Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Inspelning i Studio VT14 > Sagan om ringen

Sagan om ringen

  Table of contents
  No headers

  Sagan om ringen

  I stort sett är musiken till filmerna sagan om ringen inspelande live av teknikern John Kurlander. Teknikern är John Kurlander. Kompositören, dirigenten, arrangören och producenten är Howard Shore. 

  Musiken framförs av London Philharmonic Orchestra, London Voice och New Zealand Symphony Orchestra.

  Utgivningsår är 2001 för den första filmen i triologin.

  New Line/ Time Warner är bolaget som står för produktionen.

   

  Liknande fonogran

  Liknande fonogran är egentligen all klassisk musik som spelats in. Liknande är nyckelordet. 

  Inspelning av filmmusik skiljer sig från inspelning av klassisk musik i det att den klassiska musiken har mycket bestämda tillvägagångssätt när det gäller t.ex. mickning. I klassiska situationen använder man nästan uteslutande The Blumlein pair eller the Decca tree. Vid dessa inspelningar är också ofta producenten och teknikern ensamma i kontrollrummet och lyssnar noggrant på inspelningen genom dyra hörlurar. När det gäller inspelning av filmmusik är det lite annorlunda. Det finns t.ex. inte så hårda och givna regler om hur saker och ting ska mickas upp och det kan ofta var långt mycket fler människor i kontrollrummet under inspelningen (Massey s. 170). 

   

  Kännetecken

  För den oinvigde kan musiken te sig lik klassisk musik, men det finns vissa skillnader. Bl.a. kan uppmickningen och mixningen göra att körer och dylikt faktiskt överrösta själva orkestern. Det sker i stort sett i första delen (The Prophecy) i den första filmen. Det är nog inte genomförbart att behålla den tyngden i produktionen om man låter kören dränka orkestern. Det går att jämföra med Orffs Carmina Burana där han låter orkestern ackompanjera kören och i vissa fall spela mot kören (så att de inte krockar). I detta sammanhang har man troligen velat ha det så som resultatet är och man har uppnått detta genom att micka kören separat och därigenom kunnat förstärka dem i den slutliga mixen.

  Det är också värt att notera att denna musik är komponerad i nutid. Det innebär att den idéhistoriskt inte går att föra in i någon given tid. Det går exempelvis inte att säga att musiken är klassicistisk. Det närmaste man kan säga är att musiken är postmodernistisk. Det innebär med andra ord att musiken i någon mening är pragmatisk eftersom den inte följer givna strukturella eller innehållsliga regler. Å andra sidan kan man då hävda att de är helt igenom knuten till mänskliga känslor och dito filmvisuella uttryck. Det skulle möjligen kunna ses som en brist om man ser musiken som fristående. Musiken är dock inte fristående utan ska fungera tillsammans med ett annat konstnärligt uttryck, d.v.s. bildspråk och språk.

   

  Historik

  The Decca tree uppfanns 1954 av Roy Wallance och Arthur Haddy (Huber s. 145f) Blumlein uppfanns stereo (och därigenom x/y och m/s) redan 1931 (Izhaki s. 185). Skillnaden jämröft med filmmusik är att den senare inte har några giva regler alls när det gäller uppmickning och metoderna kan spänna över alla genrer. (Massey s. 170).

  När det gäller den aktuella inspelning och om man får lita på källorna (teknikern Kurlander intervjuas i Masseys bok och Shore intervjuas i extramaterialet till filmen Sagan om Ringen) så verkar det tydligt så att Shore är den som bestämmer. Kurlander nämns inte i detta sammanhang och han nämner inget specifikt själv. Det kan ligga i att Shore har en så stor del i produktionen som han har när han är kompositör, arrangör, producent och dirigent. Han har – och vill antagligen ha – så stor del av kontrollen som möjligt. I detta läge är det nog upp till Kurlander att hålla så låg profil som möjligt och inte ”störa” processen genom att bara göra allt bra och osynligt.

   

  Egna kommentarer

  Ärligt talat känner jag inte att jag har kompetens att kommentera detta och hur det skulle kunna bli bättre. Min resumé liknar ingenting jämfört med Shores och Kurlanders. Kurlander jobbade som tekniker och sedan chefstekniker på Abbey Road i 29 år innan han började med filmmusik och sedan bl.a. i ett samarbete med Shore som nu löpt i ca 20 år (Massey s. 163). Man kan här också påpeka att de (Shore och Kurlander) vid inspelningen av Sagan om Ringen-soundtracket hade samarbetat i tio år. De har antagligen efter så lång till arbetat upp ett väloljat samarbete där de tar olika roller utan att egentligen vara medvetna om det eller för den delen vara intresserade av att diskutera uppdelningarna av olika uppgifter.

