Search:
User:h15camho > Anemi, blodbrist

Anemi, blodbrist

  Table of contents
  No headers

  Anemi är blodbrist, (brist på röda blodkroppar eller hemoglobin) vilket orsakas av sjukdom eller ett tillstånd.

  Man har färre antalet röda blodkroppar än vad som är normalt. Hemoglobinet, ett järnhaltigt ämne som ger blodet dess röda färg, fångar upp och transporterar syre från lungorna till kroppens celler. Blodbrist gör att kroppen inte får tillräckligt med syre. Anemi anges oftast som Hb (Hemoglobinkoncentration) under WHO:s klassifikation av referensområde. 

  Normalt Hb är följande,

  Män: 134-170g/L

  Kvinnor: 117-153g/L

  Barn: helt beroende på ålder men ej lägre än 100g/L. För nyfödda ej lägre än 150g/L (Nilsson, 2015)

   

  Vad orsakar anemi?

  Det som orsakar anemi kan antingen vara en bakomliggande sjukdom eller ett tillstånd. Ett tillstånd kan vara brist på vitaminer genom kosten. Nedsatt produktion av röda blodkroppar pga vissa läkemedel. Vad gäller sjukdomar så är det oftast ämnesomsättningssjukdomar (gör att kroppen inte kan ta upp vitaminer såsom järn), virussjukdomar, kroniska sjukdomar, vissa cancerformer samt njursjukdomar som ligger till grund för blodbrist.

  Även kvinnor som har kraftiga menstruationsblödningar kan ha ett lägre Hb. (Nilsson, 2015)

   

  Symtom:

  • Trötthet, muskelsvaghet
  • Yrsel
  • Blodtrycksfall
  • Hjärtklappning
  • Andfåddhet
  • Svimning
  • Huvudvärk
  • Tungsveda
  • Neuropati
  • Restless legs
  • Avmagring
  • Anginas pectoris (kärlkramp) eller andra ischemiska symtom (Svanström, 2003)

   

  Diagnos:

  Blodbrist diagnostiseras genom att mäta hemoglobinkoncentrationen, Hb. Visar detta resultat på lågt Hb görs ytterligare undersökningar och provtagningar, beroende på hur lågt värdet är. Olika undersökningar kan vara gastroskopi (undersökning av magsäck och tolvfingertarm), vävnadsprover (biopsi), Faecesprov (för att se om det finns spår av blod i avföring). (1)

   

  Behandling:

  • Vid järnbrist kan tillägg av vitaminer såsom B12, folsyra samt järn behövas
  • Ändra kosten
  • Injektion av B12 (vid svårare anemi)
  • Blodtransfusion eller kirurgi (vid svårare anemi) (Gahrton, 2012)

   

  Om anemi blir obehandlad:

  Om anemi blir obehandlad eller odiagnostiserad kan det vara livshotande. Det kan skada organ i kroppen. Det innebär även extra arbete för hjärtat som måste kompensera bristen av röda blodkroppar och följden av detta kan resultera i hjärtsvikt. (Nilsson, 2015)

   

   

  Referenser/källförteckning:

  Gahrton, G. (2012). Blodets sjukdomar. Lund: Studentlitteratur

  Nilsson, H. (2015, 5 juli). Internetmedicin, anemi, allmän utredning. Hämtad 2015-12-16 från https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=258

  Svanström, L. (2003). Sjukdomslära. Lund: Studentlitteratur

   

  Skrivet av Camilla Holmgren 2015-12-20

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Testar om det fungerar att länka och om kommentar kommer fram..
  Posted 15:57, 4 Jan 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.