Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ljud- & Musikproduktion > Arkiv > Liveljud och liveinspelning (2013) > Grupp 10 och 11 - startinstruktioner och liveljudsartiklar > Liveteknikerns uppgifter och liveljudskvalitet (Grupp 10, Oscar Jansson & Pär Öhrman)

Liveteknikerns uppgifter och liveljudskvalitet (Grupp 10, Oscar Jansson & Pär Öhrman)

  Inledning

   

  Vid en tillställning så bör ett PA-system finnas och behöver således en tekniker som kan hantera utrustningen. Teknikern bör då ha kunskap inom flertalet områden, som den bör kunna hantera och samordna på ett bra sätt. Vad uppgifterna innefattar beror såklart på storleken av eventet, de som är i behov av tjänsten, utrustningen samt omgivningen. Vid mindre tillställningar krävs inte fullt lika komplexa kunskaper vid större, medan musiktillställningar t.ex. kräver andra slags kunskaper. Sker tillställningen för att delge information till en stor grupp på ett tydligt sett bör ljudet vara tydligt, klart och välbalanserat. Även vid musiktillställningar är detta självklart grundstenar, men det viktigaste är att musiken förmedlas. Ljudteknikern bör även i alla fall kunna ringa ut rummet så att risken för oönskad rundgång plötsligt uppstår elimineras. Utljudet får heller inte under tillställningen vara för starkt, då det finns regleringar för ljudnivåer i olika miljöer, vid olika tidpunkter och beroende på mottagarnas ålder.

   

  Kunskap kring signalvägar och akustik

   

  Generellt sett så bör en livetekniker ha kunskap om digitala mixerbord, dess interna kopplingar samt de externa som görs ute i lokalen. Oavsett arrangörens mål så bör teknikern kunna aktivt medverka vid uppriggning av utrustning samt att kunna revidera upplägget för att förbättra upplevelsen för de som ljudet förmedlas till. Om något går fel eller om oklarheter råder så ska ljudteknikern kunna rådfrågas varpå den bör kunna klargöra. Liveteknikern bör även i alla fall kunna bedöma lokalens eller platsens förutsättningar och kompensera för denna genom behandling av ljudet som upptas från scenen. Detta ingår i läran om akustik, vilket är en grundsten i en liveteknikers uppgifter eftersom alla lokaler behandlar ljud olika.

   

  Tillställningar där tal förmedlas

   

  Vid föreläsningar, presentationer och allmän förstärkning av tal så råder vissa krav. Teknikern bör då kunna behandla ljudet och välja upptagningsmetoder så att det tydligt hörs vad som sägs i största möjliga utsträckning. Talet ska även inte upplevas för starkt så att mottagarna inte blir uttröttade. Ljudteknikern ska då även kunna samordna och informera arrangörerna och talarna så att inga problem uppstår under tillställningen. Som exempel måste den informera om generell kunskap kring mikrofoner så att de brukas på ett lämpligt sätt så att inte problem med ljudet uppstår.

   

  Musiktillställningar

   

  När musiker ska framföra sin musik så bör ljudteknikern kunna bearbeta ljudet så att det, trots sig betydligt komplexare natur än endast tal, inte upplevs påfrestande eller icke välljudande under tillställningen. I detta ingår även att kunna samordna med artisten så att ljudet förmedlar artistens eller arrangörens budskap samt uppfyller förväntningar från mottagarnas sida i största möjliga utsträckning.

   

  Organisation och liveljud i symbios

   

  Vid alla dessa slags event krävs god organisatorisk förmåga för att kunna tillåta de som befinner sig på scenen kan vara med och påverka ljudet så att de känner sig trygga under sitt framförande. Detta är även viktigt för att hålla tidsramar, så att inte det band som ska ställa in sitt ljud efter blir försenade och således hela tillställningen.

   

  Liveljudskvalitet

   

  Precis som vid inspelning i studio är kvaliteten på ljudet en avgörande faktor även i livesammanhang. Skillnaden är att vid en livespelning så har man i de flesta fall inte möjlighet till att spela om ifall något blir fel i ljudet, och därför är det viktigt att allting låter som det ska redan innan konserten börjar. Å andra sidan så brukar inte publiken vara lika kräsen gällande ljudkvaliteten i livesammanhang, helt enkelt för att det oftast inte går att få ett lika bra ljud som i studion. Vid livespelningar har man inte monitorer fastgjutna i flera ton tunga betongblock, eller grundning med metallstänger nedborrade 70 meter ner i marken - det finns helt enkelt inte samma möjligheter till att få ett "perfekt" ljud. Det blir därför liveljudteknikerns uppgift att utifrån omständigheterna - t.ex. lokal, utrustning, musiker, publikantal - skapa ett så högkvalitativt ljud som möjligt.

   

  Något som kan vara ett första hinder för många liveljudtekniker är akustiken i själva konsertlokalen. Det är inte ofta en konsertlokal är akustikbehandlad, så därför är det upp till liveljudteknikern att kompensera för lokalens fel och brister genom att ställa in ljudet korrekt. Ofta handlar det om att det blir stående vågor vid vissa frekvenser, vilket kan skapa stora problem i ljudkvaliteten. En vanlig åtgärd mot rundgång är att "ringa ut" PA-systemet. Det går ut på att man forcerar fram rundgång, för att sedan kunna sänka volymen på problemfrekvenserna. Sedan måste liveljudteknikern såklart även ställa in t.ex. EQ för att passa lokalens karaktär.

   

   

   

   

  Källförteckning:

  Gibson, Bill. The Ultimate Live Sound Operator's Handbook (2011) Hal Leonard Corporation

  Walther, Jens. Boken Om Liveljud (2011) B Hansen Media

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.