Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-08-25 -- 2016-08-26 Tällberg

2016-08-25 -- 2016-08-26 Tällberg

  Table of contents
  No headers

  2016-08-25 Deltagare Terje, Hannele, Lena, Annie-Maj, Susanne A, Stefan, Susanne R, Jenny, Johanne (antecknar), Maria S.

  Uppdatering om våra kurser HT16

  NV1026: Lena

  ·       Under kontroll, det mesta

  ·       Svårt att veta om studenter har sökt distans/campus har valt rätt. Svårt att planera gruppindelning.

  ·       Schemat på första campusträffen diskuterades. Stora grupper ca 19 stud. Sprid ut studenterna i olika stationer är en bra idé.

  ·       Städa i labbet viktigt eftersom vi har många

  ·       Delkurs 3 ej schemalagd

  ·       Stand in för Mikael för att ta prover på campusträffen

  NV1032: Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare årskurs 4-6. Johanne

  ·       Under kontroll det mesta

  ·       Knappt 20 studenter

  ·       Campusträff – förändra moment om biologisk mångfald och klassifikation

  ·       Ny bok som kan ersätta Gud och Darwin

  ·       Ska lägga till artiklar som ersätter Bryson. Även artiklar på engelska ska vi ha.

  ·       Schemat klart

  ·       Vi ska ha möte med lärare

  Kemi 1: Susanne R

  ·       70 studenter, ändrad könsfördelning, fler manliga detta år, troligen pga att biologikurserna har tagits bort.

  ·       Schemat klart

   

  NV1024: Outdoor education in science. Susanne A

  ·       Schemat bokat, några ändringar

  ·       7 studenter, osäkert.

  ·       Kursen börjar v 36

   

  NV1027: Introduction to sustainable development

  ·       Ej schemalagd

  ·       Osäkert om lärarresurser

   

  Högskolepedagogisk kurs i hållbar utveckling: Susanne A

  ·       Susanne kursansvarig tillsammans med Anton

  ·       Sökanden även utanför högskolan

  ·       Problem med antagning för några som inte har varit behöriga trots akademisk utbildning

  ·       Schemat klart (osäkert om Mikael kan föreläsa – Annie-Maj kollar upp med Magnus)

  ·       Ska gå både höst och vår eller bara på våren i fortsättningen?

   

  NV1034. 15 hp No teknik för lärare åk 1-3 Lärarlyftet

  ·       Lärarlyftet

  ·       35 deltagare

   

  Teknik 4-6 NTA och Kemi 4-6 NTA. Hannele

  ·       Osäkert om antal deltagare. Finns plats för 10 per kurs

  ·       Osäkert om hur många studenter vi får betalt för

   

  Pedagogiskt arbete-kurser, generellt

  ·       Avdelningscheferna kommunicerar med varandra och Lena om vårt engagemang.

   

  Utveckling och lärande . Hannele

  ·       Seminariegrupper ej färdigt. Ej helt klart med seminarieledare

  ·       Många att ha kontakt med – VFU-samordnare och programansvar.

   

  Examensarbete 1 – Lena inriktningsansvarig

  ·       Kursen börjar v 45

  ·       Antal studenter är inte klart ännu

  ·       Vilka som ska vara handledare i stort sett bestämt

  ·       Progressionen med examensarbete 2 behöver diskuteras

  ·       Diskussionsavsnitt i en litteraturstudie – verktyg för att handleda och bedöma behövs

  ·       Diskussion om hur mycket vi ska styra studenternas ämnesval (t.ex utifrån lärarnas kompetens)

  ·       Är vi för hårda när det gäller bedömningen? ÄR bedömningen rättvis? Kan bli en arbetsmiljö fråga om studenter klagar på bedömning när de måste revidera arbetet ytterligare. (Ta kontakt med Maria om studenten reagerar otrevligt etc).

  ·       Vi får inte fler handledningstimmar än de 15 första enligt Peter G. (Detta kan leda till att vi som lärare lägger ner mycket mer tid än vad vi får för att studenten ska få en möjlighet att bli färdig.)

   

  Examensarbete 2 – Annie-Maj inriktningssansvarig

  ·       8 nya studenter

  ·       Ev. 7 omregistrerade studenter

  ·       Klart med

   

  KPU- utveckling och lärande (Katarina Lindahl  kursansvarig)

   

  KPU – examensarbete, Johanne kursansvarig

  ·       Antal studenter 25-30

  ·       Studenterna har skickat in anmälningar

  ·       Kontakt har tagits med ämnena om handledare och examinatorer

  ·       Det fattas handledare till teknikarbeten (4 st) Magnus skulle hitta handledare till dessa

  PGIIIb – gamla lärarprogrammets examensarbete, Johanne kursansvarig

  ·       Oklart om antal studenter

  ·       Studenter skickar inte in anmälan om examensarbete i tid.

   

  Kalendarium

  ·       kursbudgetar ska skickas till Lena senast 2 sept.

  ·       v 41 gemensam tgs preliminär grovplanering klar

  ·       v 43 preliminär kursbudget för vårterminen

  ·       Påminnelse efterfrågas

   

  Verksamhetsplaneringen

  ·       A1 – hur bildning kan tillgodoses i utbildningarna

  ·       områdesnämdens granskning

  ·       Kontaktnät

  ·       Labb och skolträdgård

   

  Verksamhetsuppdraget 2017-2019

  Labb och skolträdgård

  ·       Jenny – ordning på biologisk samling, annars oklart vad som ska göras. Susanne R påminner om att skyddsutrustningen ska kontrolleras (ögonskölj etc). Dokument om arbetsuppgifter upprättas.

  ·      Susanne R – kemikalieansvarig – ev. behövs hjälp med registrering av kemikalier av Marianne

  ·      Hannele – ansvarig för kontakt med Hagströmska, när det gäller kemikalier och material och lokalbokning

  ·      Datorer i S-lab är dåliga, närverk trögt

  ·      Gardiner i S-lab trasiga

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.