Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Imogene King

Imogene King

  Table of contents
  No headers

  Imogene King föddes 30 januari 1923 i Iowa, USA. King är sjuksköterska, har en doktorsexamen i pedagogik och har jobbat som professor samt med problem som rör vårdpedagogik. Hon är en så kallad eklektiker,  hon har lånat teorier från många olika håll och sammansatt dem i en systemteoretisk modell. Hon har bland annat lånat  teorier och vetenskaper från psykoanalysen, stressteorin och utvecklingspsykologi. Hon har tagit fram en interaktions/systemodell. I den modellen skiljer King på det personliga, interpersonella och sociala systemet. De fakta som King ville ha med om varje system har hon tillämpat i en anvisning om sjuksköterskans arbete. 


  Kings syn är att varje människa är unik och varje människa har olika erfarenheter och bakgrunder och i och med detta ser också varje människas verklighet olika ut. Det kan förklara varför två olika personer kan uppleva samma sak på helt skilda sätt, och handlar också därefter. Denna insikt ger förståelse för olika typer av beteenden. 
   

  En individs uppfattning om jaget präglas av vad andra tycker om en, och hur man uppfattas. Det är viktigt att inte föra över sin egen bild av människan i fråga på personen. Som vårdare är det patientens upplevelser och tankar som är de viktiga. Hur man ser på en människa kan speglas tydligt i uttryck. King uttrycker att varje sjuksköterska borde reflektera över sina reaktioner när en människa tex är stympad eller har en uppfattning om något som inte stämmer överens med ens egen. 
   

  Genom sin modell har King utvecklat en omvårdnadsprocess som varje sjuksköterska bör se igenom för att ge en säker och god vård. Den kallas för GONR (>>Goal -oriented nursing record<<) och innefattar insamlande av data, probleminventering, målformulering, plan för genomförande, anteckna omvårdnadsprocessen och identifiera ett framtida mål. King poängterar vikten i att patienten själv ska få möjlighet att  planera och delta i de olika faserna i omvårdnadens processer.


  I sin syn på hälsa influeras Imogene King av rollteorin och stressteorin. Hälsa är en anpassning där personen i fråga kan hantera stressrelaterade situationer och fungera socialt i sin roll. 

  King har uttalat att hon lägger vikt i både den fysiska miljön och den psykosociala. En patient som ofta flyttas upplever oro, och rummet i sig kan påverka känslan: ett stökigt eller slarvigt rum kanske spär på känslan av oro och stress (Thorsén, H. 1997).

   

  Imogene Kings interaktions/systemodell kan tillämpas oberoende vilken vårdriktning man väljer.

  Den beskriver hur en sjuksköterska bör möta patienten, som alltid står i centrum.

   

      

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.