Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Möten med skilda genrer > Doom Metal

Doom Metal

  Table of contents
  No headers

  Doom metal är en subgenre inom heavy metal med stor stilistisk betoning på att förmedla en känsla av hopplöshet, ångest och överhängande undergång [1a]. Detta tar konventionellt form av långsamma tempon, nerstämmda gitarrer och ångestfyllda textteman [2a]. Genrens grundande och utveckling attribueras i stor utsträckning till Black Sabbaths tidiga verk under 1970-talet [3a].

  Relaterade genrer
  Doom metal utövas idag med många varierande musikaliska inriktningar som över tid tillkommit genom blandningar av andra heavy metal genrer. Nedan följer ett urval.

  Epic Doom

  Epic doom introducerades 1986 med Candlemass album Epicus Doomicus Metallicus [1b]. Epic doom har drag av mytologiska teman, klassisk musik och opera. Sången framförs i en opera-inspirerad, känslosam och överdramatisk stil, ibland med körer.  

  Stoner Doom

  Doom metal var en stor inspiration till uppkomsten av 1990-talets stoner metal [3b] som skedde parallelt med etableringen av stoner doom. De två genrerna har således många likheter och svårigheter kan uppstå vid kategoriseringen av olika band. Stoner doom skiljer sig från traditionell doom framförallt i det flitiga användandet av effektpedaler och drogrelaterade lyriska teman.

  Death-Doom

  Death-doom är en blandning av death metal och doom metal som uppstod under tidigt 1990-tal. Inspirerade av schweiziska Celtic Frost, utvecklades genren framförallt av de engelska banden My Dying Bride och Paradise Lost som spelade en långsam och dyster stil av death metal [4a].

  Funeral Doom

  Funeral doom är en form av doom metal som utvecklades ur death-doom under 1990-talet av band som Unholy och Thergothon [1c]. Subgenren är framförallt känd för dess extremt långsamma tempon, repetetiva struktur och fokus på ambians. Sången growlas oftast och används som ett bakgrundselement i ljudbilden, som även inkluderar syntar.

   

  Kännetecken
  Doom metal bygger till stor del på ett kraftigt, distorterat gitarrljud med stort fokus på långsamma och repetitiva riff oftast framförda i mollskala [2b]. Bas och gitarr spelar oftast samma riff på nerstämda instrument vilket resulterar i en baskraftig ljudvägg, som förstärks ytterligare av trummor med fokus på bas- och virveltrumma.

  Gitarr, bas och trummor är den traditionellt vanligaste instrumenteringen inom genren. Avvikande instrumentering förekommer dock - synt är vanligt förekommande, framförallt i vissa av doom metals subgenrer.

  Doom metal använder sig traditionellt av ren sång i höga tonlägen som framförs med dramatiska rop och jämmer. Sångstil varierar dock efter tillkomsten och utvecklingen av subgenrer och genreblandningar. Överdramatisk, opera-inspirerad sång förekommer i stilistiska avvikelsen epic doom medan andra genreblandningar som death-doom, black-doom och funeral doom snarare framförs med skrik, growl och liknande sångtekniker. Dessa blandas även relativt fritt i modern doom metal och genren behandlar allmängiltigt låtteman associerade med ångest, skräck och undergång.

   

  Historik: Musikaliska rötter
  Den största inspirationskällan för utvecklandet av doom metal anses vara Black Sabbath. Framförallt gitarristen Tony Iommis personliga gitarrstil gav upphov till genrens konventionella användande av nerstämda strängar, kraftig distortion och enkla, repetetiva riff [5a]. Även sångare ”Ozzy” Osbourne inspirerade, tillsammans med samtida Bobby Liebling (Pentagram), utvecklandet av genrens typiska sångstil.

  Historik: Etablering och utveckling
  Inspirerade av Black Sabbath utvecklade band som amerikanska Saint Vitus en påtagligt långsam form av heavy metal [6] och under 1980-talet tog doom metal form som en distinkt genre med hjälp av andra pionjärer inom genren som Trouble och The Obsessed [1d] [7]. Redan under 1980-talets och genrens tidiga stadier började stilistiska avvikelser att ta form. Det inflytelserika bandet Candlemass introducerade en form av doom metal med påtagliga influenser av klassisk musik och opera. Den distinkta stilen av doom metal kallas idag för epic doom.

  Under 1990-talets första hälft utvecklades den nu etablerade genren åt ytterligare musikaliska håll och dess stilistiska drag blandades med andra musikaliska stilar. Ett exempel är bandet Cathedral som var ett resultat av reaktioner mot den musikaliska riktning som tidens Grindcore-scen tog [5b]. Med andra genreblandande band som Disembowelment och finska Unholy uppstod subgenrer som death-doom, black-doom och senare funeral doom.

   

  Artister
  Nedan följer ett urval av relevanta artister inom doom metal.

