Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Ryska > RY1033 Rysk språkdidaktik > Dagbok 1 Дневник 1

Dagbok 1 Дневник 1

  Table of contents
  No headers

  Тема первого дневника: Обучение и учение. Цели и задачи обучения. Образовательные стандарты. Принципы обучения

  Dagboken skall baseras på ämnet som behandlas under seminariet. Syftet med dagböcken är att kunna föra skriftlig diskussion krig ämnet som behandlas under seminariet, samt använda relevant terminologi. Tänk på att dagboken ska innehålla din egen reflektion kring det valda ämnet och inte återberättande av vad som sades under seminariet.

  Varje dagbok skall omfatta c:a 500-600 ord (motsvarar drygt 1sida text skriven med Times New Roman, storlek 12 och 1.15 radsmellanrum). I dagboken ska ingå en kort introduktion av ämnet man tänker skriva om samt motivering av valet, huvuddel med själva reflektionerna kring ämnet och kort avslutning med slutsatser man drar utifrån sina reflektioner. Vid återberättande av andras tankar eller påstående, skall källhänvisning användas med korrekt citering (författare, år, bok (alt. artikel//tidningen), utgåva, förlaget, sidor).

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  а как опубликовать дневник? просто сюда в комментарии надо писать?
  Posted 15:48, 12 Feb 2017
  Надо выбрать функцию New Page и создать страничку для Вашего дневника 1.
  Posted 09:44, 15 Feb 2017
  Ольга, я так и пыталась, выходит страничка что мне надо влогиниться. А я то влогинина. Но я всё же нажимаю влогиниться. Тогда выходит страничка что Вы мол уже влогинины. Короче, замкнутый крун, но я выложила на фронтере свой дневник.
  Сейчас попробовала, теперь вроде получилось? edited 10:23, 15 Feb 2017
  Posted 10:19, 15 Feb 2017
  У меня та же проблема: не могу найти дневники. Свой тоже не нахожу.
  Posted 12:07, 15 Feb 2017
  Здравствуйте, у меня тоже самое. Я не могу опубликовать дневник. Something seems to have broken! Please try saving again - we've already filled in the editor with the contents of your last edit. Вот такое сообщение я получаю при попытки сохранения. edited 12:24, 15 Feb 2017
  Posted 12:18, 15 Feb 2017
  Попробуйте сначала создать страницу, назвав ее вашим именем + номер дневника (название должно быть написано на латинице), после этого вы сможете скопировать и сохранить ваш текст
  Posted 14:27, 15 Feb 2017
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.