Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2014, endast artiklar) > Grupp 3 och 4 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Genomförande av liveljudsprojekt (Sebastian Kjelsson och David Johansson, Grupp 4)

Genomförande av liveljudsprojekt (Sebastian Kjelsson och David Johansson, Grupp 4)

  Table of contents
  No headers

  När man ska genomföra ett liveljudsprojekt finns det en del saker att tänka på, så som hur mycket ström man kommer att behöva, hur man ska koppla och hur man gör för att få det bästa ljudet med åtanke på lokalernas olika akustik. Nedan beskrivs det olika saker bör iakttas under ett liveljudsprojekt.

   

  Metoder för beräkning av effektbehov

  Det finns åtskilliga faktorer som avgör hur pass mycket effekt som behövs till ett PA-system. Vid stora event eller tillfällen så krävs det större PA-system, vilket kommer att leda till ett större effektbehov. Vid använding utav ett PA-system så kommer det vanligtvis att behövas ett trefas-system som strömförsörjning pågrund utav det effektbehov som utrustningen kräver. För att räkna ut hur mycket effekt som kan användas utav ett trefas-system så krävs det kännedom om hur mycket volt systemet använder. Antingen så är det via huvudspänning på 400 volt eller fasspänning på 230 volt (Nicklasson, 2006 s. 359). Trefassystem finns i olika ampere (16 ampere och uppåt). Om trefassystemet har en säkring på 16 ampere så går det att räkna ut effekten med ohms-lag, alltså 230 volt * 16 ampere = 3680 watt. Eftersom att det är ett trefassystem så tas denna uträkning multiplicerat med tre (3680 watt * 3 = 11040 watt). Det är väldigt viktigt att det blir så jämn belastning som möjligt mellan de tre olika faserna (ibid, s.226)

   

  • Kolla vad all utrustning har för effektbehov i watt tillsammans

  • Ta reda på och räkna ut vad lokalens totala effektleverans är

  • Fördela effekten så att det blir så jämn belastning som möjligt

   

  Separat monitormixning - fördelar

  Fördelarna med detta är att de som uppträder på scenen kan bestämma själva vad de ska höra i varje monitor. Alltså så är det fullt möjligt att höra ett helt torrt ljud istället för reverbet som publiken i lokalen hör. Detta kan leda till att artisterna eller de som uppträder på scen kan känna sig bekväma och utföra sitt jobb som i den miljö som de själva är vana vid, vilket i slutändan kan leda till ett bättre framträdande. Det kan även vara bra ifall en artist i ett band vill höra sig själv mer än alla andra i bandet. Då kan man använda sig utav monitormixerbordet för att skicka ut mer signal utav artistens egna instrument till hans monitor. Artisterna vet ibland inte vad som ska ändras för att deras monitormix ska höras bättre dock så vet de hur de vill att det ska låta (Gibson, 2011 s.262).

   

  Metoder för inkoppling av musikinstrument till mixerbord

  En metod är att använda sig utav en mikrofon för att fånga upp instrumentet om det är akustiskt eller dess förstärkare om det är elektriskt. Denna signal som kommer ifrån mikrofonen kommer att vara balanserad och kan kopplas direkt in i mixerbordet utan allt för mycket störningar. (Gibson, 2011 s.58)

  En annan metod man kan genomföra är att koppla instrumentets telekabel till en DI-box (Direct box) . Om det finns ett instrument som har en obalanserad signal med en telekabel, samt lägre signalstyrka,  som ska kopplas in i ett PA så behövs det med fördel användas en DI-box för att balansera signalen och för att förstärka den. Signalen blir då lika stark som mikrofonsignalerna. (Nicklasson, 2006 s. 35)

  Det finns även trådlösa alternativ. Då kopplas mikrofonen eller instrumentet till en sändare som placeras så nära mikrofonen eller instrumentet som möjligt. Sändaren skickar vidare signaler till en mottagera som sedan kopplas in i mixerbordet.

  Varje trådlöst system måste innefatta dessa tre element (Gibson, 2011 s.168):

  • Inmatningsanordning

  • Sändare

  • Mottagare

   

  Intrimningen och anpassning av ett PA- system till systemavvikelser och lokalens akustik

  När det kommer till att trimma in ett PA-system så bör det beaktas att varje PA-system har olika egenskaper och varje lokal har olika akustik. På grund av detta kommer varje spelning att vara unik och därför bör man välja ut en referenslåt som man känner till bra och vet hur den ska låta. För att börja trimma in PA-systemet spelas referenslåten upp med stark ljudstyrka och ljudteknikern börjar förändra frekvensspektrumet med hjälp utav en equalizer (EQ:a) så att PA-systemet anpassas efter lokalen. Ljudtrycksnivån kan höjas mer till önskad nivå när obekväma frekvenser har sänkts. Bra medelnivå för ljudstyrkan kan bero mycket på vad för sorts spelning det är, på konserter ska medelljudnivå vara högst 100 decibel och maximal ljudnivå vara 115 decibel där barn under 13 år inte har tillträde (Nicklasson, 2006 s.159). Där både barn och vuxna har tillträde så gäller det att medelljudnivån högst är 97 decibel och maximalnivån 110 decibel. När detta är klart så att låten låter bra även i höga ljudnivåer utan att det gör ont så kan man sedan gå vidare till linecheck och soundcheck eller alternativt lyssna på en extra referenslåt för att försäkra sig om att det låter bra.

   

  Akustisk rundgång

  Akustisk rundgång kan uppstå då en signal skickas från en ljudkälla in i en mikrofon och ut genom en högtalare under vissa omständigheter.  Om en mikrofon har en riktningskaraktärstik så att den tar upp ljud åt det hållet högtalaren skickar ut ljudet och om ljudet är tillräckligt starkt för att mikrofonen ska ta upp ljudet blir det rundgång (Gibson, 2011 s. 245). Det är därför viktigt att använda mikrofoner som är riktade under liveshower och på så sätt förebygga rundgång. Mikrofonplacering är väldigt viktigt för att undvika rundgång (Nicklasson, 2006 s. 396)

   

  Litteratur

  Gibson, Bill (2011). The ultimate live sound operator’s handbook 2nd ed. Milwaukee: Hal Leonard Books

  Nicklasson, Hans (2006). Jakten på det perfekta PA-ljudet. Mölnlycke: Elanders

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Bra skrivet! Dock en mening ur "Separat monitormixning" som verkar ha spårat ut lite under redigeringen:

  "Detta kan leda till att artisterna eller de som uppträder på scen ska kunna känna sig bekväma ut utföra sitt jobb den miljö som de själva är vana vid".
  Posted 14:36, 12 Mar 2014
  Snyggt gjort! Ett stavfel bara i rubriken: "Nedan beskrivs det olika saker bör iakttas under ett liveljudsprojekt."
  Posted 12:00, 28 Mar 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.