Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2013) > Grupp 4 och 5 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Trådlösa mikrofonsystem (Grupp 4, Niklas Lundsten)

Trådlösa mikrofonsystem (Grupp 4, Niklas Lundsten)

  Table of contents
  1. 1. Trådlösa mikrofonsystem

   

  Trådlösa mikrofonsystem

   

  Trådlösa mikrofonsystem används inom alla olika sorters publika sammanhang där människor vill kunna förstärka sin röst och samtidigt ha stor rörlig frihet utan att begränsas av kablar. Som exempel så kan man nämna sångare och musiker under uppträdanden, människor inom tv-produktion (där det används nästan uteslutande trådlösa system), publika talare av olika slag etc. Den rörliga friheten kommer dock till priset av att systemet är känsligare för störningar, det är beroende av batteri-livslängd och att antalet mikrofoner begränsas av plats i frekvensspektrumet. Det är även dyrare med tradlösa system gentemot trådade.

   

  Trådlösa mikrofontyper och mottagarenheter

  Det finns flera olika sorters trådlösa mikrofontyper men det är främst tre stycken kategorier som kan urskiljas1;

  ·         Handhållna trådlösa mikrofoner med ett bredare parti nedantill som håller sändare och batterier.

  ·         Löstagbar sändarenhet som kopplas in i vanliga trådbundna mikrofoner och gör att dessa fungerar precis som trådlösa mikrofoner.

  ·         En portabel dosa (fästs ofta i bälte eller liknande) som kopplas via sladd in i mikrofonen och håller sändare och batterier.

   

  Trådlösa mikrofonsystem fungerar så att mikrofonen i sig (alt. sändarenheten) skickar signalen via radiovågor till mottagarenheten; frekvensspektrum som används varierar men det sträcker sig från VHF (very high frequencies - 30MHz till 300MHz) till UHF (ultra high frequencies - 300MHz till 3GHz). Detta åstadkoms via amplitudmodulation (AM), frekvensmodulation (FM) och/eller digitala varianter, signalen tas sedan emot av en separat mottagare som leder den vidare till PA-systemet.2 Allt som allt så består systemet av fyra stycken huvudkomponenter; mikrofon, sändare, mottagarantenn och mottagarmodul.3 Det finns olika sorters mottagare för olika sorters trådlösa mikrofonsystem, en populär professionell variant är en så kallad diversitetsmottagare där signalen tas upp av två separata antenner/moduler för att på det viset motverka olika sorters störningar, fas fel eller blinda fläckar som annars kan förekomma i signalmottagningen. Det går precis som hos mikrofonerna att urskilja tre olika sorters mottagarenheter; sanna diversitetsmottagare (True Diversity receivers) som egentligen har två separata enheter i en (två stycken mottagarmoduler och två stycken antenner), sedan så finns det vanliga diversitetsmottagare (Diversity receivers) som vanligtvis har två stycken antenner men endast en mottagarmodul, och till sist så finns det enklare mottagarenheter utan diversitetsteknik med endast en antenn och en modul (non-diversity receivers).4

   

  Signalens sändningsteknik, bandbredd och frekvensspektrum

  Olika sorters trådlösa mikrofonsystem använder sig av olika sorters sändningstekniker och dessa befinner sig således i olika frekvensspektrum (förutsatt att det är radiovågor som används) men det är främst frekvensmodulations (FM) tekniker som används. På grund av att dessa kräver en stor mängd bandbredd (ungefär 200kHz) så har man satt in restriktioner som begränsar dessa till VHF-frekvenser och uppåt för att inte störa annan utrustning. Som sagt så varierar olika systems standarder men det sträcker sig i princip alltid från VHF (very high frequencies- 30MHz till 300MHz) till UHF (ultra high frequencies – 300MHz till 3GHz), och sänds via antingen amplitudmodulation (AM), frekvensmodulation (FM) eller andra digitala varianter. Det finns även system som använder sig av annan teknik som t.ex. IR-ljus.5

   

  Framtida utveckling

  Allteftersom populariteten av trådlösa mikrofonsystem ökar inom alla sorters sammanhang så blir det allt trängre i frekvensspektrumen och risken för störningar och krockar ökar markant med tiden. Då regelverk är regionala och specifika för sammanhangen så utgör trådlös teknik en riskfaktor för kringresande sällskap i och med att de inte nödvändigtvis får plats/ kan hantera det rum som de blir tilldelade. Det spekuleras av författaren Simon Beesley i hans bok Wireless microphones om att framtida auktioner kan komma att hållas av nationella/lokala organ för att avskärma frekvensspektrumet för olika aktörer och garantera dessa plats genom utökad licensiering, detta kan leda till att trådlös teknik och användningen utav den blir allt dyrare och exklusivt för dem som har råd, vilket kan innebära att trådade system blir alltmer attraktiva för gentemot trådlösa som under en lång tid nu har dominerat stora delar av marknaden.6

   

  Referenslista

  1. Luff, John. (2000) Wireless microphones. Broadcast Engineering, ISSN 0007-1994, 12/2000, Volym 42, Nummer 14, p. 100.

  2. Rayburn, Ray A. (2012) Eargle’s Microphone Book: From Mono to Stereo to Sorround: A guide to microphone design and application. Focal Press: Oxford. p. 181.

  3. Alten, Stanley R. (2011) Working with audio. Course Technology PTR: Boston. Ch. 6.

  4. Rayburn, Ray A. (2012) Eargle’s Microphone Book: From Mono to Stereo to Sorround: A guide to microphone design and application. Focal Press: Oxford. p. 184.

  5. Rayburn, Ray A. (2012) Eargle’s Microphone Book: From Mono to Stereo to Sorround: A guide to microphone design and application. Focal Press: Oxford. p. 182.

  6. Beesley, Simon. (2008) Wireless microphones. Broadcast Engineering, ISSN 0007-1994, 12/2008, Volym 50, Nummer 12, p. 16.

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra skrivet med mycket information och bra fotnoter och referenser! Finns något mindre stavfel som man kan korrigera men överlag så är det riktigt bra. /Mattias Leidevall
  Posted 19:45, 28 Feb 2013
  En välfylld och innehållsrik artikel. Jag upplever dock att på vissa ställen är det långa meningar med mycket kommatecken som kan göra det jobbigt och förvirrande att läsa. Annars en väldigt bra och fint skriven artikel som ger en bra generell överblick över trådlösa mikrofonsystem. /AnnaB
  Posted 16:50, 3 Mar 2013
  Gött Nicke! Bra och formellt skrivet. Du har stavfel på vissa ställen och några av dina meningar är väldigt långa. Hade varit lite lättare att läsa om du bytte ut några kommatecken mot punkter och formulerade meningarna efter det du bytte ut. Men allt som allt, Bra Jobbat! // Jakob
  Posted 18:54, 3 Mar 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.