Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2014, endast artiklar) > Grupp 7 och 10 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > PA-högtalare och monitorsystem

PA-högtalare och monitorsystem

  Table of contents
  No headers

  PA

  PA står för Public Address, det är en ljudanläggning som används för att leverera ljudkällan vidare till en eller flera lyssnare. Det finns PA-anläggningar i t.ex. skolor, vid konserter, på flygplatser. Det finns olika komponenter i en PA-anläggning och en viktig komponent är högtalarna och monitorsystem.

   

  PA-högtalare

  Man kan dela in högtalare i två kategorier, passiva och aktiva, dessa två skiljer sig från varandra mestadels med hur signalflödet går i dem. Både passiva och aktiva högtalare kan innehålla ett elektronisk kretskort som kallas för crossover(Gibson 2007, s. 188), den delar upp den fulla ljudsignalen i olika frekvensområden, som skickar ut signalerna till en högtalarkon anpassad för just de frekvensområdena. Det kan vara allt ifrån en högtalarkon som då kallas fullrange-högtalare, och fler högtalarkoner och det kallas då flervägssystem(Rumsey 1992, s. 88-90).

   

  Crossover/delningsfilter

  I högtalare med flervägssystem så finns det ett delningsfilter som delar upp signalerna och sedan lägger högpass och/eller lågpass-filter på signalen beroende på vilken högtalarkon den skall till.

   

  Passiva högtalare

  De flesta högtalare är passiva, det som är speciellt med dessa är att de inte har något slutsteg eller förstärkning i sig och behöver ingen extern strömkälla. En annan fördel med passiva högtalare är att de oftast är billigare än aktiva. Att koppla in en kabel i en passiv högtalare med en line-nivå skulle inte fungera så bra. Man behöver låta signalen passera genom slutsteg innan den går in i de passiva högtalarna. Därför kan man inte använda exempelvis en balanserad XLR-kabel utan man måste använda en högtalarkabel som klarar av riktigt stark signalstyrka som går mellan högtalaren och slutsteget.

   

  Aktiva högtalare

  Det speciella med aktiva högtalare är att slutsteget är inbyggt i högtalarlådan. En stor fördel med det är att det är smidigare i t.ex. studior där ett slutsteg oftast inte behövs till annat än just högtalare, det är således smidigt att slå ihop dessa två komponenter.

   

  Användning

  I större livesammanhang så används oftast passiva högtalare eftersom det inte behövs lika många slutsteg då ett slutsteg kan användas till flera högtalare. Priset är också en faktor, eftersom att på t.ex. stora konserter så behövs större och fler högtalare som kan leverera starkare ljud. Det behövs dyrare utrustning. Använder man då passiva högtalare så går priset ner markant. Om man behöver exempelvis 20 högtalare och väljer aktiva, ingår då även 20 inbyggda slutsteg man får betala för, istället för om man skulle välja passiva högtalare då man kan använda ett separat slutsteg till ett antal högtalare och därmed reducera antalet slutsteg.

   

  Line array-system uppbyggnad och fördelar

  Line array är relativt nytt system som används flitigt inom stora PA-samanhang, speciellt på storra festivaler. Det fungerar på så sätt att man hänger ett antal högtalare (som oftast är identiska) matade i fas, vertikalt bredvid varandra med ett bestämt mellanrum så att konstruktiv interferens uppstår. I med att de olika högtalarna i ett line array är upphängda i olika vinklar och att de är extremt riktade göra att man kan utnyttja ljudvågornas våglängder för att uppnå starka och mer effektivt FoH-ljud(Meyer Sound Laboratories Inc, 2002).

