Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Möten med skilda musikgenrer, LP1049 > Att skriva en genreartikel

Att skriva en genreartikel

  Table of contents
  No headers

  Riktlinjer för inlämningsuppgift 1 – att skriva en genreartikel

  Din uppgift är att skriva en artikel om en musikgenre. 

  Syftet med uppgiften är att du ska fördjupa dig i en musikgenre och genrebegreppet. Det är viktigt att din valda genre har tydliga musikaliska kännetecken så att den kan identifieras genom lyssning (därför bör du t.ex. inte välja genren filmmusik). Av samma skäl bör du inte heller välja en s.k. metagenre, t.ex. rock, pop eller jazz, som fungerar mer som samlingsnamn för de subgenrer (t.ex. bebop för jazz) som den omfattar.

  Du bör dessutom välja en genre som du inte är så förtrogen med sedan tidigare för att ta vara på detta tillfälle att vidga dina kunskaper. Av praktiska skäl bör du också välja en genre där du kan hitta de faktauppgifter som krävs (se nedan).

  Eftersom din artikel denna gång ska ingå i en genrewiki så ska artiklarna ha en liknande struktur så att wikin blir mera lättläst. Artikeln bör därför ha följande avsnitt:

  • En kort introduktion (utan rubrik) som förklarar genrens ursprung, allmänna sound och kulturella sammanhang. 
  • Relaterade genrer: Genrens influenser, liknande genrer, subgenrer eller fusionsgenrer.
  • Kännetecken: Beskrivning av gemensamma musikaliska kännetecken och instrumentering. 
  • Historik: Genrens utveckling t.ex. under olika decennier. Avsnittet ska även omfatta genrenamnets ursprung och hur det har använts under åren (vissa genrenamn har olika tolkningar, hänvisa här till verifierbara källor).
  • Artister: En kommenterad lista med artister/band som är representativa för genren bör inkluderas som en referens.
  • Låtexempel: Länkar till korta ljudklipp med betydelsefulla låtar som representerar genren rekommenderas. Du kan t.ex. välja länkar till YouTube-klipp eller till egna publika Dropbox-filer, välj då c:a 30 sek/klipp av upphovsrättsskäl. Kommentera gärna för varje låt de kännetecken i låten som är typiska för genren.
   • Exempel på rekommenderad formatering:
   • "I Wanna Be Sedated" av The Ramones, från Road to Ruin, 1978.
  • Referenser: Källhänvisningar är mycket viktiga för att information ska vara verifierbar och ha hög trovärdighet. Helst bör källorna vara publicerade och trovärdiga (t.ex. en bok eller en tidskriftsartikel). Rapporter med enbart referenser till Wikipedia kommer att behöva kompletteras. För källhänvisningar och tips för informationssökning, se sidan Möten med skilda musikgenrer.
  • Tips för informationssökning och att skriva referenser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.