Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Informatik > IK2001 Design av mobila system > Methodology of User Interfaces Design Based On Android

Methodology of User Interfaces Design Based On Android

  Skrivet av: Cecilia Grahn, h10cecgr@du.se

  1 Inledning

  I dagens 3G-era så har produkter som smartphones, ipads och andra handdatorer blivit väldig kraftfulla. Operativsystemen som supportar de applikationer som finns i enheterna är mycket viktiga. Eftersom Googles Android är en så kallad Open-source är den attraktiv för många olika utvecklare.

                                                               

  Användare av dessa enheter förväntar sig inte bara starka applikationer utan också ett användarvänligt gränssnitt. Produkter som har ett användarvänligt gränssnitt uppnår användarnas krav bättre och får också en bättre lönsamhet.

                                                 

  Metoden för att designa användargränssnitt för mobila enheter baserade på Android-plattformen har delats upp i tre delar beroende på vilken uppgift som utförs av de olika rollerna i olika utvecklingsstadier.

  2 De olika rollerna och deras uppgifter

  De olika roller som finns i metoden är Kravanalytiker, UI-designer och Mjukvaruutvecklare.

  2.1 Kravanalytiker

  Kravanalytikern ”analyserar problemet”

  1.      Definiera målgruppen

  2.      Fånga upp kraven
  Viktigast i en kravanalys är användaren/målgruppen. Det gäller att uppmärksamma målgruppens egenskaper, känslor, vanor och behov. Gärna samla in kommentarer från användare om fördelar och nackdelar med liknade produkter.

  3.      Definiera specifika funktioner
  Kraven delas upp i specifika funktionsmoduler och utvecklingsobjekt i ett dokument, för att underlätta för utvecklarna.

   

  2.2 UI designer

  UI står för User Interface och betyder användargränssnitt.
  UI designern ”löser problemet

  1. Definiera målet med UI designen.
   UI designerns uppgift är att lösa estetiken och användbarheten, medans kravanalytikern hanterar nyttan.
     
  2.  Användardesignprinciper för mobiltelefon
       a.Fokusera på användare
       b. De vanligaste funktionerna ska synas tydligt och vara lättåtkomliga. Andra funktioner flyttas till menyn
       c. Feedback till användaren, resultatet av en interaktion ska synas, ge gärna användaren tips, men stör inte dess användning
       d. Regelbaserat beteende
          Applikationens beteende ska följa användarens förväntningar. Använd lämplig grafik för att synliggöra funktioner
       e. Tolerera att användaren gör fel
    
  3. Designa GUI
   GUI som är grafiskt användargränssnitt underlättar avsevärt för användarna att använda anläggningen av fönster, menyer och knappar.

  2.3 Mjukvaruutvecklare

  Användargränssnittet för en Android-skärm implementeras av mjukvaruutvecklaren.

  1.      Hierarki av skärmelement
  Den grundläggande funktionella enheten i en Android applikation är den aktivitet - ett objekt av klassen android.app.Activity. En aktivitet kan göra många saker, men har i sig inte någon närvaro på skärmen. För att ge verksamheten en skärmnärvaro och utforma användargränssnittet, arbetar utvecklaren med vyer(view) och viewgroups.

  a.       Vy (View)
  Ett rektangulärt område på skärmen som hanterar klick, tangenttryckning, och andra händelser. En vy är en basklass för de flesta komponenter i en aktivitet.

  b.      Viewgroup
  En behållare som rymmer flera underordnade vyer, bestämmer var de ska vara och hur stora de kan vara. Vissa är osynliga och bara för layout, medan andra har en egen UI.

  c.       Trädstrukturerat UI
  Man definierar en aktivitets gränssnitt genom att använda en trädstruktur av noder för views och viewgroups.

  d.      Designa skärmens layout i XML
  Vanliga layout objekt

                              i.       Linjär layout
                              Annpassar alla child-vyer i en enda riktning, vertikalt eller horisontellt

                              ii.      Relativ layout
                              Mer flexibel layout, där child-vyerna kan ange sin position i relation till varandra eller en parent-vy

                              iii.      Absolut layout
                              Child-vyerna kan specificeras exakt position med hjälp av x- och y-koordinater

                              iv.   Table layout
                              Använder rader och kolumner

  e.        Skriva XML-filen
  Enligt MVC principen ska UI och programlogik separeras och därför ska UI strukturen definieras i en XML-fil. Android stöder XML-syntax för utformandet av skärmens utseende.

  f.       Ladda XML
  När Android kompilerar applikationen, kompilerar den varje fil till en android.view.View-resurs som laddas i koden genom att anropa setContentView (R.layout.layout_file_name) i din Activity.onCreate () implementation.
   

  2.      Haka in ett skärmelement
  Användare kan få ett handtag till ett skärmelement genom att anropa Activity.findViewById. Utvecklaren kan använda detta handtag för att ställa in eller hämta alla värden som visas av objektet.
   

  3.      Visa UI i Android simulator
  I en simulator i utvecklingsverktyget kan man se resultatet av UI-koden.

   

   

  Användargränssnitt i handdatorer/smartphones/läsplattor är en utmärkande produktegenskap och har jämförelsevis lång utvecklingsperiod. Därför har en förbättring av utvecklingen av användargränssnittet och stärkt kommunikation och samarbete mellan de olika rollerna blivit allt viktigare. Den systemorienterade utvecklingsmetod som bygger på Android i detta dokument har visat sig vara effektiv i praktiken.

   

  Användning i vårt projekt

  Metoden som beskrivs ovan går ut på att man tydliggör roller vid GUI-utvecklingen av android. Vi kan ha stor nytta av att specificera dessa roller i vår grupp, för att veta vem som ska göra vad och vad vi kan förvänta oss av varandra. Metoden beskriver också hur man strukturerar upp det grafiska användargränssnittet i xml-filen, samt vilka olika layout-objekt som finns.

  Källa:

  Maoqiang Song, Haiyan Song, Xiangling Fu, 2011, Methodology of user interfaces design based on Android

  Hämtat från <http://ieeexplore.ieee.org>  2012-09-15

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Bra artikel! Tydlig guide hur man bör tänka vid utformning av GUI och vem som bör göra vad! Har även gjort några småändringar i den löpande texten.
  Posted 13:40, 21 Oct 2012
  "dessa roller i vår grupp, för att veta vem som ska göra vad och vad vi kan förvänta oss av varandra." Denna tanke var bra att använda i ert projekt
  Posted 08:04, 24 Oct 2012
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.