Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Liveljud och liveinspelning 2015 > Grupp 8 och 11 - startinstruktioner och artikelämnen > PA-högtalare och monitorsystem (Linus Tallroth Grupp 8)

PA-högtalare och monitorsystem (Linus Tallroth Grupp 8)

  Table of contents
  No headers

  Högtalare är en av de viktigaste delarna i ett PA, utan högtalare skulle endast publiken långt fram höra vad som spelas eller sägs. Högtalare och PA började användas just för att en större publik ska kunna höra vad som händer, för alla åskådare kan inte stå längst fram vid evenemang. Även musikerna vill höra vad som händer på scenen, det är inte lätt för musikern att spela om denne inte hör vad den spelar. Då fyller högtalarna en viktig funktion till, att ge bandmedlemmarna lyssning så de hör vad de gör bra. Högtalarna används som monitorer istället, och vill man få undan monitorer från scenen eller inte ha tillgång till monitorer så finns in ear monitorer som alternativ. Vad man väljer för utrustning beror mycket på situationen, hur stor publik det är, kanske hur scenen är uppbyggd, hur stort band är det, vilken utrustning som finns tillgänglig, bandets önskemål osv. Det är bra att veta vad som passar till vilka situationer, vilka högtalare och vilket monitorsystem är lämpligast.

   

  Olika typer av PA-högtalare för olika situationer

  Det finns flera olika sorters PA-högtalare. En fullregister högtalare kan spela upp hela frekvensomfånget, medan en så kallad ”topp” inte kan spela lika låga frekvenser och behöver kompletteras med en baslåda. Högtalare kan vara antingen passiva eller aktiva. Aktiva högtalare har slutsteg inbyggda i sig medan passiva behöver förstärkas av ett slutsteg.[1] PA-högtalare används inte bara vid framträdanden av olika slag, PA används även för att få fram meddelanden till många personer samtidigt, kanske i ett varuhus eller sjukhus som exempel. När personalen pratar till passagerarna på tåg eller flyg är även det en tillämpning av ett PA-system. Dessa högtalare är ofta inbyggda i taken och är fullregisterhögtalare. De kan även användas för att spela upp musik på till exempel hotell och affärer.[2] Dessa högtalare är oftast små konhögtalare. Hornhögtalare är en annan typ av högtalare som används inom PA. Dessa är till för både inne och utomhusbruk och klarar att spela starka ljud som signalvarningar.[3] När det gäller live musikframträdanden så är det horn och konhögtalare som används. De flesta högtalarna använder oftast någon sorts kombination av dessa två.[4] Konhögtalare återger oftast låga och mid-frekvenser och hornhögtalare återger oftast övre mellanregister och diskant.[5] Sedan finns det högtalare som är byggda på andra sätt, men oftast ser högtalarna ut på detta sätt.

   

  Olika typer av delningsfilter och typisk användning

  I en högtalarlåda med flera högtalare så kan man dela upp frekvenserna till de olika högtalarna för att få den bästa möjliga ljudkvalitén. När ljudsignalen med hela frekvensomfånget kommer in i högtalarlådan så delas frekvenserna upp i olika frekvensband av ett delningsfilter. Ett delningsfilter är en elektrisk krets som oftast delar upp ljudsignalen i två, tre eller fyra frekvensband för att sedan låta den delade signalen gå vidare till den högtalare som är avsedd för just de frekvenserna.[6] I stora högtalarlådor med många högtalare så kan signalen fördelas så att basen, lägre mellanregister, övre mellanregister och diskanten går till varsin högtalare vilket återger ljudsignalen bättre än om alla frekvenser går till en och samma högtalare. De delade signalerna, det vill säga de olika frekvensbanden, har oftast en egen separat förstärkare eftersom vissa frekvenser behöver mer kraft för att återges än andra. Låga frekvenser behöver till exempel mer kraft än höga frekvenser. Det finns två olika delningsfilter, passiva och aktiva.

