Search:
DU Wiki > Förändringsförslag > Videochat och Play > Videochatten

Videochatten

  Kika på chat.play.du.se 

  E​​ller: http://pc-jka2.du.se:8080/HTML5VideoChat/Home för att se den senaste versionen av chatten.

   

  Chatta, var gäst/inloggad, ändra storlek, använd olika webbläsare/enheter etc... Kommentera!

  Redigera den här sidan och skriv dina kommentarer direkt på sidan.

   

  Allt som står nederst på chattsidan, dvs under rubriken "This is desktop" är endast till för testning och är inte en del av videochatten. Du kan tex simulera att en lärare kommer in och går ut ur chatten.

  Jorma kommer att uppdatera sidan emellanåt så det kan vara på sin plats att starta om din webbläsare  för att se om det gjorts förändringar. (Han skall meddela via "Global chat" i alla chattrum när det finn sen ny version)

  Överstruken text är åtgärdade kommentarer.

  Tidplan

  idag-22/5    Test/fixperiod av själva videochatten 

  22/5    Videochatten klar. Vi riggar en fysisk testmiljö på kontoret i Falun med den nya styrpanelen samt nya chatten.

  22/5-30/5    Testperiod av styrpanelen med tillhörande videochatt. Lärare kan bjudas in under den hä perioden för att ge feedback.

  2/6    Utvecklingen av nya styrpanelen med tillhörande chatt klar. Nya styrpanelen är nu redo att tas i bruk i biblioteket samt i övriga salar.

  Tidsplanen sprack.. 

   

  Uppsamlade återstående kommentarer

  Prioriterad utveckling, klart innan torsdag:

  När styrpanelen stänger av systemet så skickas kommandon för att återställa till standardläget (gäster kan titta men inte chatta och läraren är inte närvarande). Lägg in en check på alla kommandon så att inget händer om systemet redan är i det läget. Just nu laddar sidan om varje gång (troligen pga att jag sätter att gäst får titta).

  I vissa lägen kan gäst skriva i chatten fast hen inte skall kunna få göra det. Detta för med sig att en snurra visas på gästens sida, forever... Samt att gästens inlägg ändå visas i chatten för övriga chattdeltagare.

   

  Kvarvarande punkter men lägre prioriterade:

  • Loggar man in på svenska och sedan, inne i videochatten, växlar till engelska så står det fortfarande Föreläsningssal 1 (Falun) och inte Lecture Hall/Föreläsningssal 1 (Falun) såsom det gör om man börjar med den engelska inloggningen.
  • Behöver rubriken för rummet vara på båda språk ("Lecture hall/Föreläsningssal 1 (Falun)" oavsett vilket språk man är inne på? Går det inte att ha på svenska när man är inne på svenska och vice versa?
  • Det står "Till:" och inte "To:" på den engelska sidan där man väljer till vilka man vill chatta.
  • Ta bort "Välkommen!" portalsidan.
  • Ändra till "Sändningen är pausad"  på svenska, dvs, det saknas "är"
  • You are now connected (09:28) (Grått) skall visas när man bytt språk som gäst

   

  iPhone5

  • Videorutan syns inte alls..

  Samsung Galaxy S5,

  • inloggningssidan, - "Logga in för att delta i chatten sväller utanför textrutan.
  • Videorutan säger " På grund av begränsningra i iPhone kan du antingen se videon eller chatten", dvs den känner inte av att jag har en Android. 
  • Spelaren spelar i helskärm, dvs inte infälld.