  Det kan också nämnas att Shore började göra musik till film 1978. Även han har således en del under bältet.

  Vem är jag att kommentera deras tillvägagångssätt?

   

  Referenser

  Huber, David Miles, 2010, Modern Recording Techniques, Oxford: Focal Press

  Izhaki, Roey, 2008, Mixing Audio, Oxford: Focal Press

  Lord of the Rings, Exended Edition, 2002, New Line Productions, New York: Time Warner

  Massey, Howard, 2009, Behind the Glass, Milwaukee: Backbeatbooks

  www.howardshore.com/works

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Intressant artikel! Undrar bara lite mer om hur inspelningen gick till om det finns information om det? Var allt inspelat i en process? Var det innan eller efter att filmklippningen var klar? Hur stor är orkestern och vilka instrument finns med?
  Bra att det finns med i det egna kommentarena om Shore och Kurlanders sammarbete, det fĂĄr det att framstĂĄ mer speciellt!
  Posted 08:47, 11 Mar 2014
  Hej och tack för en bra Wiki.

  Innehållsmässigt riktigt bra, med endast några få frågetecken att räta ut. Roligt att du valde en film, eller en triologi, eller en del av filmmusiken, även om detta är en av de frågor som jag har funderingar omkring. Initialt uppfattar jag det som att du redogör för första filmens musik i triologin, för att sedan glida över på att resonera mer generellt omkring hur filmmusiken spelades in i alla tre filmer ... intressant, lärorikt, men samtidigt en stor mängd musik/filmmusik att 'greppa' gällande teknik etc., då den liknar klassisk musik, utan kopplingar till tidsepok, icke fristående verk, total filmtid = 9h filmmusik?
  Nåväl, referensmässigttips, ange gärna "Volume II" på Massey, då det finns två upplagor, med samma namn, dock med olika innehåll. :-)
  Slutligen, intressant fakta om Shore och Kurlanders samarbete - jobbat ihop i 10 år - Helt korrekt slutsats om att deras samarbete torde vara ganska inarbetat vid det här laget. att Kurlander inte nämns kan ju ochså vara för att han inte vill, eller för att han helt enkelt utförde ett anlitat jobb och då är underställd arbetsgivarens bolag och inte får yttra sig mer.

  Återigen och trots mitt lilla gnäll, bra jobbat!
  Posted 14:25, 13 Mar 2014
  Bra artikel och kul att artikelförfattaren valt filmmusik! Vill nog inte ändra på så mycket, men stycke två under avsnittet Kännetecken känns lite svårt att förstå och hade kanske kunnat uttryckas enklare? Jag antar att musiken är pragmatisk i den mening att den rent praktiskt ska fungera i ett sammanhang, men är den pragmatisk för att den inte följer givna regler? Finns det stöd för att musiken betecknas som ”postmodern” eller är det artikelförfattarens tanke?
  Posted 19:16, 13 Mar 2014
  Kul med en sällan dokumenterad musikgenre. Den första meningen "I stort sett är musiken till filmerna sagan om ringen inspelande live av teknikern John Kurlander" väcker genast frågor om hur och av vem resten av musiken är inspelad, vilket aldrig besvaras. När det gäller "Liknande fonogram" bör kanske andra välkända Soundtrack nämnas (av vilka Howard Shore gjort en hel drös) som tex Hajen, Stjärnornas krig, Batman mfl. Då du själv nämner att klassisik musik och filmmusik skiljer sig en del skulle jag för egen del undvikit meningen "Liknande fonogram är egentligen all klassisk musik som spelats in" under rubriken Liknande Fonogram
  Posted 14:32, 14 Mar 2014
  Intressant att jämföra klassisk musik med filmmusik -- som lätt förväxlas med klassist musik. En film som Sagan om ringen är storslagen -- då vill man ha storslagen musik. Din text är lite suddig, du resonerar på distans. Hur känns musiken? Vad förmedlas? Lyckas musiken påverka lyssnaren och förstärka filmens budskap?
  Posted 20:56, 18 May 2014
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.