Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170112 NV-möte

20170112 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  NV-möte torsdagen den 12 jan. kl. 1300-1430.

   

  Plats, Pelle Snygg och Samtal 62

   

  Närvaro och sekreterare Hedda (Annie- Maj, Johanne, Lena, Susanne A, Stefan, Jenny, Susanne R, Hannele, Terje)

   

  Närvarande - Hedda, Johanne, Lena, Stefan, Susanne R, Hannele, Maria S, Terje, Johanne

  Sekreterare: Johanne

   

  1.    Inför arbetet med verksamhetsberättelse för 2016

  Texter ska skickas senast den 23 januari till Annie-Maj. Vi behöver även följa upp kursutvärderingar även om inte statistik

  2.    Registrering av betyg via NyaLadok

  Susanne R berättade om registrering av betyg via nya LADOK. Inmatning och godkännande av betygslistor sker via nätet på ett smidigt sätt. Förslag om att bjuda in Lisa Eliasson till nästa NV-möte för genomgång så att vi kan börja använda systemet för våra kurser.

  3.    Inför kursstart - kursansvariga ger kort information om läget

  NV1026 - färre studenter än vanligt har sökt. Det kan ev bli två seminariegrupper. Ny fältuppgift

  NV1032 - färre studenter än vanligt. Ev. blir det bara en seminariegrupp. Möte om kursen imorgon.

  NV1034 (lärarlyftskursen) - fortsätter med ny delkurs. J Sonne kommer in i teknikdelkursen

  PG1069/PG1070 - antal studenter är inte helt klart

  NV3001 högskolepdagogisk kurs, 7 studenter.

  Inga NTA-kurser denna termin

  PG3037/PG3038 Kursstart onsdag v 3, direkt efter

  Projektkurs 5 hp inom basåret - projektidéer (naturvetenskapliga empiriska undersökningar) önskas. Handledningstimmar finns. Hör av er till Susanne R.

     
  4.    Vårterminens tjänstgöring – kursbudgetar ska lämnas in efter kursstart

  Revidera kursbudgetar och skicka till Lena. Kolla egna timmar utanför ämnet och uppdatera i den gemensamma tgs:en. Vi kan ev. behöva göra omfördelning av timmar. Det är enligt Maria S ingen fara att 50 timmar luft finns i tgs:en per person..


  5.    Övriga frågor   

  Maria S rapporterar från PUD-rådet: Ny projektform Lärarutbildning 4-6 utbildning med inriktning ma/no/te. Kurser på 75%-fart. Studenter ska vara anställda och jobba 50%. 20-30 studenter

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.