  rol:Det får den göra tills vidare

  iPad 2

  rol:Det får den göra tills vidare

  Funktion
  • Gör hela knappen tryckbar, inte bara texten.
  • Logga in som gäst/Logga in på HDa funkar inte
  • Ibland kan jag inte välja att logga in alls, det går inte att trycka alls på knapparna för gästinloggning och HDa-inloggning.
  • Har fått upp så att input-rutan för chatten är framme utan att jag är inloggad nånstans
  • "Endast åhörare" och pilknappen för att välja vem man ska prata till bör vara en enda knapp. Sätt ihop dessa två.
  • När man väljer tex "Endast läraren" så hoppar sidan till.
  • Man kan inte välja "Endast lärare" eller "Lärare och åhörare"
  • Man skall kunna trycka Enter för att skicka iväg meddelande. (Håller man in shift så radbryter den)
  • Spelaren verkar inte funka på tablet (iPad)
  • Rensa deltagare vid inaktivitet x tid. (Pinga)
  • När läraren har lämnat rummet och man valt "Only teacher" så ligger det kvar och det går fortfarande att skicka till läraren.
  • Se till att Flash-spelaren använder sig endast av RTMP-strömmen, just nu verkar Flashspelaren spela upp HLS-strömmen.
  • Kunna växla språk
  • Lägg till " Sofia Stängnings sa följande till läraren och åhörarna (09:42)"
  • Gör texten grå när det skickas endast till läraren, i övrigt lika som de andra texterna
  • Konstiga tecken i skicka till när läraren lämnar rummet
  • Användarnamn på mouseover i deltagarlistan för inloggad
  • Spela/play-knappen (längst ned till vänster) går till www.aftonbladet.se. Det lär inte vara rätt., (rols anm: Edast för test)
  Utseende
  • Svarta lista överst skall motsvara du.se
  • "Mina sidor "och "Personalsidor" hoppar ner en rad när man är i small-läget. (Kanske växla till navbar redan där?)
   (Spelarsidan har 4 olika lägen beroende på hur stor webbläsare du har/gö. Large, Medium, Small & Xtra-Small)
  • I de 2 minsta lägena försvinner spelaren i Chrome på desktop.
  • Göra chatt-/deltagarrutor lika höga som videofeeden i den vanligaste storleken (dvs fullskärm/ desktop)
  • När man skalar ner fönstret till Xtra-Small försvinner spacing mellan chatt och deltagare.
  • Det framgår inte att man är inloggad
  • Konsekvens i namnet - på vissa ställen skriver vi "Videochat" och på andra "Videochatt". Särskilt intressant med "profileringen" med anledning av stundande och kommande införsäljning
  • Knappar skall om de skall rimma med övriga play-kanppar ha bakgrundsfärg #4b2582 / R75 G37 B130, 26 px höga, 4px rundning på hörnen.
  • Rubriker på behållare: bakgrundsfärg #4b2582 / R75 G37 B130, 38 px höga, ingen rundning på hörnen.
  • När man inte har loggat in och är i en föreläsningssal så finns det två knappar under chatfönstret som heter "Logga in som guest" och "Logga in på HDa", vad är skillnaden i funktionalitet mellan dessa? Logga in med ditt användarnamn, Logga in som gäst, Login with your username, Login as a guest
  • Gör paddingen mindre i chatt och deltagarrutan, speciellt där det är lite plats i small och X-small.
  • Kan man få in namnet på salen i rubriken på chattrutan? Då kan man ta bort  live-stream-loggan uppe till höger.
  • Som det är nu så blinkar det till "You need to login" när man kommer in på sidan. Välj att visa rätt text redan på serversidan så vi slipper se den div som inte ska användas //mwb
  • Gör hela dropdown klickbar 
  • Sidan navigerar till # när man byter mottagare i chatt
  • Vid inzoomat på iPad syns inte hela topbannern
  • Se till att allt linjerar
  • Chattrutan fyller fönstret på höjden
  • Byt plats på video och chatruta
  • Lägg rummets rubrik högst upp på sidan
  • Logga in och språkval och inloggad som till höger om rubriken
  • Gör sändknappen lite smalare så att den får plats i iPhone
  • Rundade hörn på knappen för dropdown
  • fet på deltagare i chattflödet
  • Fet i deltagarlistan på det egna namnet
  • Till åhörare, Till lärare, Till lärare & åhörare
  • Rutan med deltagare/participants upplevs som lite smal av mig, jag tror att många namn inte kommer att få plats.
  • När man väljer till vilka man vill chatta står det nu:

  - Åhörarna
  - Läraren
  - Lärare & åhörare

  Jag tycker det borde stå:
  - Åhörare
  - Lärare
  - Lärare och åhörare
  Då håller vi oss till samma begrepp och mixar inte (läraren/lärare osv). På den engelska sidan är det samma begrepp.