  Saint Vitus,

  Witchfinder General,

  Draconian,

  Candlemass (Epic doom),

  Sleep (Stoner doom),

  Disembowelment (Death-doom),

  Nortt (Funeral doom)

   

  Låtexempel

  Låten Burial at Sea demonstrerar tidig doom metal med flera relevanta kännetecken. De enkla, repetetiva gitarriffen i kombination med de ännu enklare trummorna som får låten att långsamt röra sig fram med den karaktäristiska, dramatiska sången är ett mycket gott exempel på traditionell doom metal.

  • "Solitude" av Candlemass, från Epicus Doomicus Metallicus, 1986

  Candlemass har i Solitude ett typiskt gitarrljud för doom metal som med de mycket genretypiska riffen skapar en representativ bild av vad som eftersträvas inom genren. Sången är även väldigt representativ för subgenren epic doom.

  • "She Dies" av Draconian, The Burning Halo, 2006

  I She Dies blandar Draconian fritt bland både sångstilar och typisk doom metal instrumentering, ett exempel på modern doom metal.

   

   

  ___________________________________________________________________________

  [1]    a    b    c    d
  Azevedo, Pedro 2004. "Doom Metal: The Gentle Art of Making Misery" www.chroniclesofchaos.com.
  http://www.chroniclesofchaos.com/articles.aspx?id=6-674, hämtad 6/2-2014.

  [2]    a:32    b:32
  Bukszpan, Daniel 2003. The Encyclopedia of Heavy Metal. New York: Sterling.

  [3]    a    b

  "Doom Metal" www.allmusic.com
  http://www.allmusic.com/style/doom-metal-ma0000004496/artists, hämtad 6/2-2014

  [4]    a:23-59

  Purcell, Natalie J 2003. Death Metal: The Passion and Politics of a Subculture. Jefferson: McFarlane & Company, inc.

  [5]    a:35    b:51

  Phillips, William & Cogan, Brian 2009. Encyclopedia of Heavy Metal Music. Westport: Greenwood press. 

  [6]    a:4

  Kahn-Harris, Keith 2006. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Oxford: Berg Publishers.

  [7]    a:345

  Christie, Ian 2003. Sound of the Beast: The Complete Headbanging History of Heavy Metal. London: Plexus publishing.

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Mycket bra skriven Wiki-sida. Har egentligen ingenting att klaga på förutom några grammatiska fel som dyker upp då och då.
  Kanske hade historiken kunnat utvecklats ytterligare under "Etablering och utveckling" genom att beskriva lite mer i detalj vad bl.a Unholy och Disemboweled gjorde för att grunda nya subgenres. Några fler låtexempel på dessa subgenres hade också varit bra. Men som sagt: riktigt bra skrivet överlag. Du har använt referenser på ett bra sätt, och att länka till andra Wiki-sidor är en snygg detalj.
  Posted 21:05, 10 Feb 2014
  Bra skriven artikel! Inte mycket kritik här heller, förutom som ovanstående talare sade om de mindre grammatiska felen man påträffar. Dock väldigt sällan, ska understrykas.
  Posted 22:50, 10 Feb 2014
  Jättebra artikel! Texten är fördelat på ett bra sätt över underrubrikerna, vilket ger en bra inblick i genren. Du behandlar även språket bra. Det enda negativa jag ser med artikeln är att det blir något rörigt med siffer+bokstavskombination i källhänvisningen, men detta är en mindre detalj och mer något du kan fundera över till nästa gång. Misstänker dock att du glömt specificera sidor på källa 1 och 3 vilket bör korrigeras. I övrigt väldigt bra jobbat!
  Posted 17:55, 12 Feb 2014
  l͈̳̠͎̟͠ä̷̧̰̲̜͚̙̦̖̰ͅg͏̡̞̪e̷̠̫̦͚͡ͅt̡̜̬̯͕̻ ̵̜͚̬̱̣b̢̝̠̩̰̪̟͖u͏̷͍̫̙̜b͎͙b҉̸̯͎l̶̷̩̬àņ̺̟̜ ͓͙̺͘ḩ͔͈̺u̱̠̭̲r̫̙̲͘͠ ̨͈̟̯ä̡̩̘̻͓̮̜́͢r̦̩͓͕͍̪͡ ̶͓̘̘̰̰͇ĺ̥̮̩̯̭ä͓̥̻̰̤̥̮g̸͕̦̤̬͜ͅe̼͍̻̬̮̥͟͟t̠́͢͜ edited 22:06, 12 Feb 2014
  Posted 22:05, 12 Feb 2014
  Bra och lättläst artikel. Jättebra beskrivning av kännetecknen för genren och dess sub-genrer. Bra inledning.
  Posted 03:04, 13 Feb 2014
  Snyggt skrivet, gav mig en helt ny bild av metal genren!
  Posted 15:29, 13 Feb 2014
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.