Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Liveljud och liveinspelning 2015 > Grupp 3 och 4 - startinstruktioner och artikelämnen > Liveljudsmixning och Liveljudskvalitet (Josef Johansson, Grupp 3)

Liveljudsmixning och Liveljudskvalitet (Josef Johansson, Grupp 3)

  Table of contents
  No headers

  En jämförelse av liveljudsmixning och mixning i studio

  När man mixar ljud strävar man alltid efter att uppnå det perfekta ljudet. Men oftast är det så att man upplever att ljudkvaliteten är bättre på inspelningar än på konserter. Det kan bero på att det är två olika processer att mixa i studio samt att mixa live. 

   

  Vad är då skillnaden mellan att mixa ljud i en studio gentemot att mixa ljud live?

   

  När man sitter i studion och mixar använder man sig av och arbetar utefter ett DAW program (Digital Audio Workstation), där man kan redigera och arbeta med inspelade ljudfiler. Det går att välja om man vill mixa på ett externt mixerbord eller arbeta "In the box"(att arbeta i datorn och använda reglarna och effekterna i DAW programmet) (1).  Man har förhoppningsvis redan vid inspelning placerat mikrofoner så man har ett bra grundljud att gå på redan från start. När allt är inspelat kan man i lugn och ro sätta sig och efterredigera ljudfilerna i projektet. T.ex. klippa bort onödiga tystnader i ljudfiler och sortera dem så det ser snyggt och fint ut, flytta runt ljudfiler i projektet som inte är i takt så att dem blir i takt, justera nivåer (gain) på ljudfiler, sänka nivån på skarpa betoningar av "S","F" och "T" (Vilka ofta tenderar att vara starkare än övriga betoningar) och bara se till att allt är så perfekt det kan bli innan man inleder själva mixningsfasen. 

   

  När det sedan är dags att mixa så kan man sitta i lugn och ro (även om man oftast arbetar mot en deadline) och göra sina EQ-inställningar som man är nöjd med, skära bort/sänka frekvenser som inte låter bra eller är i vägen för den önskade ljudbilden och sedan lägga på de önskade effekter man vill använda sig av på respektive ljudspår/ljudfil. Man kan gå tillbaks och ändra på inställningar man inte tycker låter bra samt finjustera tills man är nöjd med mixen. När man är nöjd så mixar man ner alla olika ljudspår och ljudfiler till en ljudfil med önskat filformat och ljudupplösning. En studiotekniker har altså möjligheten att finjustera sin mix tills han är helt nöjd och om det skulle bli något fel så brukar det gå lätt att korrigera utan att någon kommer höra det. Studioteknikern har tid att hålla på med små detalier och kan ta sin tid för att uppnå det perfekta ljudet (2).

   

  När man mixar ljud live så arbatar man inte med inspelat material. Ljudet går istället som en direkt signal från instrumenten via mikrofoner och kablar, signalen passerar sedan genom en kedja av  Equalizers och ev. utvalda effekter och dynamiska processorer via volymreglarna ut på "Master Fader" (regeln som bestämmer den totala ljudnivån på slutmixen) och sedan ut i högtalarna. Det går altså inte att gå tillbaks och ändra ifall något blev fel utan att publiken hör det. Det finns ingen möjlighet att redigera och efterkorrigera ljudet som en studiotekniker kan. Det man kan och bör göra innan man börjar livemixa är att lyssna hur rummet låter och ställa in en EQ på "Master Fader" för att få så jämn frekvensrespons som möjligt i rummet (3). För en liveljudstekniker ligger prio på att först och främst se till att alla högtalare fungerar som dom ska, se till att man får ljud från alla instrument/sång/ljudkällor, se till att artisterna hör sig själva. När allting fungerar kan man börja "Soundcheck" där artisterna spelar på sina instrument efter ljudteknikerns önskan så ljudteknikern kan justera ljudet med EQ, Dynamiska processorer (Kompressor, Gate, Limiter) och önksade effekter t.ex. reverb, delay eller chorus (2). Detta sker oftast under tidspress efterssom man måste bli klar innan koncerten börjar eller innan nästa band ska ha sin "Souncheck", det finns altså ingen tid för att gräva ner sig i smådetaljer utan det gäller att så snabt som möjligt få ett så bra ljud som möjligt.

   

  Livemixning slutar inte efter "Soundcheck", när spelningen/koncerten är igång så fortsätter mixandet mot att få till det perfekta ljudet. Desto bättre mixen/utljudet låter desto mer kan man som liveljudstekniker ge sig in på mindre detaljer och finjusteringar. Perfektionsprocessen av liveljudet är alltid pågående för en liveljudstekniker. Efterssom ljudet och de dynamiska underlagen på en livekoncert alltid förändras måste man hela tiden vara med och justera på mixerbordet. Perfektionsprocessen är inte slut förän konserten är slut och ljusen är släkta (4).