   

  Blandat

  Välj språk via svensk och brittisk flagga.Flaggorna skall visas växelvist.

  "Log in" "Logga in" (login är inget verb, http://loginisnotaverb.com/ )

  "Chat" "Chatt"

   

  I Chrome är det på portalen ett grått streck i överkant på den tabell som innehåller länkarna till salarna (table-striped). Snyggare om det går att undvika.

  --> programmeringsfel i table-striped kod - nu är den snyggare med grått streck på varje rad

  Efter att ha bytt till engelska på portalsidan går det inte att klicka tillbaka till svenska. (Chrome)

  Överväg hover på "Svenska" respektive "English"

  "Föreläsningssal 1 (Falun)", "Föreläsningssal 2 (Falun)" o.s.v. är i förhållande till knapparna med motsvarande namn/länkar aligned i överkant, vilket gör att det ser lite skevt ut. Överväg att vertikalt centrera dem jäntemot varandra.

  (rol: jag ser inte det.. det finns spelarsidan har 4 olika lägen beroende på hur stor webbläsare du har/gör. Large, Medium, Small & Xtra-Small. Innehållet ändrar disposition beroende på vilken vy man har)

   

  Finns det en anledning till varför det inte bara är klickbara knappar till salarna utan också text-strängar i vänsterspalten? Man förväntar sig nästan att kunna klicka även på dessa text-strängar, men de är ju inte länkade.

  rol: Good point, vi bör kika på hur det ser ut med information om pågående föreläsningar innan vi ändrar något.

  Deltagare

  Fixa så att man inte loggas ut som gäst när man växlar språk

  On mouse over på anvnamn,  visar (Guest) på gäster

  Visa gäster med kursiv text i användarlistan

  Chattrutan:

  Ta bort tab index, (använd jquery)

  Endast namnet fetstil, resten i samma storlek

  (Alla infotexter) Gör dom gråa och samma storlek

  "Läraren finns nu tillgänglig för att ta emot frågor"

  "Sändningen är pausad" 

  "Läraren är inte längre tillgänglig för att ta emot frågor"

  "The teacher is now available for questions"

  "The broadcast is paused"

  "The teacher is no longer available for questions"

   

  Just nu verkar kodningen av åäö inte funka.. Se: dcf sa till åhörarna (08:43) (guest) :

   

  "Du sade till läraren (tid) :" är fel formattering. Istället för att vara samma som ex. "Joacim Svensson sa till åhörarna (tid) :" så är det samma storlek och gråa färg som infotexterna, vilket gör den svår att urskilja. Samma gäller den faktiska text som man skriver till läraren, fel grå nyans.

  rol: Noted

   

  Till:

  Fixa listan "Till åhörarna". Först skall texten Till: /To: stå, sedan menyn (lila) med valet som är valt för tillfället. Det står fortfarande "Till:" fast man är på den engelska sidan.

  rol: Tidigare anmärkt

  Fixa To: Teacher

  Man kan välja tex till lärare fast läraren inte är där (sen kunde man inte välja alls.. kolla upp det)

  rol: Har inte lyckats återskapa

   

   

  Enheter:

   

   

  Uppföljning av kommentarerna nedan:

  ptn says:

  På Android måste man välja åtgärd när videon ska spelas upp. Vad som händer härnäst är väldigt olika på olika telefoner/webbläsare. Frågan som ställs är "Välj en åtgärd".
   
  Alt 1, Androids egna webbläsare: Välja mellan "Internet" och Android-system. Inget händer när man väljer internet. Väljer man "Android-system" kommer en ytterligare fråga om att man ska välja slutåtgärd; "Foton" eller "Videospelare". Båda fungerar. Videon startar i helskärm.
   
  Alt 2, Chrome för Android: Väljer också Chrome för att slutföra åtgärd. Videon startar i helskärm.
   
  Alt 3, Dolphin web browser: trycker på play-knappen och webbläsaren vill spara filen "playlist.m3u8" på telefonen. Ingen video spelas.
  rol: Hur funkar det på andra sidor med video, jag tror att androidanvändare är vana vid detta, ev skulle man kunna köra flashspelare.
   
