Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Statsvetenskap > Analysuppgift politiska system (SK1053) > Grupp 2

Grupp 2

  Table of contents
  No headers

  PM 

  Politiska system i jämförande perspektiv

   

  Frankrike/Tyskland

   

  Inledning (redogör ni kort för det problemområde som kan tänkas vara intressant för en jämförelse)

  Högerextrema invandringskritiska partier är på framgång i Europa

   

  Syfte

   

   

  Frågeställningar

  Varför växer högerextrema partier i vissa Europeiska länder och inte i andra? 

  När kan vi se att de båda undersökningsländerna (Tyskland/Frankrike) särskiljer sig?

   

  Referat

   

  Analys

   

  Slutsats

   

  Referenser

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.