Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2013) > Grupp 8 och 9 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Komponenter i ett PA-system (Grupp 9, Emil Wide & Tobias Pettersson)

Komponenter i ett PA-system (Grupp 9, Emil Wide & Tobias Pettersson)

  Table of contents
  No headers

  Public Adress-system, eller PA-system är en ljudanläggning vars uppgift och syfte är att förstärka diverse ljudkällor, t.ex tal och musik och föra ut dessa till en publik.

  Utöver detta så har PA-systemet i syfte att processera och balansera ursprungsljuden från scenen. Dessutom kan man med hjälp av ett PA-system skicka ljudet tillbaka till musikerna på scenen så att de bättre hör varandra.(Nicklasson 2006: 16)

   

  PA-systemets komponenter:

   

  ·      Mikrofoner och Lineboxar(DI-boxar)

  ·      Kablar

  ·      Stagebox & multikabel

  ·      Mixerbord

  ·      Processorer och equalizers

  ·      Delningsfilter

  ·      Slutsteg

  ·      Högtalare

   

  Ovanstående ordning motsvarar signalens väg i ett PA-system. Dock är inte alla dessa element nödvändiga vid mindre liveljudssammanhang. En så kallad sånganläggning till exempel behöver bara bestå av mikrofoner, ett mixerbord med inbyggda slutsteg och högtalare då ljudet inte behöver nå lika mycket folk.

  Vid större evenemang kan man däremot behöva komplettera med ett mixerbord avsett enbart för musikernas monitorljud. Utöver detta behövs det även kraftigare och fler slutsteg och förstärkare vid större liveljudssammanhang. Som en tumregel kan man säga att det krävs större och fler högtalare och slutsteg desto större lokal och publik som ljudet skall nå.

   

  Signalens väg - steg för steg


  Mikrofoner används för att omvandla akustiskt ljud till elektrisk signal för att sedan skicka det vidare till mixerbordet.

  För elektriska instrument utan förstärkare, t.ex elbas och synt, kan man skicka signalen till mixern via en linebox.

  Signalerna från mikrofonerna och lineboxarna går sedan via kablar till en stagebox. (Evans 2010: 8)

  En stagebox samlar ihop signalerna från alla ljudkällor och skickar dem sedan till mixerborden via en multikabel som är en tjock kabel med en massa signalledare i sig, en stagebox klumpar alltså inte ihop alla signaler till en enda signal utan den samlar bara ihop kablarna till en stor kabel istället för flera små.

  Denna multikabel kopplas sedan in i mixerbordet och där delas signalerna upp på separata kanaler.  Signalen som når mixerbordet förstärks sedan med ett inbyggt gain-reglage och kan sedan även varje kanal processeras med t.ex equalizers, panorering, diverse effekter, kompression och såklart kan volymen justeras med hjälp av mixerbordet.

  Vid mixerbordet kan det även finnas externa processorer och effektrack.

  Ofta har man en grafisk equalizer i racket för att kunna motverka rundgång vid s.k utringning av monitorerna.

  Nästa steg i kedjan är ett delningsfilter vars uppgift är att dela upp signalen från mixerbordet i flera frekvensområden så att dessa sedan kan skickas till motsvarande högtalare, t.ex bas- och topphögtalare. (Linkwitz 2009)

  Efter delningsfiltret går signalen vidare till ett slutsteg där signalen förstärks så att högtalarelementen kan sättas i rörelse och producera ljud åt publiken.(Nicklasson 2006: 18) Aktiva högtalare har inbyggda slutsteg och behöver därmed inga slutsteg tidigare i signalkedjan.

  Högtalarens syfte är som tidigare nämnt att omvandla den elektriska signalen till akustiskt ljud igen. Det finns högtalare för olika ändamål. Så kallade fullrange-högtalare kan hantera hela eller större delen av det hörbara frekvensregistret, i detta fall är det inte nödvändigt med ett delningsfilter. Använder man sig däremot av subbashögtalare som är till för hantering av låga frekvenser i kombination med toppar som hanterar mellan- och högfrekventa ljud så kan ett delningsfilter behövas för att uppnå optimal ljudkvalité. Fullrange-högtalare kan även användas som toppar. Vid större liveljudsarrangemang kan man använda sig av ett line array-system.(Nicklasson 2006: 133-136)

  Ett line array-system består av flera högtalare staplade på varandra som portionerar ut ljudet för att det skall höras lika starkt nära scenen som på ett längre avstånd från scenen.(Ureda 2001)

  De högtalare som har störst betydelse för musikerna och deras prestation är monitorhögtalarna. Dessa högtalare är riktade mot bandet istället för mot publiken och har som syfte att låta musikerna höra vad de spelar.

  Den vanligaste typen av monitorhögtalare är wedgen. Wedgar är utformade för att skymma så lite av åskådarnas sikt som möjligt och samtidigt ta lite plats på scenen. Dessa högtalare spelar rakt upp i musikernas öron för att minimera ljudstyrkan som behövs för att musikerna skall höra monitorljudet starkare än utljudet och på så sätt minimera risken för rundgång. Utformningen på dessa högtalare gör även så att monitorljudet ligger off-axis mot de riktade mikrofonerna som musikerna har på scenen.

  Ett modernare och mer lätthanterligt alternativ till wedgar är så kallad in-ear monitorer.

  Istället för att skicka monitorljudet till högtalare på scenen så skickas det till direkt till en hörsnäcka i muskernas öron. På detta vis slipper man som ljudtekniker helt problematiken med rundgång och läck från monitorsystemen till utljudet. Dessutom får musikerna ett mycket närmre och bättre ljud, var de än befinner sig på scen.

   

  Litteraturlista:

  Evans, Bill. (2010) Live Sound Fundamentals.  Delmar

  Nicklasson, H. (2006) Jakten på det perfekta PA-ljudet: (handbok i ljudteknik). 1 uppl. Ljungskile: HN Ljuddesign.

  Elektroniska källor:

  Linkwitz, Siegfried (2009) Crossovers (http://www.linkwitzlab.com/crossovers.htm)

  Ureda, Mark S. (2001) Line Arrays: Theory and applications (http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=9974)

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Bra skrevet! Dere kunne kanskje hatt noen overskrifter/hovedpunkter i teksten, men ellers er den veldig informerende!
  Posted 20:18, 28 Feb 2013
  Bra artikkel! Men enig med mr. awlar at det kunne vært fint med noen overskrifter som delte opp teksten litt underveis.
  Posted 23:25, 28 Feb 2013
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.