Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ryska > RY1033 Rysk språkdidaktik > Dagbok 2 Дневник 2

Dagbok 2 Дневник 2

  Table of contents
  No headers

  Тема второго дневника: Содержание обучения. Обучение аспектам языка: звучащая речь (произношение и интонация), грамматика, лексика.

  Dagboken skall baseras på ämnet som behandlas under seminariet. Syftet med dagböcken är att kunna föra skriftlig diskussion krig ämnet som behandlas under seminariet, samt använda relevant terminologi. Tänk på att dagboken ska innehålla din egen reflektion kring det valda ämnet och inte återberättande av vad som sades under seminariet.

  Varje dagbok skall omfatta c:a 500-600 ord (motsvarar drygt 1sida text skriven med Times New Roman, storlek 12 och 1.15 radsmellanrum). I dagboken ska ingå en kort introduktion av ämnet man tänker skriva om samt motivering av valet, huvuddel med själva reflektionerna kring ämnet och kort avslutning med slutsatser man drar utifrån sina reflektioner. Vid återberättande av andras tankar eller påstående, skall källhänvisning användas med korrekt citering (författare, år, bok (alt. artikel//tidningen), utgåva, förlaget, sidor).

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.