Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Inspelning i Studio VT16

Inspelning i Studio VT16

  Table of contents
  No headers

  Högskolan Dalarna 2016-01-25 Musik- och ljuddesign

  Erika Iljero

  Kurs: Inspelning i studio för Musik och ljuddesign LP1058 

  Moment 3, Musikproducentens roll, 2 hp

  Skriv en wiki-artikel om ljudteknikers och musikproducenters roller under inspelningsprocessen av ett specifikt fonogram du valt! Använd kurslitteraturen, och gärna egen vald litteratur, för att redogöra för hur ljudtekniker och musikproducent använt musikinspelningsstudions redskap för att skapa artistens framföranden på fonogrammet. Observera att kurslitteraturen Behind the glass finns i två utgåvor. Välj den som innehåller för dig intressantast producenter.  

  Instruktioner för hur du skapar wiki-artikel hittar du här: Ljud & musikproduktions ämnessida

  I uppgiften ingår:
  - att granska tre andra studenters artiklar och lägga in dina kommentarer i wikin - att förbättra din egen artikel efter att du fått kommentarer
  - muntlig redovisning av uppgiften vid redovisningsseminarium.

  Artiklarna ska ha en liknande struktur så att wikin blir lättläst och bör ha följande avsnitt:

  Döp artikeln med fonogrammets namn: En kort introduktion (utan rubrik) som förklarar inspelningsmetoden som använts för att skapa fonogrammet du valt. Ange utgivningsår, artist, komposition, musiker, skivbolag, producent, tekniker, förlag och kompositör.

  Liknande fonogram: Ange andra fonogram, där samma typ av redskap och metod använts. Det kan exempelvis vara påläggsteknik med flerkanalsbandspelare, direktinspelning eller andra typer av redskap och metoder.

  Kännetecken: Beskrivning av hörbara kännetecken från inspelningsmetoden. Historik: Inspelningsmetodens utveckling samt beslutsfattandet mellan ljudtekniker

  och musikproducent för fonogrammet du valt.INspelning i 

  Egen kommentar: Kommentera om andra redskap eller annat beslutsfattande hade kunnat effektiviserat inspelningsprocessen.

  Referenser: Källhänvisningar är mycket viktiga för att information ska vara verifierbar och ha hög trovärdighet.

  I wiki-mappen "Inspelning i studio VT-15" finns tidigare studenters artiklar att ta del av. Observera att plagiat inte är tillåtet. Ej heller direkta översättningar från andra språk. Sök i dessa fall reda på källmaterialet till informationen du önskar använda, och skriv dessa som referens.

  Artikeln ska vara två A4-sidor och läggas upp på högskolans DU wiki på wiki.du.se.

  Din artikel ska läggas ut i wikin senast tre arbetsdagar innan inlämning kl. 09.00. Kommentarerna ska vara färdiga senast två dagar innan inlämning kl.
  12.00. Förbättringarna av din text ska vara klara senast dagen innan inlämning. kl. 09.00.

  1. Tips för informationssökning och att skriva referenser
  2. Riktlinjer för hur du kommenterar andra artiklar och förbättrar din egen.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.