Search:

Riktlinjer för liveljudsartikeln

  Table of contents
  No headers

  Version as of 01:18, 22 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Du ska själv eller tillsammans med en studiekamrat i din projektgrupp både skriva en egen artikel och reflektera över det som andra skrivit

   

  Uppgift 1 - Sök information och skriv en artikel

  Välj att fördjupa dig/er kring ett av de föreslagna artkelämnena. När du har valt ämne är det dags att söka litteratur. Först bör du leta efter grundläggande litteratur där du kan läsa in dig på området, t ex kurslitteraturen eller andra böcker. Därefter ska du leta upp, läsa och reflektera över minst två vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fyra källor kan vara en riktlinje (två böcker + två vetenskapliga artiklar). Du ska sedan jämföra fakta, observationer, idéer och omständigheter från de olika källorna och integrera dem till en egen framställning.

  Allmänna råd om informationssökning hittar du på Bibliotekets sida Att söka information Där finns en informationssökningsguide och olika informationsfilmer bl.a. om söktjänsten Google Scholar. Två allmänna söktjänster är Summon, där du samtidigt kan söka artiklar, böcker (inkl. e-böcker) m.m. som Högskolan Dalarna har tillgång till, samt Web of Science där du söker vetenskapliga artiklar inom de flesta ämnesområden. Biblioteket har även en speciell ämnesguide för området Media/musik/film, som bl.a. innehåller en länk till AES E-library (Audio Engineering Society) med många artiklar inom ljudteknikområdet. Om du använder bibliotekets söktjänster hemifrån och får problem med inloggningen så kan du logga in direkt mot högskolans proxy-server . Vår kontaktbibliotekarie som kan hjälpa dig heter Kurt Byström.

  Din egen artikel ska vara en välstrukturerad och sammanhållen text där du beskriver ditt ämne med stöd av litteraturen. Omfattningen bör vara motsvarande ca 3-4 A4-sidor. Vägledning för lämplig stil för språk och form och hur du skriver en wikiartikel  finns i Wikipedia:Stilguide (se även den engelska sidan) och Wikipedia: The perfect article  . 

  Artikeln skall vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så att man ser varifrån underlaget är hämtat, se sidan Att skriva referenser .

  Din text ska läggas ut här i wikin senast tre arbetsdagar innan redovisningstillfället kl. 09.00This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.