   
   
  På iPad spelas videon upp direkt på sidan med bibehållen chat. När man väl får videon att spela upp på android blir det helskärm utan möjlighet att se chatten samtidigt. Behöver det vara så? /PTNPosted 11:44, 22 May 2014
  rol: På iPad funkar det med infälld video, på iPhone så gör det inte det. Detta är kopplat till begränsningar från Apple. När det gäller Android så behöver vi testa oss fram mer, det bör gå att få till infälld spelare.. Ett problem är att en Androidtelefon kan seut och fungera lite olika.
  #2
   
  ptn says:
  När man skalar ner fönstret i webbläsaren (Chrome, windows PC) så försvinner Deltagar-rutan till slut. Ska det vara så? När detta händer breddas chattrutan men symmetrin i layouten förloras eftersom denna ruta inte riktigt är lika bred som de övriga rutorna.
  Posted 11:50, 22 May 2014
  rol: Detta är ordnat nu
  #3
   
  ptn says:
  Ipad: Jag är inne i rummet och inloggad som gäst, men helt plötsligt ser jag inte den pågående chatten och mitt namn syns inte på min användare i desktop. Knappen "Endast åhörare" heter nu också "Endast åh&246;rarna.
  Posted 12:03, 22 May 2014
  rol: Detta är ordnat nu
  #4
   
  ptn says:
  Det går att scrolla i chatthistoriken på både android och iPad, men det är inte helt tydligt att det är med swipes man gör det. Swipar man på hela sidan så scrollar man i hela videochatten, men swipar man i chattrutan så scrollar man i chatten. Logiskt, men skulle man kunna ha en scrollbar för att förtydliga?
  Posted 12:05, 22 May 2014
  rol: Så ser det ut på alla sidor med scrollbar ruta på webben?
  #5
   
  ptn says:
  iPad: Om bilden på ipaden släcks och jag återgår till videochatten så har bilden pausats och det verkar som om jag slängts ur. Inget säger dock att detta har skett så jag kan sätta på videon igen men chatt-meddelanden kan inte sända och jag ser inga nya inlägg. Kanske måste den känna av att du blivit utloggad och be dig logga in igen. Samma sak verkar hända på Android.
  Posted 12:09, 22 May 2014
  rol:Kollar nu. Verkar funka..
  #6
   
  ptn says:
  Jag antar att "endast läraren" och "Lärare och åhörare" är utgråade eftersom det inte finns någon lärare i salen. När man sätter muspekaren över något av dessa kommer ett "stoptecken" fram, men det går ändå att välja och "Endast lärare" står då i knappen för vilka som ska se meddelandet. Det går också att skriva meddelanden, men det jag skriver hamnar under chatthistoriken utan att synas i bild.
  rol:Fixat
   
  Edit: detta med att meddelanden till "endast läraren" och "lärare och åhörare" hamnar under den synliga chatten händer även när läraren är närvarande. Problem både i desktop och iPad. edited 11:11, 23 May 2014
  rol:?
  Posted 12:16, 22 May 2014
  #7
   
  ptn says:
  iPad: Liggande läge får menyraden ("Fronter, Samtal, Play etc..) att hamna nederst på sidan. Skicka-knappen försvinner också. edited 11:01, 23 May 2014
  Posted 11:00, 23 May 2014
  rol:Fixed
  #8
   
  dos_local says:
  När jag loggar in i Föreläsningssal 3 står det "This is Desktop!" under chatten följt av ett antal bilder ("Hide chat!!!" osv). Ska de verkligen synas?
  Vad fyller de för funktion?
  rol:rtfm
  Posted 11:50, 28 May 2014
  #9
   
  dos_local says:
  Jag skulle vilja se en länk till rtmp-adressen på chat-sidan. Detta för att kunna öppna videon i en extern spelare (ex. VLC)
  Posted 11:52, 28 May 2014
  rol:noted
  #10
   
  ptn says:
  När man växlar mellan EN/SV så ökar antalet gäster med varje byte av språk. Jag är inte inloggad.
  Posted 09:11, 19 Jun 2014
  rol:fixed

  Files (0)

   

  Comments (11)

  Viewing 11 of 11 comments: view all
  På Android måste man välja åtgärd när videon ska spelas upp. Vad som händer härnäst är väldigt olika på olika telefoner/webbläsare. Frågan som ställs är "Välj en åtgärd".

