Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Liveljud och liveinspelning 2015 > Tips för informationssökning

Tips för informationssökning

  Table of contents
  No headers

  Du kan gärna börja med Wikipedia men välj då den engelska språkversionen som oftast är mer innehållsrik. Tänk på att Wikipediaartiklar har en varierande kvalitet och att trovärdigheten vilar på de källor som använts i artikeln. Du ska därför inte stanna på Wikipedia utan gå vidare och jämföra och komplettera innehållet med flera källor. Du kan fortsätta med t.ex. Högskolan Dalarnas bibliotekssida för ”Att söka information”:  "http://www.du.se/Bibliotek/Lar-dig-sjalv/Att-soka-information/. Där finns bl.a. råd om hur du söker i t.ex. LIBRIS för att hitta specialartiklar i böcker- eller tidskrifter. Det finns också en speciell ämnesguide för Media/musik/film med tips på fler värdefulla sökresurser:   http://www.du.se/sv/Bibliotek/Soka/Amnen/Mediamusikfilm/Den innehåller bl.a. en länk till AES E-library (Audio Engineering Society) med många artiklar inom ljudteknikområdet

  Du kan även hämta uppgifter ur kursboken eller elektroniska böcker via högskolans bibliotek

  http://www.du.se/sv/Bibliotek/Soka/Elektroniska-bocker-e-bocker/

  På ebrary finns bl.a.:

  Biederman, Raven Pattison, Penny: Basic Live Sound Reinforcement : A Practical Guide for Starting Live Audio

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.