

  ·       Blodprover tas där man kan utesluta andra sjukdomar.

  ·       PET-kamera – radioaktivt spårämne söker sig till Tau.

  ·       Lumbalprov – visar protein från B- amyloid.

  ·       Magnetkamera eller skiktröntgen– Förändringar i mellersta tinningloberna

   

  Behandling

  Analgetika

  ·       Kolinesterashämmare som gör att acetylkolinet (signalsubstansen) inte bryts ned (Aricept& Reminyl).

  ·       Läkemedel som minskar risken för beteendeförändringar (Ebixa)

  ·       Tillskott av DHA, EPA och Vitamin B som ofta är låga hos patienter med Alzheimers

  ·       Läkemedel som minskar nivåerna av glutamat, ett ämne som skadar nervcellerna (NMDA hämmare)

  ·       Kolesterolsänkande medicin hjälper att minska inlagringen av plack (Statiner)5

  Vaccinering

  Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet är med och forskar kring metoden att i framtiden kunna vaccinera mot Alzheimers. Metoden går till på det vis att en injektion av antikroppen Ban 2401 injiceras hos de personer som ligger i riskzon att drabbas av sjukdomen. Antikroppen är unikt framtagen för att endast binda till proteinet Beta-amyloid och har i en klinisk studie gjord på 856 patienter visat sig ha positiv effekt8.

   

  Referenslista

  1.      Demensförbundet, Alzheimers sjukdom (internet), Stockholm, Hämtad 2018-11-29 från http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/alzheimers-sjukdom/?gclid=EAIaIQobChMIl8HHkcD03gIVV4myCh0K7QTREAAYASAAEgJZ-PD_BwE

  2.      Westlander, M. Demenssjukdomar, Vem var doktor Alzheimer (internet), 2016-06-14, Stockholm, Demenscentrum, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Vem-var-doktor-Alzheimer1/

  3.      Westlander, M. Demenssjukdomar, När Alzheimer går i släkten (internet), 2014-06-11., Stockholm, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Nar-alzheimer-gar-i-slakten/

  4.      Wahlund, L-O. Alzheimers sjukdom (internet), 2014-10-23, Stockholm, Netdoktorpro. Hämtat 2018-11-29 från https://www.netdoktorpro.se/geriatrik/medicinska-oversikter/alzheimers-sjukdom/

  5.      Touminen, P. Demens, Alzheimers sjukdom (internet), 2017-12-04, Solna, 1177 Vårdguiden, Hämtat 2018-11-29 från https://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

  6.      Alzheimers sjukdom, Symtom och sjukdomsfaser (internet), Stockholm, Alzheimer fonden, Hämtat 2018-11-29 från https://www.alzheimerfonden.se/demenssjukdom/alzheimers-sjukdom/symptom-och-sjukdomsfaser

  7.      Demenssjukdomar, Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom (internet) 2016-03-08, Stockholm, Demenscentrum, Hämtat 2018-11-29 från http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Vad-hander-i-hjarnan/

  8.      Hjärnfonden, Forskningsgenombrott på väg – vaccin mot Alzheimers sjukdom (internet), Hämtat 2018-11-29 från https://www.hjarnfonden.se/demenssjukdomarna-ar-en-tickande-bomb/