Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-11-17

2016-11-17

  Table of contents
  No headers

  Minnesanteckningar NV-möte 161117

  Närvarande: Lena, Jenny, Johanne, Terje, Maria, Hedda, Susanne A, Annie-Maj, Susanne R (vid pennan).

  1.   Gemensam TGS för våren

  - Lena visar en preliminär gemensam tgs för VT-17 och berättar lite hur hon tänkt kring antal timmar per kurs i förhållande till antal studenter.

  - Det kommer att behövas extra personal utifrån som kommer in och hjälper till då de inom ämnet ej räcker till.

  - Maria vill ha in tgser för HT-16.                 

   

  2.  Påminnelse om att öppna kursrum och scheman

  - Schema behöver skickas in för första perioden och kursrum måste öppnas vilket gör av den som är kursansvarig denna termin.            

   

  3. Bestämma datum för campusträffar och fältdagar

  - Fältdagar kan ej läggas vecka 46 - 50 då det krockar med VFU för studenter som läser programmet men är på en annan termin. På våren sker inga krockar.

  - Fältdagarna kommer ej att längre kunna ligga i anslutning till campusträff vilket kommer betyder att studenterna kommer att få göra en extra resa till partnerskolan.

  - Fältdagarna inför hösten behöver ses över och kommer att diskuteras vid ett möte längre fram.

  - Problemet med att fältdagar och VFU för studenter som läser annan termin bör diskuteras på ett programmöte.                       

   

  Lenas förslag fältdagar (Lena bokar salarna):

  NV1031 v. 19 mån-ons, v.21 fältdag tisdag

  NV1026 v. 5 mån-ons och v. 20 mån-ons +1-2 fältdagar (eventuellt lägga en fältdag vid första campusträffen)

  NV1032 v. 6 mån-tis, v. 14 tis-ons (fältdag mån eller tors) , v.21 tis-ons (fältdag måndag, torsdag är det Kristihimmel)

  NV1034 v. 19 tors-fre

   

  - Susanne A har en grupp med 25 studenter från Holland som kommer hit vecka 20 för att läsa utomhuspedagogik och kommer att samläsa med vissa kurser. Bland annat kommer de att ha exkursion med NV1026. De som är intresserad av att samarbetar med samläsning kan höra av sig till Susanne.

   

  4.  Offert skolverket

  - Terje skall titta på och skicka in till Filippa.

                                                                                  

  5.  Övriga frågor   

  Digitalisering och förändringar i läroplan och kursplan diskuteras. Förslag att diskussion hur digitalisering skall implementeras i våra kurser kan göras på ämnesdag/halvdag.

  Våren -17 kommer ges en inter fortbildning inom  programering och digitalisering.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.