Search:

Riktlinjer för liveljudsartikeln

  Table of contents
  No headers

  Version as of 09:28, 23 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Du ska själv eller tillsammans med en kurskamrat i din seminariegrupp både skriva en egen artikel och reflektera över det som andra skrivit. Er artikel ska ingå i en liveljudswiki som du skapar tillsammans med din seminariegrupp. Syftet med uppgiften är att ni ska fördjupa er i ett område inom liveljud och liveinspelning. Artikeln ska vara på cirka 3-4 A4-sidor och läggas upp på högskolans DUwiki på wiki.du.se. 

  Eftersom er artikel denna gång ska ingå i en liveljudswiki så bör artiklarna ha en liknande struktur.  På så sätt blir wikin mera lättläst. Artikeln ska därför ha följande avsnitt:

  • En kort inledning (utan rubrik) som på ett översiktligt sätt förklarar vad som utmärker ämnet.
  • Huvudtexten bör indelas med rubriker i lämpliga stycken (se förslag på rubriker för de olika artikelämnena nedan).
  • I slutet av artikeln placeras bland annat referenser och externa länkar.

  Källhänvisningar är mycket viktiga för att information ska vara verifierbar och ha hög trovärdighet. Helst bör källorna vara publicerade och trovärdiga (t.ex. en bok eller en tidskriftsartikel). Rapporter med enbart referenser till Wikipedia kommer att behöva kompletteras. För källhänvisningar och tips för informationssökning, se sidan Liveljud och liveinspelning 

   

  Artikeln skall vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. 

   

  I uppgiften ingår även följande uppgifter som finns mer beskrivna på separata sidor se sidan Liveljud och liveinspelning

  - att granska tre andra artiklar och lägga in era kommentarer i wikin.

  - att förbättra er egen artikel efter att ni fått kommentarer på artikeln

   

  Förslag på rubriker för de olika artikelämnena:

  1. Komponenter i ett PA-system
  • Signalflöden för ett PA-system
  • Systemkomponenter
  • Mixerbord för liveljud
  • Jämförelse av små och stora PA-system
   
  2. PA-högtalare och monitorsystem
  • Olika typer av PA-högtalare för olika situationer
  • Olika typer av delningsfilter och typisk användning
  • Line array-system uppbyggnad och fördelar
  • In ear-monitorer - för- och nackdelar
   
  3. Genomförande av liveljudsprojekt 
  • Metoder för beräkning av effektbehov
  • Separat monitormixning - fördelar
  • Metoder för inkoppling av musikinstrument till mixerbord
  • Intrimningen och anpassning av ett PA- system till systemavvikelser och lokalens akustik
  • Akustisk rundgång
   
  4. Liveteknikerns arbetsuppgifter och liveljudskvalitet
  • Jämförelse liveteknikerns arbete och studioteknikerns
  • Val av ljudnivå - påverkande faktorer
  • Höga ljudnivåer - riktvärden och mätmetoder
  • Vanliga termer med förklaringar för att beskriva klangfärgsegenskaper
   

  5. Liveinspelning

  • Utrustning för liveinspelning
  • Metoder för liveinspelning
   • Flerspårsinspelning (via livemixer el. mikrofoner)
   • Stereoinspelning

   

  6. Trådlösa mikrofonsystem

  • Metoder
  • Sändare och mottagare
  • Frekvenser
  • För- och nackdelar

   

  7. Tillämpningar av PA-system

  • Historik
  • Turnésystem
  • Teater
  • Hörsalar och kyrkor
  • Sportanläggningar