Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Möten med skilda genrer > Tips för informationssökning

Tips för informationssökning

  Table of contents
  No headers

  Du kan gärna börja med Wikipedia men välj då den engelska språkversionen som oftast är mer innehållsrik. Tänk på att Wikipediaartiklar har en varierande kvalitet och att trovärdigheten vilar på de källor som använts i artikeln. Du ska därför inte stanna på Wikipedia utan gå vidare och jämföra och komplettera innehållet med flera källor. Du kan fortsätta med t.ex. Högskolan Dalarnas bibliotekssida för ”Att söka information”:  " http://www.du.se/Bibliotek/Lar-dig-sjalv/Att-soka-information/. Där finns bl.a. råd om hur du söker i t.ex. LIBRIS för att hitta specialartiklar i böcker- eller tidskrifter. Det finns också en speciell ämnesguide för Media/musik/film med tips på fler värdefulla sökresurser:

   http://www.du.se/sv/Bibliotek/Soka/Amnen/Mediamusikfilm/. Du kan även hämta uppgifter ur något musiklexikon, t.ex. Sohlmans musiklexikon eller The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Dessa uppslagsverk har en större redaktionell kontroll medan det på Wikipedia är fritt för alla att dela med sig av sin kunskap.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.