  Ett passivt delningsfilter sitter oftast inbyggt i högtalarlådan och får en fullfrekvens signal från en förstärkare. High-pass, low-pass och band-pass filter delar upp frekvenserna till de olika högtalarna. Dessa filter behöver inte elektricitet för att fungera, och brukar vara billigare än aktiva delningsfilter. En nackdel med passiva delningsfilter är att mot slutet av till exempel en spelning så blir ofta de elektriska delarna i delningsfiltret varma vilket gör att delarna kan ändra lite på sig vilket leder till att ljudåtergivningen kan bli sämre.[7]

  Aktiva delningsfilter får sin signal direkt från mixern eller liknande och behöver elektrisk ström för att fungera. Dessa delningsfilter är oftast justerbara och precisa. Aktiva delningsfilter delar in frekvenserna i många band, och varje band behöver minst en förstärkare vilket gör att det kan behövas många förstärkare. Aktiva delningsfilters utgångsljud är stabilare än passiva delningsfilter vid längre perioder.[8]      

  Det finns även digitala delningsfilter, där signalen går genom en d/a-omvandlare och går sedan vidare ut genom flera olika a/d-omvandlare. Digitala delningsfilter är väldigt precisa och ljudet blir precist processat med hög kvalité.[9]  

   

  Line array-system uppbyggnad och fördelar

  En line array är en grupp högtalare där högtalarlådorna och deras högtalarelement sitter i en lodrät linje tätt med varandra. De sitter så för att få högtalarna att samverka bättre med varandra. Line array är en linjestrålande ljudkälla, som fokuserar ljudenergin mer begränsat än ”vanliga” högtalare inom PA (konventionella högtalare) som fungerar som en punktkälla där ljudet färdas som en sfär från högtalaren vilket gör att ljudvågorna tappar energi eftersom de sprids över ett större område.[10]

  En högtalares återgivningsriktning av ljud varierar med frekvenserna. Vid låga frekvenser är den rundstrålande men ju kortare våglängden blir desto smalare blir ljudåtergivningen. Över 2000 Hz är återgivningen ofta för smal för de flesta situationer. Därför använder sig line arrays av praktiska systemkonstruktioner med delningsfilter och många högtalare för att uppnå en konstant riktad ljudbild av frekvensåtergivningen.[11] Hur låga frekvenser ett line array kan leverera som en linjestrålande ljudkälla beror på höjden av det. Om 20 Hz ska återges måste höjden vara minst 17 meter, vilket kan vara svårt att ordna. Då får man komplettera med rundstrålande subbasar.[12] För de allra högsta frekvenserna (10-20 kHz) får man också använda sig av rundstrålande ljudkällor eftersom diskanthögtalarna måste sitta så tätt för att kunna uppnå 20 kHz. Centrumavståndet får maximalt vara 1,7 centimeter mellan högtalarna vilket är praktiskt omöjligt.[13]  

  Line array är bra för stora evenemang med mycket publik eftersom ljudet når längre mer riktat, men det används även inomhus där de också funkar bra. Med line array tas ljudet till vara på och ljudenergin hålls uppe. ”Spilljud” minskar och även reflexer från omgivningen.[14]        

   

  In ear-monitorer - för- och nackdelar

  Idag kan man få medhörning direkt i örat med in ear monitorer, en sorts hörselsnäcka. De finns som trådlösa och med sladd. Använder man trådlösa så bör man veta lite om hur de fungerar så man får en bra mottagning. Fördelar med in ear monitorer är volymen på scenen inte behöver bli så stark, vilket ger publiken ett bättre ljud. Risken för rundgång minskar också och det går att röra sig fritt över scenen (inte helt fritt om in ear monitorerna har sladd). Bandet slipper även ta med sig monitorer till sina spelningar.[15] Nackdelar kan vara att in ear monitorer gör att musikerna känner sig instängda, de kan även sakna upplevelsen av ljudet från medhörningen som flyttar mycket luft när de spelar. Det tar ett tag att vänja sig med in ear monitorer och det kan vara svårt att veta vilka frekvenser man får använda sig av då man bara får använda vissa frekvenser till det här. Tillstånd hos Post- och telestyrelsen bör också sökas för användning av alla typers radiosändare vilket in ear monitorer använder sig av.[16]       

   

  Referenser

  Gibson, B. (2007) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books. (384 s).

