Search:
DU Wiki > √Ąmnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2014, endast artiklar) > Grupp 1 och 2 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Liveinspelning (Jenny Andersson och Rasmus Allansson, Grupp 1 och 2)

Liveinspelning (Jenny Andersson och Rasmus Allansson, Grupp 1 och 2)

  Table of contents
  No headers

   

  En liveinspelning är när man gör en inspelning av låt eller ett framträdande (exempelvis en konsert eller ett tal).
  Syftet med att göra en liveinspelning är att fånga framträdandet som det var på plats samt även återge en känsla
  för lyssnaren som får dem att känna att de är på plats vid framträdandet.

   

  Förberedelser

  Det är bra om man gör en platsundersökning av lokalen som inspelningen ska ske i.
  Detta för att få en mer klar bild av vilken utrustning man behöver ta med och hur lokalens akustik
  kan påverka framträdandet. Man bör även ta reda på vilken sorts strömförsörjning det finns i lokalen
  samt ta reda på vilka säkerhetsrisker som kan uppstå och motverka dessa. (Gottlieb och Hennerich 2008:11)

   

  Utrustning vid inspelning

  Förutom mikrofoner och kablar så kan lite olika utrustning användas vid en liveinspelning. Vanligt är dock att man
  använder sig av ett digitalt mixerbord samt en dator med ett inspelningsprogram i. (Ljud och ljusservice 2014).
  Lättast är dock att använda sig av en splitbox. Denna gör det möjligt att skicka signalerna ut i både PA och till ett
  separat monitor-mixerbord (oftast via en multikabel), varifrån man kan göra sin inspelning. (Sound on sound 2000)
  Tänk på att de instrument som inte är mickade/line’ade ut i PA-systemet, exempelvis en gitarrförstärkare, inte kommer
  komma med på inspelningen om de inte dras direkt till monitor-mixerbordet. (ibid). Utrustning finns ofta att hyra av olika
  företag och man kan behöva hjälp av en ljudtekniker. 

  Vid mindre avancerade liveinspelningar kan istället en portabel  inspelare användas, exempelvis en ZOOM. Vid en sådan
  inspelning får man dock inte instrumenten inspelade på olika spår. 
  Faktorer så som utrustningens kvalité och ljudteknikernas
  expertis kommer att påverka kvalitén på liveinspelningen. (Medin 2010).


  Vid en liveinspelning vill man ofta få med rummets klang och publikens ljud. Man bör därför sätta upp mikrofoner även i rummet
  och riktade mot publiken.  (Gottlieb och Hennerich 2008:155-156). 
  Det är även viktigt att kommunicera med musikerna då om
  musikerna spelar för starkt kommer scenljudet bli sämre. (Jansson 2007). Detta kommer säkerligen att påverka liveinspelningen.

   

   

  Metoder för liveinspelning

  Det finns två rätt typiska sätt att göra en liveinspelning på:

  • Det första sättet är att helt simpelt sätta upp två mikrofoner som ett stereopar i närheten av publiken, riktade mot de framträdande.
   Detta ger ett väldigt autentiskt sound från publikens perspektiv. Denna metod tar även upp publiken samt rumsklangen till viss del.
   Denna metod är väl mest vanlig inom klassisk musik eller inspelning av liveband inom krogmiljöer eller dylikt. (Deltamedia 2006)

   

  • Det andra sättet är väl det mest vanliga inom professionella liveinspelningar idag. Det vill säga flerspårsinspelning.
   Vid denna typen av inspelning så skickar man varje enskild mikrofon samt instrument till mixerbordet där det sedan går in i
   inspelningsprogrammet via olika typer förbindelser mellan datorn och mixerbordet. Till slut så kommer efterproduktionen där man
   mixar alla spåren i en studiomiljö. Man har även ett par extra mikrofoner som blir placerade runt om i lokalen för två olika ändamål.
   Det första som vissa mikrofoner tar upp är publiken
   medan de andra är till för att ta upp rumsklangen ifrån lokalen. (Bartlett, Bartlett och Bartlett 2007)
  Referenser
   

  Litteratur

  Bartlett, Bruce., Bartlett, Jan och Bartlett, Jenny (2007). Recording Music on Location: Capturing the Live Performance. Focal Press.

  Gottlieb, Gary och Hennerich, Paul (2008). Recording on the Go : The Definitive Guide to Live Recording. Course Technology Cengage Learning.

   

  Elektroniska källor

  Ljud- och ljusservice; Liveinspelning; Ljudochljusservice; (http://www.ljudochljusservice.se/empty_43.html) Hämtad 2014-03-09

  (Författare ej tillgänglig); Live Recording; Sound on Sound; 2000-02; (http://www.soundonsound.com/sos/feb00/articles/livefaq.htm) Hämtad 2014-03-10

  Bruce Bartlett; Recording Live to 2-track; Deltamedia; 2006; (http://www.deltamedia.com/resource/live_recording2.html) Hämtad 2014-03-10

   

  Vetenskapliga artiklar

  Medin, Robin; Ljudkvalitet och livemusik; C-uppsats; Högskolan Dalarna, 2010

  Jansson, Johnny; Är det för starkt?; C-uppsats; Högskolan Dalarna, 2007

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra skrivet, informativt! Verkar dock finnas lite olika textstorlekar och radavstånd rapporten igenom, blir lite förvirrande att läsa.
  Posted 21:16, 11 Mar 2014
  Bra skrivet! Tycker att styckindelning borde göras, med antingen mellanrum eller tab.
  Posted 19:59, 12 Mar 2014
  Välskrivet och bra hänvisningar! Håller dock med Henrik om styckindelning.
  Posted 07:38, 13 Mar 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.