Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2013) > Grupp 2 och 3 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Trådlösa mikrofonsystem (Grupp 2, Christian Wellbo Furuko, Fredrik Ashton)

Trådlösa mikrofonsystem (Grupp 2, Christian Wellbo Furuko, Fredrik Ashton)

  Table of contents
  No headers

  Ämnesbeskrivning

   

  Ett trådlöst mikrofonsystem är ett batteridrivet mikrofonsystem bestående av en mikrofon, en sändare och en mottagare.[1]

  I anslutning till någon form av inspelningsutrustning eller PA-system har systemet som främsta funktion att kunna skicka en signal från en ljudkälla via radiovågor utan att begränsa rörelsefriheten hos användaren samt undvika trassel med kablar.

   

   

  Användningsområde

   

  Trådlösa mikrofonsystem används främst inom TV-produktion, och har ökat mycket på senare år. Allt eftersom tekniken har blivit bättre och mer lättanvändlig har tilliten till systemen ökat, och många av dagens produktioner skulle inte vara praktiskt genomförbara på samma sätt utan dem.[2]

   

   

  Teknik och funktion

   

  Mikrofonen fungerar som inputenhet, och mottar och transmitterar ljudkällan till elektrisk signal. Signalen tas emot av en sändare, som sedan skickar den via en specifik radiofrekvens till en mottagare. Via mottagarens outputjack återfås sedan en signal som i bästa fall är mycket lik den signal som transmitterats från mikrofonen.[3]

   

  Sändarens placering beror på vilken typ av mikrofon som används i systemet. I handhållna mikrofoner finns sändaren inbyggd i mikrofonens chassi.  För små mikrofonanordningar som headsets eller myggor måste användaren bära en separat sändningsanordning på kroppen, ett s.k. ”bodypack”.[4]

   

  Signalen i trådlösa mikrofonsystem är känsliga för påverkan som kan uppstå när den interagerar med reflektioner från omgivande ytor. I synnerhet metallytor ger väldigt starka reflektioner. Denna interaktion kan medföra att signalstyrkan försvagas, kommer ur fas eller försvinner helt. För att motverka detta använder många system en teknisk lösning som kallas ”diversity” (ibland kallat ”full diversity” el. ”true diversity”), vilket innebär att mottagaren har två antenner inställda på samma frekvens. Detta möjliggör en säkrare, konstant mottagning av signalen.[5] [6]

   

   

  Frekvenser

   

  Av de två typer av system som används för att sända via radiovågor, AM (Amplitude Modulation) och FM (Frequency modulation), är FM det vanligaste för att bära signalen i trådlösa mikrofonsystem. FM har i allmänhet större potential att sända högkvalitativa ljudsignaler än AM.

   

  Trådlösa mikrofonsystem går att använda inom samtliga VHF- (Very High Frequency) och UHF (Ultra High Frequency)-omfång, men det lägre VHF-omfånget (49-108 MHz) rekommenderas inte för avancerad audioteknologisk utrustning. Lämplig frekvens för trådlösa mikrofonsystem skiljer sig i övrigt åt mellan länderna beroende på lagstiftning kring frekvensernas designerade användningsområden. Många frekvenser används så intensivt att de är svåra att använda utan att ta emot eller orsaka störningar. I USA är t.ex det högre UHF-omfånget (900-952 MHz) direkt olämpligt eftersom trådlösa telefoner är extremt vanliga på dessa frekvenser. [7]

  I Sverige har man beslutat att trådlösa mikrofonsystem ska dela frekvensband med marksänd digital TV, som sedan 2010 ligger på 470-790 MHz.[8]

   

   

  Käll- och litteraturförteckning


  [1]Alten, Stanley R. (2011) Working with audio. Boston: Course Technology PTR, kap. 6.

  [2]Beesley, Simon. (2008) Wireless microphones. Broadcast Engineering, ISSN 0007-1994, 12/2008, Volym 50, Nummer 12, s. 16.

  [3]Gibson, Bill. (2007) The Ultimate Live Sound Operator’s Handbook. New York: Hal Leonard Books, s. 167.

  [4]Gibson, Bill. (2007) The Ultimate Live Sound Operator’s Handbook. New York: Hal Leonard Books, s. 168.

  [5]Gibson, Bill. (2007) The Ultimate Live Sound Operator’s Handbook. New York: Hal Leonard Books, s. 170.

  [6]Luff, John, ”Wireless microphones”,http://broadcastengineering.com/mag/...ss-microphones, 2013-03-01

  [7]Gibson, Bill. (2007) The Ultimate Live Sound Operator’s Handbook. New York: Hal Leonard Books, s. 169.

  [8]”Nya regler angående frekvenser för trådlös utrustning”, http://fitzpatrick.se/news/?p=85,  2013-03-01

   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Fint skrevet og strukurert. God källhenvisning, men kanskje litt lite informasjon totalt.
  Posted 20:26, 3 Mar 2013
  Bra artikel med många källhänvisningar. Jag tycker dock som föregående att den är lite kort! Och att ta med bokens ISBN i förteckningen är väl att föredra också. /josefine edited 21:12, 4 Mar 2013
  Posted 21:12, 4 Mar 2013
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.