Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-12-01

2016-12-01

  Table of contents
  No headers

  Närvaro: Lena s, Terje H, Jenny T, Hannele J, Hedda, Johanne M, Susann R, Maria Sundberg avd.chef.

  1. Frågor om tgs för KNUT/CETIS, FND. Fyll i det ni gjort så tittar Maria Sundberg på hur timmarna räcker. Lägg med en beskrivning till Maria på vad - föresläsning, workshop, förberedelser, registrering, handla etc.

  2. Rapporter från möten. CETIS: 200 timmar till Tk i grundskolans timplan, Moduler i Tk på gång på Skolverkets hemsida, reviderad kursplan offentliggörs snart. Grundlärarprogrammet: Lena Åström varit på MIK-konferens, HDa värd 2018.

  3. Annie-Maj får ge förslag på datum på ämnesdag t ex i mars.

  4. Lena o Jenny förslag på hur djursamlingarna organiseras enligt evolutionstanke. I Black Jim alger svampar växter - var finns herbarieskåpet? Önskemål om att få förfoga över Black Jim igen. Fråga angående digitala miljöer (Tk, robotar, hänvinsing t Johan Sonne): i lab-salarna? Hannele undrar över hur NGL kan ha så många kvadratmeter till förfogande för relativt få personer? (Kan yta tas därifrån till en digital miljö?) Eventuellt F033 en tekniksal med möjligheter programmering. Jenny föreslår arrangemang av olika ekologiska teman. Jenny visar foton från labben och att vi behöver märka om t ex skåp med nya etiketter. Papper med fotona på skrivs ut och läggs på Jennys kontor så får var och en gå dit och skriva vad som ska sparas och till vad med sin signatur efter.

  5. Eventuell gästprofessur tjänstdidaktik nv/tk ht-17 10-20 %.

  6. Seminarieserie vt-17 för handledare av examensarbeten, 30 timmar per person, för alla (10 pers). Vilken mer fortbildning önskas? Kvalitativ metod?

  Övrig fråga: vilken personal behövs i VFU-kurser pedagogiskt arbete respektive teknikmoment i ämnet naturvetenskaps kurser.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.