   

  Monitorsystem

  I liveljudssammanhang där PA-system är inblandade, används oftast ett undersystem för de som ger ut information eller för musikerna på konserten, som kallas monitorsystem. Till exempel så kan musiker höra sig själva och varandra på scenen, och i och med det få en inblick i hur det låter ut i FoH. Monitorer finns typiskt i fyra olika konfigurationer(Gibson 2007, s. 245):

   

  Floor wedges

  Floor wedges är högtalare som oftast ligger på golvet på scenen, de kan komma i alla former och storlekar. Dessa monitorer är väldigt kapabla till att spela starkt ljud och har inga problem att nå upp i önskbara nivåer i FoH. Det är viktigt att ha mikrofonernas riktningskaraktäristik i åtanke när man placerar ut dessa för att undvika rundgång, som i det här sammanhanget är när ljudet som går in i mikrofonerna och sänds ut ur monitorerna går in i mikrofonerna igen och skapar en oändlig förstärkning utav ljudet. Avstånd mellan musikerna och monitorerna är också något som är bra att ha i åtanke då musikern har större frihet att röra sig ju längre ifrån monitorerna de är (Gibson 2007, s. 250-251).

   

  Side fills

  Till skillnad från floor wedges är sidefills inte lika riktade. Man placerar ut dem på kanterna av scenen eller mellan floor wedges och riktar dem in mot scenen som ett komplement med floor wedges så att en stor yta blir täckt av medhörning. Detta är effektivt då det är många på scenen eller personerna på scenen rör sig mycket (Gibson 2007, s. 253).

   

  Small format

  Man brukar ha som tumregel att desto mindre scenen är, desto mindre skall monitorerna vara för att passa storleksskalan så bra som möjligt. Därför är small format-monitorer bra att använda i mindre sammanhang eftersom de har mindre påverkan på FoH-mixen, man placerar dessa på en nivå i höjd med musikerna. En annan fördel med dessa är att de skapar mindre ljudtryck på scenen och lindrar därför akustiska reflektionsproblem(som t.ex. kan orsaka feedback) (Gibson 2007, s. 253-254).

   

  In-ear

  In-ear är helt enekelt ett system där man använder sig av hurlurar istället för högtalare för medhörning. Om alla musiker eller personer på scenen använder sig av detta system slipper man risken för rundgång då det enda lekaget ofta bara kommer ifrån uppmickade gitarrförsärkare, akustiska trummor och dylikt. Detta är det mest bekväma alternativet för ljudteknikern och blir allt vanligare i PA-sammanhang. På grund av vana går tyvärr alla musikler inte med på använda sig av detta system. 

   

  PA-högtalare och monitorsystems roll i liveljudssammanhang

  Under konserter så förekommer i större sammanhang två separata mixerbord, en för FoH-ljudet som kommer ut ur PA-högtalarna, och en för monitorerna på scenen. Detta gör att monitorteknikern kan vara på scenen och ha bättre kommunikation med musikerna, samtidigt som FoH-teknikern endast behöver koncentrera sig på FoH-ljudet. På FoH-mixerbordet körs utljudet via main out, och på monitormixerbordet så styrs utljudet med aux-sends så att man kan ha olika mixar i olika monitorer beroende på musikernas önskemål. 

   

  Referenser

  Litteratur

  Gibson, Bill 2007. "The Ultimate Live Sound Operator's Handbook" 2nd edition Hal Leonard Books

  Rumsey, Francis 1992. "Sound And Recording" 6th edition Focall Press

  Elektroniska källor

  Meyer Sound Laboratories Inc, 2002. "Line Arrays: Theory, Fact and Myth" http://www.meyersound.com/pdf/suppor...line_array.pdf [hämtad 2014-03-10]

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Undrar vad aktiva högtalare har för relevans i livesammanhang istället för studion?
  Posted 21:01, 10 Mar 2014
  Er det noen fordeler/ulemper med å bruke en type monitor over en annen en?
  Posted 15:29, 11 Mar 2014
  Er det ulik lyd og karakteristikk på aktive og passive høyttalere?
  Posted 16:02, 11 Mar 2014
  God referering til kilder, informativt skrevet. Artikkelen er delt opp i veldig mange punkter, med bare et par linjer på hver del. Kanskje hadde det vært mer gunstig å korte ned på antall punkter, evt. skrive mer på hvert punkt?
  Posted 13:44, 12 Mar 2014
  "Speciellt" saklig var den.=D
  Lätt läst och inte så svår att förstå sig på.
  Vissa formuleringar jag tänkte på. Annars verkar det fin fint.
  (skriver inte med det som redan står i de ovanstående kommentarerna)
  Posted 01:39, 13 Mar 2014
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.