Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170209 NV-möte

20170209 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvarande: Lena (sekreterare), Susanne R, Susanne A, Hedda, Jenny, Annie-Maj

   

  Ladok 3

   

  Johan Hedman kom och presenterade Ladok 3.

   

  Behöver använda Chrome eller Firefox för att systemet ska fungera.

   

  Kort instruktion:

  Välj resultat – Mina rapporteringar. För att se kurser måste man vara tillagd, kontakta kursadministratör om vilka kurser som du vill bli tillagd på.

  Välj kurs, välj delkurs/moment.

  Kan lägga till fler kurstillfällen genom att använda sökrutan för kurstillfälle.

  Lägg in betyg. Skriv in betygsdatum antingen enskilt eller genom att välja den övre betygsrutan.

  Spara. Sedan Klarmarkera för att skicka till examinator för signering. Välj rättande lärare och examinator.

   

  För att attestera – Åtgärd attestera för varje person eller bocka i och tryck på attestera knappen ovanför status.

  Då får man göra en återinloggning för att signera.

   

  Som examinator behöver man första gången man loggar in, gå in på huvudmeny och kontaktuppgifter för att lägga in e-postadress så att man får meddelande om att det finns betyg som ska signeras.

   

  Kan även gå in för att rapportera in betyg på helkurs.

   

  Beslut togs om att vi ska sammanställa vilka som ska kunna lägga in betyg samt examinera inom våra olika kurser. Denna information skickas sedan till administratörerna.

   

  Schemaläggning

  På förslag är att vi inför en rutin där kursansvariga (framför allt för våra större kurser på program) på ett tidigt stadium träffas för att diskutera kommande termins scheman översiktligt. Detta för att det inte ska bli krockar gällande teman/undervisande lärare i de olika kurserna.

   

  På förslag är också att vi begränsar antalet lärare i våra kurser, undervisande lärare har då fler moment i samma kurs. Detta kan underlägga vid schemaläggning men också leda till en bättre sammanhållen kurs där lärare är väl insatta i kursens innehåll och mål.

   

  Riskbedömning och handlingsplan

  Vi diskuterade handlingsplanen. Vissa förslag till ändringar skickas till Maria.

  Arbetstoppar – allvarligt

  Tidstilldelning av uppgifter – allvarligt

  Forskningstid – allvarlig för individen, men det står ju med i vårt verksamhetsuppdrag som riktar sig mot ämnet som helhet. Här också viktigt att få sammanhängande forskningstid.

  Punkten om utvecklingsdriv, ska fokus ligga på att bromsa medarbetares utvecklingsdriv? Kan det finnas en annan lösning? Ska detta inte istället uppmuntras och ska inte chefen verka för att tid kan avsättas för detta arbete?

   

  Icke-fungerande grupparbeten/studiegrupper

  Kan vi utarbeta en studentguide till hur man arbetar i grupp på ett framgångsrikt sätt? Kan studenterna diskutera fram ett ”kontrakt” gällande deras arbete och ansvar i samband med grupparbeten? Införa dagbok för att redovisa vad varje person har gjort används inom den högskoleförberedande kursen på basåret. Önskemål lyftes om att fortsätta diskussionen om grupparbeten kan fortsätta i ett annat sammanhang. Under samtalet lyftes också att det är viktigt att ämneskunskaper prioriteras så att vi inte lägger för mycket fokus på allmändidaktiska diskussioner.

   

  Ämnesdagen

  Förslag till innehåll:

  ·         Lena och Susanne presenterar förslag på ny NV1026-kurs.

  ·         Vi träffar forskarna i Vassbo som får presentera sin forskning.

  ·         Verksamhetsuppdrag: Vilka punkter ska vi diskutera under ämnesdagen?

  A1: Hur vi kan arbeta vidare med bildningsbegreppet och ur kan det synliggöras i ämnets kurser.

  B1: Utveckling av samverkan mellan grundutbildning och forskning inom ämnets kurser.

  Förslag är att Hedda och Stefan förbereder dessa två punkter från verksamhetsuppdraget. Utgångspunkt blir våra tidigare diskussioner under 2016 och vår verksamhetsplan som berör dessa kurser.

   

  Utvärdering av programutvärdering

  Studenterna upplever att våra kurser ger dem mycket som känns relevant för deras kommande verksamhet. Ligger vår undervisning på en för låg nivå? Vi har anpassat vår undervisning till studenternas förkunskaper.

  Vi fortsätter diskussionen under nästa vecka.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.