Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Joyce Travelbee > Virginia Henderson

Virginia Henderson

  Table of contents
  No headers      

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Virgina Henderson anser att människan har 14 grundläggande behov.

  1. Att hjälpa patienten att andas

  2. Att hjälpa patienten att äta och dricka

  3. Att hjälpa patienten att uttömningar (elimination)

  4. Att hjälpa patienten att inta lämplig kroppsställning

  5. Att hjälpa patienten till sömn och vila

  6. Att hjälpa patienten att välja lämpliga kläder

  7. Att hjälpa patienten att hålla normal kroppstemperatur

  8. Att hjälpa patienten att hålla sig välvårdad (skydda huden)

  9. Att hjälpa patienten att skydda sig mot skador

  10. Att hjälpa patienten att meddela sig och andra och att ge uttryck för sina känslor och önskemål

  11.Att hjälpa patienten att utöva sin religion rätt/orätt

  12.Att hjälpa patienten att utföra arbete eller skapande verksamhet

  13. Att hjälpa patienten till förstörelse och avkoppling

  14. Att hjälpa patienten att lära

  Människa: Varje människa har vissa grundläggande behov; mat, kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta och av ömsesidig samhörighet och ömsesidigt beroende av andra i den mänskliga kontexten. Människan tillgodoser dessa behov självständig och aktiv handling individuellt. Varje individ utformar sitt livsmönster.

  Hälsa: Möjligheten att få grundläggande behov tillgodosedda är beroende av individens resurser. Det resulterar sig i många olika sätt att tillgodose mänskliga behov, där något visst behov kan komma och dominera över andra.

  Miljö: Patientens närmaste bör involveras i omvårdnaden om det kan bidra till att tillgodose patientens behov. Sättet det sker påverkas av den kulturella och sociala miljön.

  Omvårdnad: Omvårdnaden är i första hand en individinriktad företeelse och att sjuksköterskan hjälper den enskilde att utföra åtgärder som är av betydelse för vederbörandes hälsa.

  Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.) (2006). Grundläggande omvårdnad, del 4. Liber

  Lena Viklund, (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: natur och kultur
  Posted 17:14, 14 Oct 2013
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.