Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2014, endast artiklar) > Grupp 7 och 10 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Planering och Genomförande av Liveljudsprojekt

Planering och Genomförande av Liveljudsprojekt

  Table of contents
  No headers

  Planering och genomförande av liveljudsprojekt

  Inledning:

  En ljudteknikers jobb varierar otroligt mycket beroende på hur stor eventet är. Idealt sett om det är ett större evenemang förväntas ljudteknikern ta hand om antingen FOH eller Monitor-mix. Men kan vid tillställningar där det finns mindre personal, även förväntas att ta hand om logistiska, tekniska och relations aspekter för eventet[1]. Exempel på sådana kan vara scenansvarig, elektriker, ljusansvarig till mer obskyra saker som chaufför, catering och försäljningsansvarig. Detta ställer höga krav på planeringen.

  Innan:

  I god tid innan eventet bör ljudteknikern ta kontakt med organisatören för att få information om lokalen samt tekniska specifikationer från bandet. Det finns alltid någon som är ansvarig för lokalen som kan bistå med information om strömtillgänglighet, fysiken på lokalen och in/ut- lastningstillgänglighet. Om några tvivel finns i kontakten med lokalansvarig och tekniker, vad gäller kompabiliteten mellan lokal och utrustning gör teknikern rätt i att åka till lokalen personligen och se över möjligheter. Ibland är detta en orealistisk möjlighet, men vid större tillställningar är det desto viktigare att inga överraskningar sker på eventdagen. Sedan är det också viktigt att i förväg ta reda på när teknikern får tillgång till att rigga i lokalen samt hur lång tid den har på sig att göra det.
  De viktigaste punkterna att klargöra innan är[2]:

  ·         Riggningstider

  ·         IN och UT lastningstider

  ·         Tillgängligt lagringsutrymme

  ·         Parkeringsarrangering

  ·         Regler gällande de uppträdande och lokalens teknik

  ·         Högtalar- och Mixerplacering

  ·         Strömförsörjning för ljud och ljussystem

  Sedan är det viktigt att klargöra om annan personal kommer behöva integrera med dig under speltillfället. Fram till de större eventen, ligger det troligtvis på ljudteknikern att anordna transport för tekniken. All utrustning bör vara testad och i gott skick samt nerpackad i robusta lådor som håller utrustningen säker under hela transportsträckan. Se också till att all utrustning är uppmärkt så att det inte uppstår någon förvirring vid transport och inlastning.

  Teknikern bör även ha tagit del av bandets sk ”Rider” vilket är en sammanställd lista av tekniska specifikationer och placering av dessa på scenen.

  Uppriggning:

  Se först till att ställa upp scenen och om det inte finns någon PA-anläggning i lokalen, ställ upp den direkt. Distribuera sedan strömmen efter specifikationer och tillgänglighet för lokalen. Om teknikern även är el-ansvarig är vilket oftast är fallet vid mindre tillställningar är det viktigt att direkt inspektera proppskåp för att se över säkringarna och idealet är att koppla all utrustning på samma krets för att reducera brus och hummande i högtalare. Ljus tar mycket ström och om detta är kopplat på samma säkring som ljudet kommer det introducera brus och hummande samt troligtvis få säkringen att gå[3]. Om strömmen kopplas via ett trefas system, se till att fördela Watt-antalet på alla tre faser så jämnt som möjligt.

  Först när allt står på plats och har ström bör utrustningen kopplas in i mixerbordet. Om möjlighet finns, lägg front of house så centrerad som möjlighet från scenen.

  Line och Soundcheck:

  Linecheck innebär att se till så att allt som är inkopplat har signal och att signalerna går till rätt kanaler. T.ex. är det viktigt att kondensatormikrofoner och DI-boxar får fantommatning.

  Ett bra exempel på en rutin för påslagning av strömmen på alla komponenter är följande[4]:

  1.      Vrid ner masterfadern på FOH-mixerbordet

  2.      Sätt alla individuella kanaler på mute.

  3.      Slå på alla effekter och processeringsenheter (EQ, komp etc).

  4.      Slå på alla trådlösa micksystem (om det finns några).

  5.      Slå på mixern.

  6.      Slå på alla effekter som är mellan mixern och förstärkaren.

  7.       Slå på förstärkarna/PA.

  Beroende på hur signalkedjan ser ut i olika situationer kan vissa punkter variera, men tumregeln är att slå på förstärkarna och PA sist.

  Sedan är det dags för Soundcheck med bandet. Detta bör idealt sätt hända väldigt snabbt. Till skillnad från en studiotekniker som har tid på sig att fokusera på detaljer till perfektion, behöver liveteknikern hela tiden ha flödet av eventet i baktanke.
  En soundcheck är en mix som ställs vid FOH mixern tillsammans med bandet innan spelning.

  Under spelningen:

  Teknikerns jobb slutar givetvis inte efter soundcheck. Eftersom liveteknikern ofta inte har tid att göra en ”perfekt” mix vid soundcheck sker mixning kontinuerligt under hela spelningen. Liveteknikern måste vara närvarande och fokuserad vid mixerbordet under hela evenemanget då ljudet hela tiden kommer att förändras till en viss del. Under de perioder då mixen låter bra kan teknikern istället fokusera mer på detaljer[5]. Ljudteknikern är även ansvarig för att ljudnivån inte överskrider de regulationer som finns för evenemanget. Socialstyrelsens regler gäller som följande för konsertevenemang[6]:

   

  Riktvärden för lokaler och

  platser dit barn under 13 års

  ålder inte har tillträde

  Maximalt ljud LAFmax1

   115 dB

  Ekvivalent ljud LAeqT2

   100 dB

  Riktvärden för lokaler och

  platser dit både barn och

  vuxna har tillträde

  Maximalt ljud LAFmax1

   110 dB

  Ekvivalent ljud LAeqT2

   97 dB 

   

  Källhänvisning:

  1.      Gibson, Bill (2011), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition, New York, NY : Hal Leonard.

  2.      Länsstyrelsen (2014), Artikel hämtad från: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljosamverkan/Broschyr_haga_ljudnivaer%20.pdf(2014-03-10).

   

   

     [1] Gibson, Bill (2011:9), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition

  [2] Gibson, Bill (2011:11), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition

  [3] Gibson, Bill (2011:17), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition

  [4] Gibson, Bill (2011:363), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition

  [5] Gibson, Bill (2011:370), The Ultimate Live Sound Operator´s Handbook, 2nd Edition

  [6]Socialstyrelsens Miljösamverkan Västra Götaland 

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Hva med inntrimming av PA-anlegget? Når skal det bli gjort?
  Posted 15:07, 11 Mar 2014
  Monitor-mikserens rolle og arbeidsoppgaver før og under arrangementet kan eventuelt utdypes.
  Posted 15:42, 11 Mar 2014
  Det skulle vara intressant att veta mer om soundcheck då det bara nämndes lite snabbt. Annars väldigt bra skrivet och bra källhänvisat
  Posted 03:35, 12 Mar 2014
  Mye bra informasjon. Artikkelen er skrevet omtrent som en sjekkliste for en tekniker, det er noe uvanlig for en wiki-artikkel.
  Posted 13:48, 12 Mar 2014
  Bra skrivet. Hade blivit ännu bättre om det nämnts just att man generellt alltid borde slå på all utrustning efter signalkedjan. Bra källhänvisning! edited 20:56, 13 Mar 2014
  Posted 20:55, 13 Mar 2014
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.