   

  Den största skillnaderna på att mixa live och mixa i studio är att:

  • I studio kan man mixa i lugn och ro (även fast man oftast jobbar mot en deadline så har man mer tid på sig än live) samt efterkorrigera fel som tillkommit vid inspelning, man har god tid på sig. I liveljudssammanhang är det ofta tidspress och allting måste ske snabbt och man har inte mycket tid på sig att ställa in ett bra ljud.
  • När man mixar i studio är det oftast mindre korrigeringar av ljudet som behövs göras eftersom man förhoppningsvis redan har ett bra ljud efter inspelning och förarbete/editering innan mixning, mer finjustering för att uppnå det perfekta ljudet och man har möjlighet att vara extra nogrann (p.g.a, att man har längre tid på sig). När man mixar ljud live måste man arbeta med större förändringar av grundljudet ( eftersom man inte har möjlighet att sitta och editera ljudet ) för se till att allting låter bra, man har inte möjlighet (oftast inte iallafall) att vara sådär extremt nogrann som i studion.
  • När man mixar i studio arbetar man mot det perfekta slutresultatet och publiken/lyssnaren får bara höra slutresultatet. När man mixar ljud live är finns det inget perfekt slutresultat utan man arbetar med konstant förändring vilket gör att perfektionsprocessen är alltid pågående tills koncerten är slut. Publiken/Lyssnaren kommer höra om man gör fel och höra allt du gör som ljudtekniker
  • Man arbetar med inspelade ljud i studio och man arbetar med direkt signalflöde som liveljudstekniker. 

   

  FOH-Mixing och Monitor mixing

   

  FOH (Front of House) -MIxing heter det när man mixar själva utljudet, man sitter framför högtalarna placerad på ett bra ställe i loklen där man kan höra en korrekt återgiven ljudbild utan att vara ivägen. Som FOH mixare har man i uppgift att få till ett bra utljud där alla instrument passar bra ihop med varandra i mixen.

  • Trummorna och basen måste jobba ihop ljudmässigt.
  • Gitarrer och keyboards måste kunna urskiljas som separata instrument, så de inte smälter samman, krockar frekvensmässigt och skapar förvirring i mixen.
  • Bakgrundssången måste sitta ihop utan att låta för skarpt och genomträngande.
  • Huvudsången måste vara i framkant på mixen utan att vara vass och irriterande.
  • Alla delar i FOH mixien måste låta bra och ha ett bra förhållande i nivå för att det ska bli ett bra utljud. (9)

   

  Monitor mixing heter det när man gör mixen som går till monitorerna(musikernas medhörning). Som monitormixare är det din uppgift att se till att muskerna får en bra medhörning där de hör sig själva och de andra i bandet bra och att se till att musikern får en bra mix som inspirerar till ett bra framträdande. Om musikerna i fråga är oerfarna är det din uppgift att hjälpa dem att få en bra monitormix där dem hör allt som de behöver.
  Det är viktigt att man som monitormixare går fram och lyssnar på medhörningen från bandets perspektiv, på så sätt hör man om det låter dåligt och kan mixa det så det låter bra. Om bandet spelar med "in ear monitoring" får man lyssna via mixerbordet i ett par hörlurar.

  Sångaren måste höra tillräckligt av sig själv och det instrument denne intonerar bäst efter för att kunna sjunga i rätt pitch.

  Det är även viktigt att monitorerna är bra mixade för utljudets skull efterssom monitorerna, speciellt på mindre scener/koncerter hörs väldigt bra ut. Låter då monitormixen dåligt kommer utljudet låta sämmre.
  (10)

   

  LJUDNIVÅER 

  När man håller i en konsert är det inte bara ljudkvaliteten på mixen man måste tänka på, man måste även se till att utljudet inte blir för starkt. Det finns olika riktvärden hur starkt ljud man får ha (mätt i SPL dBA) för olik typer av koncerter.

  Riktvärden för platser dit barn under 13 år inte har tillträde:

  • Maximal ljudtrycksnivå: 115 dBA
  • Medel ljudtrycksnivå: 100 dBA

  Riktvärden för platser dit både barn och vuxna har tillträde:

  • Maximal ljudtrycksnivå: 110 dBA
  • Medel ljudtrycksnivå: 97 dBA

  Till event direkt riktade till barn bör man eftersträva en ljudtrycksnivå på 90 dBA (6).

  Ljudnivå upplevs olika från person till person beroende på hur känslig hörsel man har, publiken kan också uppleva ljudet som för starkt eller för svagt beroende på av vilkenanledning man är där. Det kan upplevas för starkt och för svagt även beroende på vad man gillar för typ av musik, den mentala delen i hur man upplever ljud har stor betydelse. Personer från publiken kan komma och tycka till ibland, då gäller det att inte vara avvisande utan lyssna om personen har belägg för att klaga och om man inte håller med personen så ska man inte göra någon ändring. Det är du som ljudtekniker som måste ta besluten för att få ett så bra ljud som möjligt som majoriteten av publiken är nöjd med vad beträffar ljudnivåer. Olika lokaler klarar även olika stark volym innan det börjar låta dåligt (7).

