Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170406 NV-möte

20170406 NV-möte

  Table of contents
  No headers

   

  20170406 NV-möte

  Lena redovisar ny kursplan för NV1026 utifrån bl a ett tematiskt tänk. Diskussion kring förslag på innehåll. Hur kursen bryggar över till utveckling och lärande.

  Annie-Maj informerar om eventuella professurer och lektorat som är på gång och kan bli till gagn för ämnet.

  Susanne A berättar om idé till ett projekt där vi kollegialt utvecklar undervisning systematiskt genom att auskultera hos varandra som "kritiska vänner". 

  Genomgång av diskussioner från grupperna kring medarbetarundersökningen. Trivsel sammankopplat med hög kvalitet på t ex vår undervisning.

  Konkret förslag: kan man i mejl sätta deadline för när eventuella synpunkter ska ha kommitin innan man går vdare med ärendet? Bifalles.

  Förslag: att under en period ta ett avsnitt i taget av åtta från metodboken Dubbelstjärnan fr att gynna den psykosociala arbetsmiljön.

  Uppskattning, Skoj o humor, Framgång, Omtanke, Problem, Kränkningar, Motgångar, Kritik.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.