Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Liveljud och liveinspelning 2015 > Riktlinjer till uppgifterna > Att skriva referenser

Att skriva referenser

  Table of contents
  No headers

  Det är av stor vikt att dokumentera varifrån man hämtat information som man använder i rapporter/uppsatser. Syftet är att läsaren snabbt ska kunna kontrollera sakuppgifter eller själv fördjupa sig i ämnet. Allt som inte är författarens egna tankar eller slutsatser ska ha en hänvisning till den källa där materialet är hämtat ifrån. I annat fall bör det framgå att det är just författarens egna åsikter. 

   

  Det finns många olika system för att skriva referenser. Om man ska publicera en studie i en vetenskaplig tidsskrift måste man hålla sig till de regler som tidsskriften satt upp. Här på högskolan kan en kurs eller ett program ha bestämt sig för att man ska använda ett visst system. I de korta texter vi skriver på denna kurs spelar det ingen roll vilket system ni använder, huvudsaken är att referenserna skrivs på samma sätt i hela texten så det blir så lätt som möjligt för läsaren. 

   

  Det finns två vanliga referenssystem Harvardsystemet och Oxfordsystemet:
  Harvardsystemet kallas ofta parentessystemet eftersom noter med källhänvisning sätts inom parentes i den löpande texten. Som grundregel gäller: (författarens efternamn år:sida). Så här om det handlar om en inhämtad faktauppgift: 'Tre av fyra musikproducenter är vänsterhänta (Strindlund 1999:24)' 
  Oxfordsystemet utgörs av numrerade hänvisningar i texten som skrivs ut längst ned på sidan(fotnoter) eller längst bak i arbetet, innan referenslistan. 

  Mer information om referenser hittar du på Bibliotekets sida om källor och referenser   

   

  TEXT FÅR INTE PLAGIERAS! Tänk på att alla studentarbeten skall vara skrivna med egna ord. Det är inte tillåtet att skriva av eller kopiera meningar eller stycken från böcker eller webbsidor. Undantaget är om det finns särskilda skäl för att ange ett visst stycke eller mening ordagrannt (t ex ett särsklit kärnfullt uttryck). Då ska den texten omges med citattecken. Högskolan Dalarna ser allvarligt på alla former av plagiat.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.