Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170324 NV-möte

20170324 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Mötesanteckningar 2017-03-24

  Närvarande: Johanne, Terje, Susanne A, Susanne R, Maria S, Lena, Hannele, Jenny, Johan
  Vid tangenterna: Hedda

   

  1. Datum för fältdagarna
  NV1026 (F-3):
  V37: 3 campusdagar
  Vxx: 2 fältdagarV49: 3 campusdagar

  NV1031 (förskollärarna)
  Vecka före jul??

  NV1032 (4-6)
  V36: 2 campusdagar + fält??
  V42: 2 campusdagar + fält?
  V50: 2 campusdagar

   

  2. TGS-avstämning
  Kursansvariga uppdaterar kursbudgetarna i den gemensamm tgs:en.

   

  3. Nytt TGS-verktyg
  Maria visade en ny mall för kombinerad gemesam tgs/kursbudgetar.

   

  4. Rapporter
  Johane berättade om ett norskt projekt från Högskola i Hedmark, numera Högskolan i Hamar (kunskapsturism: Fulufjället, Siljansringen, Folldal; upplevelser mm av naturen). De vill att lokala högskolor i Sverige ska vara med (Länssyrelsen är redan involverad). Mera turism- än kunskapsorienterat, f.n. mera geolog än biologi. De vill förmedl naturupplevelser (lärarutbildning). Nästa steg: skicka in ansökningar tillsammans med Norge i februari - vill h besked om vi är intresserade eller inte.

   

  5. Medarbetarundersökningen
  Maria berättade om hur det såg ut för ämnet. Vi behöver gå igenom alla fem områdena, förslagsvis genom att starta med Arbetsorganisation och struktur och Trivsel och arbetsklimat, och vi behöver identifiera styrkor och svagheter/vad som kan förbättras samt ta fram en tidplan för när genomgången ska vara klar. Arbete i smågrupper inför nästa NV-möte:
  Hedda, Lena, Stefan, Susanne A och Susanne R = nätgrupp (sammankllande Lena), resten ugör campsgrupp (sammnkallande Annie-Maj).

   

  6. Övriga frågor
  Seminarieserie om programmering. Besök på Framtidsmuseet prel. 4/5 kl 13-17.
  Vårkollen: leta efter vårtecken 29-4/1/5 - berätta om detta för studenterna. Till studenterna: att göra inför exkursionen:
   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.