  Alt 1, Androids egna webbläsare: Välja mellan "Internet" och Android-system. Inget händer när man väljer internet. Väljer man "Android-system" kommer en ytterligare fråga om att man ska välja slutåtgärd; "Foton" eller "Videospelare". Båda fungerar. Videon startar i helskärm.

  Alt 2, Chrome för Android: Väljer också Chrome för att slutföra åtgärd. Videon startar i helskärm.

  Alt 3, Dolphin web browser: trycker på play-knappen och webbläsaren vill spara filen "playlist.m3u8" på telefonen. Ingen video spelas.

  På iPad spelas videon upp direkt på sidan med bibehållen chat. När man väl får videon att spela upp på android blir det helskärm utan möjlighet att se chatten samtidigt. Behöver det vara så? /PTN
  Posted 10:44, 22 May 2014
  När man skalar ner fönstret i webbläsaren (Chrome, windows PC) så försvinner Deltagar-rutan till slut. Ska det vara så? När detta händer breddas chattrutan men symmetrin i layouten förloras eftersom denna ruta inte riktigt är lika bred som de övriga rutorna.
  Posted 10:50, 22 May 2014
  Ipad: Jag är inne i rummet och inloggad som gäst, men helt plötsligt ser jag inte den pågående chatten och mitt namn syns inte på min användare i desktop. Knappen "Endast åhörare" heter nu också "Endast åh&246;rarna.
  Posted 11:03, 22 May 2014
  Det går att scrolla i chatthistoriken på både android och iPad, men det är inte helt tydligt att det är med swipes man gör det. Swipar man på hela sidan så scrollar man i hela videochatten, men swipar man i chattrutan så scrollar man i chatten. Logiskt, men skulle man kunna ha en scrollbar för att förtydliga?
  Posted 11:05, 22 May 2014
  iPad: Om bilden på ipaden släcks och jag återgår till videochatten så har bilden pausats och det verkar som om jag slängts ur. Inget säger dock att detta har skett så jag kan sätta på videon igen men chatt-meddelanden kan inte sända och jag ser inga nya inlägg. Kanske måste den känna av att du blivit utloggad och be dig logga in igen. Samma sak verkar hända på Android.
  Posted 11:09, 22 May 2014
  Jag antar att "endast läraren" och "Lärare och åhörare" är utgråade eftersom det inte finns någon lärare i salen. När man sätter muspekaren över något av dessa kommer ett "stoptecken" fram, men det går ändå att välja och "Endast lärare" står då i knappen för vilka som ska se meddelandet. Det går också att skriva meddelanden, men det jag skriver hamnar under chatthistoriken utan att synas i bild.

  Edit: detta med att meddelanden till "endast läraren" och "lärare och åhörare" hamnar under den synliga chatten händer även när läraren är närvarande. Problem både i desktop och iPad. edited 10:11, 23 May 2014
  Posted 11:16, 22 May 2014
  iPad: Liggande läge får menyraden ("Fronter, Samtal, Play etc..) att hamna nederst på sidan. Skicka-knappen försvinner också. edited 10:01, 23 May 2014
  Posted 10:00, 23 May 2014
  När jag loggar in i Föreläsningssal 3 står det "This is Desktop!" under chatten följt av ett antal bilder ("Hide chat!!!" osv). Ska de verkligen synas?
  Vad fyller de för funktion?
  Posted 10:50, 28 May 2014
  Jag skulle vilja se en länk till rtmp-adressen på chat-sidan. Detta för att kunna öppna videon i en extern spelare (ex. VLC)
  Posted 10:52, 28 May 2014
  När man växlar mellan EN/SV så ökar antalet gäster med varje byte av språk. Jag är inte inloggad.
  Posted 08:11, 19 Jun 2014
  På Ingers Iphone 4S med Safari kommer ingen videofeed upp ovanför chatrutan.
  Posted 12:51, 19 Aug 2014
  Viewing 11 of 11 comments: view all
  You must login to post a comment.