Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170309 Ämnesdag Vassbo

20170309 Ämnesdag Vassbo

  Table of contents
  No headers

  Ämnesdag Vassbo 2017-03-09

  Närvarande: ajn, lsk, hju, hkl, slr, jtu, sat, thd.

  1. Stefan och Hedda introducerar till begreppen bildning och forskningsanknytning. Forskningen tränger på djupet, bildning ger perspektiv och sammanhang. Hur definierar vi begreppet bildning? Hur använder man begreppet i andra länder? Hur jobbar vi med begreppet i våra kurser? Vad är forskningsanknytning? 1. Undervisningen stämmer med aktuell forskning?   2. Forskande lärare? 3. Träning i vetenskaplig metod? 4. Kritiskt tänkande?  5. Problematisering? Två olika typer av forskning finns inom vårt ämne, dels ämnesforskning och dels ämnesdidaktisk forskning. Ett citat som stämmer in på vår ämnesgrupp och något som vi vill utveckla, ”… en lärarmiljö som präglas av samtal om problem och kunskapsutveckling inom ämnet” (Björklund, 1991).      

  2. Vi redovisar olika texter kring programmering.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.