   

  Högtalare (i.d.) 4sound.com. Hämtad 8 mars 2015 från http://www.4sound.se/pa/hogtalare  

   

  Ceiling Speakers (i.d.) Pas Sound Online Shop. Hämtad 8 mars 2015 från

  http://www.public-address-shop.co.uk/products/loudspeakers/ceiling-speakers/

   

  Horn Speakers (i.d.) Pas Sound Online Shop. Hämtad 8 mars 2015 från

  http://www.public-address-shop.co.uk/products/loudspeakers/horn-speakers/

   

  Nicklasson, H. (2012) Line Array – Så funkar det (Del 1/3) Studio, en del av M3. Hämtad 9 mars 2015 från

  http://studio.idg.se/2.1078/1.553881/line-array--sa-funkar-det-del-13

   

  Meyer Sound (2012) Line Arrays: Theory, Fact and Myth. Berkley: Meyer Sound Laboratories Inc. Hämtad 9 mars 2015 från https://www.meyersound.com/support/papers/meyer_line_array.pdf

   

  Nicklasson, H. (2011) Vägen till bra medhörning på scen. Studio, en del av M3. Hämtad 9 mars 2015 från

  http://studio.idg.se/2.1078/1.553863/vagen-till-bra-medhorning-pa-scen  [1] Högtalare (i.d.) 4sound.com. Hämtad 8 Mars 2015 från http://www.4sound.se/pa/hogtalare  

  [2] Ceiling Speakers (i.d.) Pas Sound Online Shop. Hämtad 8 mars 2015 från

  http://www.public-address-shop.co.uk/products/loudspeakers/ceiling-speakers/

  [3] Horn Speakers (i.d.) Pas Sound Online Shop. Hämtad 8 mars 2015 från

  http://www.public-address-shop.co.uk/products/loudspeakers/horn-speakers/

  [4] Gibson, B. (2007:176) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [5] Gibson, B. (2007:177-178) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [6] Gibson, B. (2007:172) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [7] Gibson, B. (2007:172-173) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [8] Gibson, B. (2007:173) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [9] Gibson, B. (2007:174) The ultimate live sound operator’s handbook. New York, NY: Hal Leonard Books.

  [10] Nicklasson, H. (2012) Line Array – Så funkar det (Del 1/3) Studio, en del av M3. Hämtad 9 mars 2015 från

  http://studio.idg.se/2.1078/1.553881/line-array--sa-funkar-det-del-13

  [11] Meyer Sound (2012) Line Arrays: Theory, Fact and Myth. Berkley: Meyer Sound Laboratories Inc. Hämtad 9 mars 2015 från https://www.meyersound.com/support/papers/meyer_line_array.pdf

  [12] Nicklasson, H. (2012) Line Array – Så funkar det (Del 1/3) Studio, en del av M3. Hämtad 9 mars 2015 från

  http://studio.idg.se/2.1078/1.553881/line-array--sa-funkar-det-del-13

  [13] ibid

  [14] ibid

  [15] Nicklasson, H. (2011) Vägen till bra medhörning på scen. Studio, en del av M3. Hämtad 9 mars 2015 från

  http://studio.idg.se/2.1078/1.553863/vagen-till-bra-medhorning-pa-scen

  [16] ibid

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Väldigt bra och tydlig information, där både för och nackdelar/kvalitéer med olika alternativ tas upp, om man exempelvis kollar på delen med delningsfilter, där det tydligt beskrivs för och nackdelar med de olika typerna.

  Det stycke där olika typer av högtalare beskrivs slutar med: "Sedan finns det högtalare som är byggda på andra sätt, men oftast ser högtalarna ut på detta sätt."
  Det hade kanske varit bra att nämna andra typer av högtalare som finns, så att läsaren själv kan söka vidare på dessa.

  Annars toppen! //Linus
  Posted 04:07, 12 Mar 2015
  Jag hittade tyvärr inte så mycket om vilka andra högtalare som finns, utan ville främst nämna att det fanns, men det hade nog gått att lirka fram mer information om det, tack för synpunkten! :)
  Posted 22:44, 12 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.