Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Skolforskningsprojekt i kemi

Skolforskningsprojekt i kemi

  Table of contents
  No headers

  Text från blankett för skolforskningsfonden: 

   

  1. Bifoga en kort beskrivning av det tänkta projektet med dess preliminära syfte och en argumentering för projektets relevans utifrån dess möjlighet att bidra till att producera ny kunskap som bidrar till att utveckla förskolans/skolans och lärarutbildningens vetenskapliga grund. (Max 2 sidor.Märk bilaga A)

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.