Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2014, endast artiklar) > Grupp 8 och 12 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > PA-Högtalare och Monitorsystem (Grupp 12)

PA-Högtalare och Monitorsystem (Grupp 12)

  Table of contents
  No headers

  Vid olika event när inte den normala akustiken räcker till så måste ljudet förstärkas. Detta kan vara en konferens, en trubadur som spelar på en pub eller en stor festival. Vid sådana tillfällen krävs det oftast en eller flera högtalar-system, ju större event destå mer teknik behövs. Det finns två olika sorters högtalar-system som används på en scen, Pa-högtalare som är till för publiken och monitorsystemet som är till för musikerna på scenen.

  Pa-högtalare


  Förkortningen Pa står för public adress, vilket innebär högtalarsystemet ämnat åt publiken. Det är oftast stora högtalare som är uppdelade för att spela upp olika frekvenser. Dessa delar består oftast av en eller flera sub-woofers som återger de lägre frekvenserna och en eller flera högtalartoppar som återger mellan- och högfrekventa ljud. För att göra detta har man ett delningsfilter som delar samt filtrerar signalen med t.ex. ett högpass- och ett lågpassfilter och skickar dessa delade signaler vidare till högtalarna. Det finns två typer av delninsfilter: aktiva och passiva. Ett passivt delningsfilter sitter ofta i högtalaren och filtrerar signalen efter förstärkaren. Ett aktivt delningsfilter delar signalen innan den förstärks.[1]


  Användning av PA-högtalare
  Beroende på hur stort evenemang högtalarna ska användas till är det värt att tänka på vilken typ av högtalarna som passar bäst.
  På ett mindre evenemang t.ex. en konferens räcker det ofta med högtalartoppar och man klarar sig utan sub-woofer. Detta gäller även för musik-evenemang där bara sång och gitarr kommer användas.
  Är det däremot ett band med bas och trummor som ska spela är det viktigt att ha med sub-woofers i PA-systemet för att kunna återge basen mer korrekt. Om publikantalet inte överstiger ett par hundra människor klarar man sig bra med två ”högtalar-torn”, alltså en eller flera sub-woofers i botten och toppar ovanför.[2]
  På ett stort evenemang där publikantalet består av flera hundra personer kan line-array vara en bra lösning för att få ut ljudet. En line-array uppsättning av högtalare innebär att högtalarna hänger som i en halvmåne riktad mot hela publiken. De nedre högtalarna är vinklade mot den närmre delen av publiken och ju högre upp högtalarna sitter desto länge bak i publiken är de riktade. En stor fördel med line-array är att man kan rikta ljudet jämnt ut över publiken.[3]
  Monitorsystem


  Till skillnad från Pa-systemet är monitorsystemet ämnat för musikerna. Detta så att musikerna ska kunna höra sig själva samt varandra. Här kan man också anpassa mixningen individuellt för varje musiker så att t.ex gitarristen till största del bara hör sig själv.

  Small format och Cue Wedge
  Vid mindre evenemang kan man använda sig av så kallade small format monitors.  Fördelen med dessa är att de är placerade nära musikern samt på en högre höjd.[4]

  För att underlätta ljudteknikerns arbete kan man använda sig av en så kallad cue wedge-monitor. Det är en likadan monitor som de musikerna har på scenen fast den står bredvid teknikern så att han enkelt kan lyssna på samma sak musikerna hör på scenen. [5]

   

  In Ear
  Den modernaste metoden för monitorlyssning kallas in ear-monitoring. Det innebär att musikerna istället för en högtalarmonitor har hörsnäckor eller hörlurar. Stora fördelar med in ear är att teknikern inte behöver ta hänsyn till rummets akustik när han ställer in monitorljudet. Risken för rundgång i monitorsystemet blir också väldigt liten då ljudkällorna bara når musikernas öron.[6] Det negativa med in ear-monitoring är att risken för hörselskador ökar. Samtidigt som risken för rundgång minskar så orsakar en rundgång i in ear-system större skada på hörseln. Riskerna att få störningar i signalen är också högre med in ear då det är trådlöst.[7]

   

  Floor Wedge

  Det vanligaste monitorsystemet kallas Floor wedge och används vid mer traditionella scener. De kallas Floor wedge eftersom de ligger på marken och är formade som en kil. Monitorerna placeras på marken framför musikerna och riktas mot dem. De är väldigt effektiva vid större evenemang som använder sig av en riktig scen, men det kan uppstå problem med floor wedge monitorer i mindre lokaler då monitorljudet kan fylla rummet och lämna lite plats åt front of house ljudet.[8]

   

  Side Fills

  Om man har en riktigt stor scen så kan Side fills vara något att tänka på. Side fills är monitorer som placeras vid sidorna av scenen och riktas tvärs över scenen. De kan vara bra att använda om musikerna rör på sig mycket över scenen då floor wedge monitorer är mycket riktade vilket kan skapa en viss förvirring för musikerna om de flyttar på sig för mycket. Side fills monitorerna skapar då ett jämnare ljud över scenen och fyller ut de områden som floor wedge monitorerna inte tar upp.[9]

     Käll- och litteraturförteckning


  Elektroniska källor:
  Burton, Jon. ”An Introduction to in-ear Monitoring: The Sound in Your Head” http://www.soundonsound.com/sos/feb1...r-monitors.htm [10-03-14]


  Artiklar:
  Bailey, Mark. 2003. ”Experiences With Line Arrays”. JBL Professional, Northridge, CA.


  Litteratur:
  Evans, Bill. 2011. "Live Sound Fundamentals". Course Technology. Boston.
  Gibson, Bill. 2011. "The Ultimate Live Sound Operators Handbook". 2:a uppl. Hal Leonard Books. Milwaukee.

     [1]Gibson, Bill - s. 188f
  [2]Gibson, Bill – s. 231f
  [3]Bailey, Mark. 2003. ”Experiences With Line Arrays”
  [4] Gibson, Bill - s. 253
  [5] Evans, Bill s. 84f
  [6]Burton, Jon. ”An Introduction to in-ear Monitoring: The Sound in Your Head” http://www.soundonsound.com/sos/feb1...r-monitors.htm
  [7] Gibson, Bill - s. 255f
  [8] Gibson, Bill - s. 250f
  [9] Gibson, Bill - s. 252f

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  kanske lite kort?
  Posted 14:22, 14 Mar 2014
  Meget god! Enig med at den muligens var litt kort, men alikevel informativ.
  Posted 20:21, 18 Mar 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.