Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-12-15

2016-12-15

  Table of contents
  No headers

  Ämnesmöte 20161215 Mårbacka

  Närvarande: ajn, slr, srm, hju, jmd, sat, lsk, thd, msu, jtu.

   

  1.      Lena påminde om föreläsning på onsdag 21 dec. av Jonna Larsson

   

  2.      Hedda kommer att prova Blackboard i förskolekursen  NV 1031 under nästa termin. 

   

   

  3.      Rapporter från möten. Maria och Hannele rapporterade från mötet kring digitalisering och IT-strategier.

           Vad behöver vi för intern fortbildning inom programmering? Viktigt att tänka på forskningsanknytning inom området. Hannele, Stefan och Terje undersöker vad en fortbildning skulle kunna innehålla.

   

  4.      Kandidater till gästprofessortjänst på 10-20%. Som förslag nämndes Jörgen Dimenäs, Mikael Winberg och Christina Ottander. Förslag skickas till Annie-Maj.

   

  5.      Seminarieserie om fyra träffar kring stärkt handledarkompetens. Som förslag på innehåll från Hedda är kring teoretiskt ramverk och röda tråden i examensarbeten. Susanne Antell efterlyste     

           innehållsanalys kopplat till examensarbeten. Annie-Maj efterlyste att diskutera diskussionsdelen. Första mötet planerar vi till 26 januari och handlar om teoretiskt ramverk.

           Andra mötet är inbokat 16 februari med Maria Olsson och handlar om analys.

           Tredje mötet handlar om diskussionsdelen. Fjärde mötet innehåller frågor kring bedömning.

   

  6.      Önskemål om fortbildning. Det finns en önskan om kurs i kvalitativ metod.

   

  7.      Övriga frågor.

                Susanne Römsing har fått en förfrågan av Johan Sonne att hålla i Teknikåttan. Svårt att genomföra detta 

                under våren men vi vill bevaka att få hålla i teknikåttan i framtiden.

   

   

  / Terje Hedström

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.