Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170601 NV-möte

20170601 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  NV-möte, torsdag den 1/6 kl. 13.00 - 14.30

   

  Plats, Kavaljeren och samtalsrum 47

   

   

  Närvaro, sekreterare och turordningssekreterare; Stefan, (Johanne, Susanne R, Terje, Hannele, Hedda, Lena, Annie-Maj, Jenny)

   

  Närvaro: Stefan, Johanne, Susanne R, Terje, Hedda, Annie-Maj och Jenny

  Johanne antecknade - (anteckningar i kursiv direkt i den reviderade dagordningen)

   

   

  Preliminär Dagordning

  Ärenden                                                                                              Föredragande                              Hålltider

  1.      Finns övriga frågor?

  Terje: Besöket på framtidsmuseet ska bokföras i TGS:en på ett specifikt sätt enligt info via mail. Resterande 6 timmar bokförs på ”Seminarieserie Programmering”.

   

   

  2.      Examensarbeten                                                                 Ajn                                                 13.05-

   

  HÖSTEN -17

  Examensarbete 2 (första delen av höstterminen) ca 9 arbeten

  Handledare Ajn/Lsk/Sat                          Medbedömare  Ajn/Lsk/Sat       Examinator

   

  Examensarbete 1 (andra delen av höstterminen) ca 6 arbeten

  Handledare Lsk             Seminarieledare  Lsk

   

  Examensarbete KPU (andra delen av höstterminen) ca 10-12 arbeten

  Handledare Jmd            Medbedömare   Jmd  Examinator Jmd

   

  Examensarbete förskollärare (andra delen av höstterminen)

  Handledare  Hedda?

   

  VÅREN -18

  Examensarbete 2 (första delen av höstterminen) ca 6 arbeten

  Handledare Lsk             Medbedömare  Lsk                      Examinator Lsk

   

  Examensarbete 1 (andra delen av höstterminen) ca ? arbeten

  Handledare Ajn             Seminarieledare  Ajn

   

  Fyra examensarbeteskurser på hösten gör att vi får många examineringstillfällen, vilket är betungande för framförallt examinatorer. Annie-Maj föreslår att vi ska dela upp oss i olika lag. Vi måste dock vara flexibla och ändra för att fördela belastningen på lämpligt sätt mellan handledare.

   

  3.      Höstens tgs

  Maria visade hösten tgs. Den gemensamma tgs:en lägger Maria in i ämnets Fronterrum. Kontakta Maria om det uppstår några frågor.

   

  4.      Verksamhetsplan (ej klar än!)

  Frågan bordlades

   

  5.      Labbet – städning

  Regler för diskning på labbet behövs enligt Susanne R. Vi beslutade att diskning ska börja med att plocka undan torr disk och att markering med spritpenna etc ska tas bort i samband med diskningen.

   

  6.      Tider och innehåll för NV-mötena i höst

  • Samma tider för mötena i höst. Lagom många möten.
  • Annie-Maj lägger in några möten med fokus på våra kurser.
  • Annie-Maj fixar kalendariet innan midsommar.

   

  7.      Medarbetarundersökningen (om vi hinner)

  Annie-Maj skickar synpunkter enligt Jennys anteckningar från våra diskussioner om området Trivsel och arbetsklimat till Maria. Om vi har synpunkter på andra områden (styrkor och utvecklingsområden), skicka till Maria direkt.

   

  8.      Rapporter/Övriga frågor                                                                                                           14.20

  ·        12 juni kommer Anna Danielsson.

  ·        Definitiv TGS: ska in imorgon 2 juni.

  ·        Digitalisering – två lärcirklar (sex träffar per år): Ljungbergsfonden har beviljat bidrag. Vi kommer att delta i en referensgrupp som ska utforma innehållet.

  ·        Skolverket har skickat en förfrågan om vi kan erbjuda en kurs i programmering för 7-9- och gymnasielärare i matematik och teknik. Maria håller oss underrättade om vad som händer med detta.

  ·        En funktionsbeskrivning av en fysisk lokal för arbete med digital miljö har utformats. Det finns också en styrgrupp till projektet. Maria kontaktar Ragnar och Lena om att vi vill ge våra synpunkter och ha insyn i vad som händer

  ·        Vi behöver se över vår utrustning för digital miljö för teknikundervisning och ev. ansökan om medel till Ljungbergsfonden.    

   

   

                            

   

   

                                                                                   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.