  När man väljer volym bör man fråga sig:

  • Vad är det för musik?
  • Vad är det fö publik?
  • Vad klarar lokalen?
  • Vd behöver/har jag för anläggning?
  • Uppfylls lagtexten i miljöbalken, socialstyrelsens rekomendationer och kommunernas krav? (8)

   

  Via reglarna på mixerbordet kan man styra ljudnivån på utljudet i högtalarna, men det är inte bara ljudet från högtalarna man måste tänka på under en konsert. Om man drar ner reglarna tills det inte kommer något ljud från högtalarna har du fortfarande ljudet från scenen att ta hänsyn till, ljud från förstärkare, akustisk instrument och trummor/slagverk.

  Man vill ha en så jämn mix som möjligt i ljudnivå och oftast är det sången som behöver förstärkas mest. Istället för att höja volymen på allt kan det ibland vara en god ide att sänka volymen på det som låter för starkt, har man sänkt volymen så mycket det går och det fortfarande är för starkt så har man för stark volym från scenen. Oftast är det trummorna som är för stark, då kan man antingen bura in trummorna i en bur gjord av plexiglas eller be trummisen spela svagare. Har man för starkt scenljud så har man inte längre kontroll över utljudet och kan lika gärna packa väskorna och gå hem. (6)

   

  Källhänvisningar:

   

  (1) http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_m...ecorded_music)

  (2) The Ultimate Live Sound Operators Handbook 2nd edition, 2011 - Bill Gibson - s.369

  (3) Jakten på det perfekta PA ljudet, 2006 - Hans Niklasson - s.289

  (4) The Ultimate Live Sound Operators Handbook 2nd edition, 2011 - Bill Gibson - s.370

  (6) Jakten på det perfekta PA ljudet, 2006 - Hans Niklasson - s.159

  (7) Jakten på det perfekta PA ljudet, 2006 - Hans Niklasson - s.159-161

  (8) Jakten på det perfekta PA ljudet, 2006 - Hans Niklasson s.160

  (9) The Ultimate Live Sound Operators Handbook 2nd edition, 2011 - Bill Gibson - s.369,370

  (10) The Ultimate Live Sound Operators Handbook 2nd edition, 2011 - Bill Gibson - s.262

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Texten ser välskriven ut. Det låter som om du använder dig mycket av egna erfarenheter med stöd av referenslitteraturen. Läs din text en gång till och rätta till några få stavfel om du hittar dem: OBSERVERA SÄR- OCH SAMMANSKRIVNINGAR!
  Punkt två under "De största skillnaderna på att mixa live och i studio" förvirrar mig något. Vad menar du t.ex. med att det i studion oftast endast är "mindre korrigeringar som måste göras"? Syftar du på att man haft tid till val av mikrofoner och mikrofonplacering? Och vad menar du med att man som liveljudstekniker måste vara mer "övergripande"? Även punkt fyra under samma rubrik låter konstig. När man arbetar i studio så måste du till en början spela in ljuden (om man inte arbetar med samplade ljud), så det låter konstigt när du nämner att man "arbetar med inspelade ljud i studion". Du arbetar ju lika mycket med, som du kallar det, "direkt signalflöde i de båda fallen. Man arbetar på samma sett med inspelade ljud i mixningen- för jag antar att liveljudet också mixas i efterhand. Jag skulle gärna se att den punkten stryks eller omformuleras.
  Posted 01:00, 10 Mar 2015
  Hej!
  Ett par småsaker bara!
  1. "Jämförelse av mixning av liveljud och mixning i studio" - Skulle kanske kunna bli "En jämförelse av liveljudsmixning och mixning i studio"?
  2. Början skulle kanske kunna kortas ner till "När man mixar ljud strävar man alltid efter att uppnå det perfekta ljudet, men oftast upplever man att ljudkvalitén är bättre på inspelningar än på konserter."
  3. Kanske skulle kunna byta ut "kontra" mot "gentemot"? - Vad är då skillnaden mellan att mixa ljud i studio gentemot att mixa live?
  4. Du kanske kan poängtera att man kan mixa i lugn och ro i studio men att man även kan behöva förhålla sig till en deadline?
  5. Dubbelkolla 'mellanrum' och lite slarvfel som "När man mixar ljud live så ARBATAR", "KONCERT" med S, "Efterssom" med ett S och ett utelämnat "A" i "Akustisk instrument".
  6. "Då kan man antingen bura in trummorna med plexiglas"

  Skrattade till i slutet "Packa väskorna och gå hem". Jätte kul!
  I övrigt en mycket bra artikel!

  Metal!
  / Johan Johansson
  Posted 01:22, 10 Mar 2015
  Punkt två skulle jag kunna omformulera så det blir mer begriplig men punkt 4 står jag fast vid. Det jag skriver om är när själva mixningen äger rum. I fallet med studio så mixar man redan inspelat material, ja du arbetar lika mycket med direkta signalflöden under inspelning men inte under mixning. Och du arbetar inte med inspelat material när du MIXAR LIVE. Dock om du MIXAR EN LIVEINSPELNING gör du det. Märk väl att det står "Den största skillnaderna på att mixa live och mixa i studio är att" jag exkluderar inspelningen vad beträffar mixning.
  Posted 01:24, 10 Mar 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.