Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Möten med skilda genrer > Death Metal

Death Metal

  Table of contents
  No headers

   Death Metal är en av de största och äldsta subgenrerna inom den genrekategori som ofta kallas Extreme Metal. Genren formades runt åren 1984-1985 då begreppet ”Death Metal” myntades utav bandet Possessed som gjorde en en låt med samma namn. De tidiga Death Metal-banden var inspirerade utav samtidens Thrash Metal och den första vågen utav Black Metal-band som förde det traditionella Heavy Metal-soundet i en extremare riktning.[1]

   

  Relaterade genrer

  Genren uppstod i samband med att vissa band inom Heavy Metalscenen började tillämpa ett extremare sound. Thrash Metal-band såsom Slayer och Sodom utgjorde tillsammans med första vågens Black Metal-band, till exempel Venom, Hellhammer och Celtic Frost influenserna till genren.

  Death Metal är tilsammans med Black Metal, Thrash Metal och Grindcore de största genrerna inom Extreme Metal. Eftersom dessa genrer kommer från samma kulturella bakgrund, Heavy Metal-kulturen/hårdrocksscenen, samt i många aspekter har likartade ljudideal så har många fusionsgenrer bildats kring Death Metal. Dessutom har nya, mer nischade subgenrer av Death Metal bildats allt eftersom fler band har börjat skriva musik innanför ramverket för vad som är Death Metal.

  Detta har gett upphov till genrer/fusionsgenrer såsom:

  • Melodic Death Metal

  • Brutal Death Metal

  • Technical Death Metal

  • Progressive Death Metal

  • Deathgrind

  • Blackened Death Metal

  Lägg sedan till ytterligare subgenrer som blandar dessa fusionsgenrer sinsemellan och du börjar förstå hur många supernischade och diffusa genrer som finns runt omkring Death Metal.[2]

   

  Kännetecken

  Instrumenteringen inom Death Metal är densamma som den som används inom nästan all Metal, det vill säga: sång, trummor, elbas samt gitarr(oftast två gitarrer).

  Genrens musikaliska kännetecken är varierande beroende på stil men för Death Metal som stort finns det några generella musikaliska egenskaper. Tempot i musiken är ofta högt och tempoändringar händer ofta. Denna egenskap för med sig att trumspelet är snabbt och fysiskt/speltekniskt krävande. Många trumkomp har snabbt spel på dubbla baskaggar som grund och intensiva ”blast-beats” spelas ofta då tempot är väldigt högt.

  Gällande stränginstrumenten i instrumenteringen så är de hårt distade och i nästan alla fall lågt stämda för ett tyngre sound.[3]

   

  Gitarrerna spelar ofta komplexa riff och det är vanligt att använda sig utav speltekniker såsom ”palm-muting”(dämpning av strängarna för kortare ton) och ”tremolo-picking”(snabbt spel utav t.ex 32-delsnoter på en sträng i taget).

  Den sångstil som används i Death Metal är ett av genrens starkaste kännetecken. Denna sångstil som kallas ”growling” används inte enbart inom Death Metal men det är i denna genre som den används flitigast. Growling skiljer sig ifrån traditionell sång då ljudet är mer gutturalt vilket leder till att det kan vara svårt att urskilja texterna som sjungs. Rörande texterna så handlar de i de flesta fall om mörkare ämnen såsom död, ondska och det ockulta.[4]

   

  Historik

  År 1985 släppte bandet Possessed skivan ”Seven Churches” som anses vara den första skivan inom genren Death Metal. I och med låten ”Death Metal” på denna skiva myntades även termen.[5] Genren som hade sitt ursprung i den samtida metalscenen fick inom en kort tid ett fäste och nya band som spelade Death Metal bildades på olika håll i världen, främst i Amerika. Under den senare halvan av 80-talet etablerades genren och redan i början av 90-talet hade många utav de nya närbesläktade subgenrerna etablerats.[6] Genren var som mest populär under början av 90-talet vilket ledde till att många skivbolag skrev kontrakt med alla Death Metal-band de kunde vilket i sin tur ledde till en mättnad på marknaden som fick många band att överge genren alternativt ändra sitt sound. Under resten av 90-talet och fram tills nutid så har genren varit en av de största genrerna inom Extreme Metal och utvecklats till enn uppsjö av subgenrer.

  Artister

  • Possessed

  • Death

  • Cannibal Corpse

  • Autopsy

  • Morbid Angel

  • Entombed

  • Obituary

  Låtexempel

  Possessed – Death Metal, från Seven Churches, 1985.

  Grundreceptet för genren som helhet.

  Cannibal Corpse – Hammer Smashed Face, från Tomb of the Mutilated, 1992.

  Ett exempel på hur de amerikanska Death Metal-banden lät under 90-talet.

  Entombed – Drowned, från Left Hand Path, 1990.

  Representativ för hur Death Metal lät i Sverige under 90-talet.

   

  Referenser

  1. Kahn-Harris, Keith.(2006) Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Sid. 2-5.

  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Death_metal (Hämtat: 9 Februari 2014)

  3. http://web.archive.org/web/200704281...s/deathhis.htm (Hämtat: 9 Februari 2014)

  4. Purcell J. Natalie(2003), Death Metal Music: The Passion and Politics of a Subculture. Sid. 9-18.

  5. http://www.allmusic.com/artist/posse...9429/biography (Hämtat: 9 Februari 2014)

  6. Kahn-Harris, Keith.(2006) Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Sid. 2-5.

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Välskriven artikel och bra uppställd. Säger det man behöver veta.
  Posted 22:48, 10 Feb 2014
  Bra artikel som ger en tydligt bild för vad som är typiskt inom genren. Det första stycket under rubriken "relaterade genrer" känns som det snarare bör stå under "historik". Annars är rubriken väldigt bra, intressant med en social/kulturell vinkling gällande genrens förgrening. Det hade dock varit bra om du beskrivit hur de olika subgenrerna låter och hur de skiljer sig från death metal. Detaljerad och bra beskrivning av genrens sound såväl som speltekniker under "kännetecken"! Relevant historik, mycket bra att du beskriver marknadens "mättnad". Du kan dock utökat detta och beskriva hur och var olika subgenrer uppstod. Jag tycker även att du ska knyta ihop dina låtexempel med hur du beskrivit genrens kännetecken. VAD i låtexemplen är det som gör låten till Death metal? Bra jobbat!
  Posted 14:37, 11 Feb 2014
  Bra skrivet! Du tar upp allt det viktigaste och skriver övergripande utan att snöa in på för mycket detaljer. Du skriver på ett sätt som gör innehållet lätt att greppa även för någon som inte känner till genren. Håller inte riktigt med Oscar om att du borde gått in på detaljer för subgenrer etc, det hade bara blivit tråkigt att läsa. Mer än godkänt språkbruk, men jag reagerar lite på att du skriver "du börjar förstå hur många supernischade och diffusa genrer..." Det låter kanske lite väl personligt. I övrigt som sagt bra!
  Posted 02:49, 12 Feb 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.