Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Kari Martinsen

Kari Martinsen

  Table of contents
  No headers

  Kari Martinsen är en norsk sjuksköterska född 1943. Genom ett långvarigt arbete inom ämnet har hennes omsorgsfilosofi växt fram. Hon har inspirerats av ett antal filosofer, bland andra Edmund Husserl (grundare av den moderna fenomenologin) och Uffe Juul Jensen (Jahren Kristoffersen, 2006).

  Relationer i människans liv är enligt Martinsen grundläggande och det som hennes människosyn bygger på. Människor är beroende av varandra, i livets alla skeden. Omsorgsrelationen handlar om att ta hand om någon annan utan att förvänta sig något i gengäld (Jahren Kristoffersen, 2006).

  I hennes omsorgsfilosofi tar hon avstånd till det som en del andra teorier säger, nämligen att man ska sträva efter att patienten återfår sin funktion och självständighet. Detta eftersom det inte alltid är möjligt (till exempel palliativ vård). Då hennes teori mest riktas mot de sjuka sjuka handlar omvårdnaden mest om att upprätthålla en viss funktion och undvika försämring och få patienten att känna välbefinnande. Människa och miljö är starkt kopplade till varandra och därför är varje patient unik. Det går därför inte att alltid att säga att patienter med samma sjukdom kräver samma behandling (Jahren Kristoffersen, 2006).

  Martinsens omsorgsfilosofi är som sagt kanske mest tillämpbar i den palliativa vården där tillfrisknande och självständighet inte är en möjlighet.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Kari Martinsen omvårdnadsteori grundar sig på tre aspekter; Den är moralisk, relationell och praktisk.
  Människa: Relationer betraktas som grundläggande. Det grundläggande elementet i de mänskliga relationerna är spontana och suveräna livsyttringar. Hon betonar människors lika värde och att man ska ta hänsyn till varandra.
  Hälsa: Martinsen ger hälsobegreppet ett subjektivt och individuellt innehåll där individens upplevelse av sin situation tillmäts stor betydelse. För hälsans subjektiva dimensioner används i olika sammanhang beteckningarna välbefinnande och livsmod.
  Miljö: Människan kan inte uppfattas eller betraktas som isolerad från sin miljö. Människan och miljön är intimt förknippade med varandra och utgör en enhet.
  Omvårdnad: Martinsen anser att omsorg är ett grundläggande fenomen i all mänsklig existens och mänsklig interaktion. Omvårdnad representerar responsen på medmänniskans kr på hjälp.
  Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.) (2006). Grundläggande omvårdnad, del 4. Liber
  Posted 15:50, 14 Oct 2013
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.